<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bodø Kommune Sykepleier i Digital hjemmeoppfølging

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi har ledig en 100% fast sykepleier stilling på dagtid hos digital hjemmeoppfølging, som er underlagt hjemmetjenesteområdet i Bodø kommune, men med kontorlokaler i 1.etg ved Bodø legevakt.

Digital hjemmeoppfølging er en litt annerledes helsetjeneste som benytter velferdsteknologi som sitt arbeidsverktøy. Gjennom målrettet bruk av helsefaglige ressurser, gir vi medisinskfaglig støtte og veiledning ut fra pasientens individuelle behov.

Vi er liten gruppe sykepleiere som følger opp pasienter med bruk av teknologi, hvor pasientene rapporterer hvordan de har det i forhold til sin helse. Oppfølgingen foregår ved at pasienten sender inn en symptomrapportering og eventuelt sensormålinger gjennom en applikasjon, hvorpå helsepersonell sitter på andre siden og gjør løpende vurderinger og veileder gjennom telefon, video og meldinger. Tjenesten jobber helsefremmende og forebyggende.

Vi jobber mye med innovasjon og utvikling, og er en tjeneste som stadig tester ut nye løsninger. Det må derfor påberegnes løpende endringer i tjenesteutførelsen.

Bodø kommune har nylig ansatt ny virksomhetsleder for virtuelle- og digitale helsetjenester.


Arbeidsoppgaver digital hjemmeoppfølging
 • Motta innrapporteringer fra pasienter, vurdere og følge opp. Iverksette nødvendige faglige tiltak
 • Hjemmebesøk og kartlegging hos nye pasienter
 • Utarbeide egenbehandlingsplaner for pasienter
 • Bistå pasienter med teknologi (nettbrett, sensorutstyr)
 • Samhandle med andre helseaktører, herunder samarbeidsmøter
 • Innovasjon og utvikling

Vi tilbyr
 • Stilling i en spennende tjeneste i utvikling
 • En tjeneste med fokus på å gi befolkningen en faglig trygg og god helsetjeneste i brukerens hjem med hjelp av eHelse-teknologi.
 • Engasjerte medarbeidere som brenner for fremtidens digitale helse- og omsorgstjenester
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
Krav og ønsker til deg

Vi søker dyktige operatører med sykepleierfaglig bakgrunn som har nyere erfaring fra arbeid i helse- og omsorg, velferdsteknologi eller lignende. Annen bakgrunn fra helse- og omsorgsarbeid kan vurderes, men du bør ha minst to års klinisk erfaring.

Du må ha kunnskap om og interesse for velferdsteknologi, kunne bruke IT-verktøy effektivt, ha evne til å tilegne deg kunnskap om teknologi, og inneha generelt gode dataferdigheter

 • Det forventes at du er bevisst og trygg i din rolle som sykepleier, og at du søker avklaringer med andre fagpersoner der det er nødvendig.
 • Du har evne til å lytte, raskt vurdere brukers behov, beholde roen og veilede bruker på en respektfull, trygg og effektiv måte.
 • Du har evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar, og ha evne til å jobbe i team
 • Du har evne til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgaver
 • Du har evne til å bygge relasjoner og være fleksibel både internt og i forhold til andre tjenester
 • Du må være effektiv og kunne ta beslutninger under press
 • Du skaper tillit og er troverdig
 • Du motiverer andre rundt deg
 • Du har interesse for fag, utvikling og kvalitet i tjenesten
 • God evne til å kommunisere via telefon og veilede brukere via telefon

Formelle kompetansekrav

 • Du har gyldig autorisasjon og godkjenning som sykepleier
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftligt godt, ha god  skriftlig fremstilingsevne og beherske engelsk muntlig
 • Sertifikat klasse B

Motivasjon for stillingen og personlig egnethet tillegges stor vekt, herunder å ha god evne til å opptre med respekt og profesjonalitet i tjenesten.


Annet

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden. 

Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden).

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.  

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.  

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2023
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • DES 03
  2023
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Sykepleierstudent
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
SYKEPLEIER
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
19 ledige stillinger

Se flere annonser

Asfaltarbeidere til Vestfold/Telemark og Kjela dammer i 2024 Veidekke Asfalt distrikt Sør-Øst, søker asfaltarbeidere til vår avdeling i Vestfold/Telemark og
28.11.2023 Flere steder
Veidekke Asfalt, distrikt Møre, søker asfaltarbeidere Våre avdelinger i Møre og Romsdal søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I Veidekke er
28.11.2023 Hele Møre og Romsdal
Nyutdannet, lagspiller og idérik? Veidekke er Norges største entreprenørselskap med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Nå søker
28.11.2023 Verdal
Veidekke Asfalt, avdeling Helgeland, søker asfaltarbeidere/Asfaltører, frist; 31. januar 2024 Våre avdelinger i Helgeland søker motiverte og erfarne asfaltarbeidere I
28.11.2023 Flere steder
Våre avdelinger i Innlandet søker asfaltører/asfaltarbeidere I Veidekke er vi opptatt av involvering og samarbeid. Er du engasjert, tar ansvar,
28.11.2023 Hele Innlandet
Vil du styrke GK i Hålogaland? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger
28.11.2023 Flere steder
Vil du også bli en del av Team GK? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte
28.11.2023 Skien
Har du teknisk bakgrunn innen ventilasjon? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle
28.11.2023 Kristiansand
Vis alle 26.090 ledige stillinger

Fakta om Bodø Kommune