<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Senja kommune Finnsnes Omsorgsenter Plan 4 Helsefagarbeider/vernepleier/sykepleier

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ute etter ny og meningsfull jobb?

Vier på jakt etter sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til vår nye somatiske sykehjemsavdeling, som åpner ved Finnsnes sykehjem januar 2024.

Har du lyst til å være med å åpne en ny somatisk bogruppe, i et allerede etablert sykehjem?

Vi skal ansette 8 nye stillinger – 3 er sykepleier/vernepleier stillinger og 5 er helsefagarbeider stillinger.

Fra januar 2024 skal vi åpne en ny bogruppe på Finnsnes sykehjem. Det er 10 pasientrom i bogruppen, som skal gi tjenester til pasienter som har vedtak om langtidsopphold som følge av døgnkontinuerlig behov for pleie- og omsorg. 

Finnsnes sykehjem er det største sykehjemmet i Senja kommune, med 80 pasientrom fordelt på 8 ulike bogrupper. Det er skjermede enheter for personer med demenssykdom og somatiske avdelinger for langtidsplasser. I tillegg er det avlastningsplasser i både skjermede og somatiske avdelinger. Personalgruppen består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

Vi har for tiden etablert sykepleierteam på dag- og kveldsvakter. Det vil si at sykepleiere/vernepleiere som ønsker det, jobber 50/50 i direkte pasientkontakt og i sykepleierteam. Dette er en faglig spennende og god måte og få utøvd sykepleierfaget på. I sykepleierteam utfører du alle sykepleiefaglige oppgaver ved sykehjemmet, og jobber tett mot avdelingene. De dagene du er i team vil du ikke ha pleie - og rutineoppgaver i avdelingene.

Som helsefagarbeider fører sykepleierteamet til at du får større ansvar for de faglige oppgavene i avdelingene, og du blir er et viktig bindeledd mellom sykepleierteamet og pasientene.

Vi kan tilby

 • Medvirkning på egen turnus, med mulighet for kombinasjon av langvaktsturnus, som gir gode perioder med fri og vanlig vakter
 • Medvirkning til oppbygging av en ny sykehjemsavdeling
 • Mentorordning
 • Opplæring og veiledning
 • Varierende og spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer i en avdeling i utvikling
 • Gode muligheter for kompetanseheving gjennom ulike kommunale stipendordninger
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Lønn etter tariff og kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er raus, framoverlent og bærekraftig. Vi søker deg som etterlever disse verdiene, og som har:

 • Fokus på kvalitet og bidrar til en faglig utvikling
 • Naturlig engasjement for å se det enkelte menneske
 • Godt humør og er bevisst ditt bidrag til å skape et positivt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ikke redd for å ta ansvar

Personlig egnethet vektlegges

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som sykepleier, vernepleier eller helsefagarbeider
 • Behersker norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Ved søknad ber vi deg oppgi hvilken stillingsprosent og arbeidstidsordning du kan tenke deg å jobbe.

Ved interne omrokkeringer kan det bli ledige stillinger på andre avdelinger ved Finnsnes sykehjem.

Det kreves politiattest ved alle tilsetninger.

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis.

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt!

Virksomhetsleder: Kathrine Arnesen tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Sissel Brandser tlf: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Senja kommune har rundt 15 000 innbyggere og er størst innen fiskeri‐ og sjømat i Nord-Norge. Vi opplever også en positiv utvikling innen landbruk, industri, energi, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar har vært viktig for utvikling av hele samfunnet. Innen reiseliv opplever Senja den største veksten i landsdelen. Senja kommune er en raus, fremoverlent og bærekraftig kommune. Vi bruker aktivt våre verdier for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom å satse på våre medarbeideres kompetanse, og samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Les mer om Senja kommune Finnsnes Omsorgsenter Plan 4

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.618 ledige stillinger

Fakta om Senja kommune Finnsnes Omsorgsenter Plan 4