<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Bergen Avdelingsingeniør

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?


Avdelingsingeniør 

Ved Institutt for biomedisin er det ledig eit vikariat 100% i 12 månader som avdelingsingeniør. Stillinga er knytt til Studieseksjonen ved instituttet og vil ha arbeidsoppgåver retta mot praktisk undervisning av instituttets studentar og studieadministrative oppgaver knytta til dette. Arbeidet inneber tilrettelegging, og i nokre tilfelle assistanse i laboratoriekurs i fysiologi, anatomi (makro og mikro) og kjemi/biokjemi, administrasjon av studenter i forbindelse med kurs i tillegg til emneadministrasjon. Det er ønskeleg med ein person som har brei fagleg grunnutdanning innanfor biologi, kjemi eller liknande og interesse for studieadministrativt arbeid. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt særleg.  


Arbeidsoppgåver:
 • teknisk tilrettelegging av laboratoriekurs i fysiologi, kjemi/biokjemi og anatomi.
 • assistanse på kurs
 • studieadministrasjon, både kurs og emneadministrasjon kan inngå i stillinga
 • oppdatering av laboratoriejournalar
 • reinhald og vedlikehald av utstyr og inventar
 • Studia ved instituttet er i stadig utvikling og den som blir tilsett må å ta aktiv del i denne utviklinga. Innhaldet i stillinga og organiseringa av avdelinga vil derfor kunne endrast i samsvar med dette, og arbeidsoppgåver i andre avdelingar og grupper vil og kunne bli aktuelt.

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:
 • Søkjarar må ha oppnådd ein bachelorgrad innanfor dei faga som vert undervist (biologi, fysiologi, cellebiologi molekylærbiologi, eller kjemi/biokjemi), eller tilsvarande. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan kompensere for manglande formell utdanning
 • Erfaring med undervisning og/eller formidling vil være en fordel.
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid vil være en fordel.
 • God IT kompetanse
 • Det er ønskeleg med erfaring frå studieadministrative dataprogram
 • Den som blir tilsett må ha evne til å arbeide sjølvstendig, ha god ordenssans og god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.
 • Søkjar må dokumentere evne til å arbeide sjølvstendig og kreativt, men samstundes kunne arbeide i team.

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • har høg motivasjon for stillinga
 • har eigna personlege eigenskapar

Vi tilbyr:
 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn er for tida kr 480 900 – 516 800 (kode 1085, lønssteg 47-52, med Bachelorgrad), Løn er for tida kr 524 700 – 565 900 (kode 1085, lønssteg 53-58, med mastergrad). Løn er brutto pr. år for ei fulltidsstilling i lønsregulativet til staten ved tilsetjing. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til: Leder for studieseksjonen Bianca Nygård, Logg inn for å se kontaktinformasjon, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen .

Om arbeidsgiveren
Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946. Med sine vel 14 500 studenter og ca. 3 200 ansatte er det et mellomstort europeisk universitet. Det er et byuniversitet der sentrale deler av campus ligger i umiddelbar nærhet til de sentrale delene av Bergen. Universitetet i Bergen er både et lærested og en forskningsinstitusjon som dekker de fleste fagområder, organisert i seks fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre. Les mer om Universitetet i Bergen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 03
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 04
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 05
  2023
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 06
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 08
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 10
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Sivilingeniør
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Arbeidssted: Arendal og Kristiansand Vi ser etter en gruppeleder med høy fagkompetanse og forretningsdriv – som vil være med å utvikle oss
30.11.2023 Flere steder
Arbeidssted: Stavanger Ønsker du å være med på å forme morgendagens samfunn? I Norconsult kan du få være med på akkurat
30.11.2023 Stavanger
Vis alle 24.171 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Bergen