<  
>  
Stillingsannonse

Eide Fjordbruk Ekspert på AI? Sjå her!

Søknadsfrist : 08.10.2023

Stillingsbeskrivelse

Eide Fjordbruk søkjer ein engasjert og kunnskapsrik AI-fasiliterar for å bidra til implementering av kunstig intelligens (AI) i verksemda vår.

Som AI-fasiliterar vil du ha ansvaret for å utforske og implementere AI-løysingar som kan forbetre og optimalisere driftsprosessane våre.Me tilbyr

Ei sjeldan sjanse til å delta i utforminga og implementeringa av AI-løysingar i ei svært dynamisk bransje som veks og endrar seg raskt. Du får arbeide med avansert teknologi med mål om å optimalisere selskapets driftsprosessar. Hjå oss kan du vera trygg på at du vil få konkurransedyktige vilkår og gode utviklingsmoglegheiter. I første omgang vil det væra eit seks til tolv månader prosjekt med moglegheiter for fast stilling for rett person.Kva skal du gjere? 

Som AI-fasiliterar har du fleire viktige oppgåver. Hovudsakleg skal du utforska og finna potensielle bruksområde for kunstig intelligens (AI) i vår verksemd, noko som krev grundig analyse av våre driftsprosessar for å identifisera kor AI kan gje betydelege fordelar. I tillegg vil du samarbeida tett med både interne og eksterne fagpersonar med ulike interesser. Dette samarbeidet er avgjerande for å forstå våre spesifikke behov og utfordringar og korleis AI kan vera løysinga. Du skal òg utføra grundige analysar for å identifisera dei mest relevante AI-teknologiane og verktøya som kan brukast for å møta våre behov, ei oppgåve som krev både teknisk innsikt og forståing for våre forretningsprosessar. Ditt sentrale mål er å utvikla og implementera AI-løysningar som forbetrar effektiviteten og produktiviteten i selskapet. Dette inneber å omsetja analysane og innsikta di til konkrete løysningar som kan implementerast i våre driftsprosessar. I tillegg får du ansvaret for kontinuerleg overvaking av AI-løysningane sin ytelse, inkludert evaluering av korleis dei fungerer i praksis og gjera naudsynte justeringar for å sikra optimal ytelse og resultat. Til slutt er ein viktig del av din rolle å gje opplæring og rettleiing til våre tilsette i bruk av AI-verktøy og AI-teknologiar. Dette sikrar at heile organisasjonen kan dra nytte av AI-løysningane og at dei blir ein integrert del av vår daglege drift. Totalt sett spelar du ei avgjerande rolle i å forma og realisera vår visjon om å utnytta kunstig intelligens for å optimalisera Eide Fjordbruks operasjonar.Så kven er du?

Det vert ikkje sett formelle utdanningskrav. Du kan trygt være ung og ha lite erfaring i arbeidslivet. Det mest avgjerande for oss er at du har evna til å forstå dei ulike funksjonane og oppgåvene som skal løysast. Dersom annonsen har vekt di interesse, bør du ikkje nøle med å kontakte Randstad ved Olav Rasmussen på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller via e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon.

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Eide Fjordbruk AS og Fyllingsnes Fisk AS driv produksjon av laks og aure på 8 lokalitetar i Hardangerfjorden og Nordhordland. Selskapa har ein årsproduksjon på 8000 tonn og er heilintegrerte med eigen yngel og smoltproduksjon gjennom KJ Eide Fiskeoppdrett AS. Me har også eigen konsesjon for forskning og utvikling. Våre aktivitetar foregår i Kvinnherad, Lindås og Fusa kommune med hovudkontor i Hålandsdalen i Fusa. Selskapa er solide og i god vekst. Les mer om Eide Fjordbruk

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 08.10.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • OKT 08
    2023
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Student, Arbeidssøkende
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Trainee Innlandet er ikke bare et traineeprogram; det er et springbrett fra høyere utdanning til en stjernestart på karrieren. Vi
27.09.2023 Hele Innlandet
Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
01.10.2023 Oslo
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
As a graduate at Equinor, you’ll be joining 21,000 colleagues delivering oil, gas, wind, and solar power to 170 million people worldwide.
28.09.2023 Flere steder
Vis alle 23.618 ledige stillinger

Bli kjent med Eide Fjordbruk

Fakta om Eide Fjordbruk