<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Leger Uten Grenser Are you looking for an exciting and meaningful part-time job in a social and engaging environment?

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

//English will follow

Ønsker du en spennende og meningsfull deltidsjobb, hvor du kan reise og jobbe for en viktig sak?

Leger Uten Grenser rykker ut og redder liv der behovene er størst. I over 70 land gir vi gratis medisinsk hjelp til mennesker i nød - uansett hvem, uansett hvor. Siden vi ikke søker statlige midler, er økonomisk støtte fra privatpersoner helt avgjørende. Derfor trenger vi deg til å verve faste givere på dør og stands på vårt unike reiseteam i Trøndelag.

På reiseteamet får du en helt egen opplevelse av Trøndelag og muligheten til å besøke steder man ellers ikke ville reist til. Fellesskapet på teamet er sterkt, du knytter tette bånd gjennom sosiale aktiviteter og gode relasjoner. Arbeidsmengden vil tilsvarende en 40% stilling med reising annenhver uke. Du vil få grundig oppfølging og støtte fra leder, gjennom månedlige teammøter, individuelle samtaler og innsjekk med teamet før hvert skift. Reisetimer fra avtalt oppmøtested og kompensasjon for mat på reise blir betalt.

Hos Leger Uten Grenser får du:

Gjennom arbeidet som verver vil du få verdifull erfaring innen kommunikasjon som styrker din CV. Samtidig som du blir en viktig del av verdens største medisinske nødhjelpsorganisasjon med gode utviklingsmuligheter. Mange i Leger Uten Grenser startet sin karriere som verver!

 • En meningsfull deltidsjobb med midlertidligkontrakt ut 2023 på 40% med timelønn på 210kr i timen
 • Vi dekker reise og overnatting, du får betalt for reisetid samt en per diem per dag basert på boforhold
 • Forsikrings- og pensjonsordninger, i tillegg til rabatter hos samarbeidspartnere
 • Mulighet til å reise og se hele landet
 • Mulighet til å utvikle deg innen kommunikasjon og salg
 • Et sosialt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Verdifull erfaring fra verdens største medisinske nødhjelpsorganisasjon

Du er

 • Engasjert og har lyst til å redde liv
 • God til å kommunisere
 • Resultatorientert, løsningsorientert og lærevillig
 • Glad i å samarbeide og dele erfaringer med andre
 • Glad i å jobbe utendørs
 • Snakker engelsk eller norsk tilsvarende nivå B2
 • Mulighet til å minimum reise annenhver uke, ønskelig med mer ved behov
 • Over 18 år
 • Mulighet til å reise ut fra Trondheim eventuelt andre byer etter avtale

Har du friår, eller bare leter etter en annerledes og meningsfull jobb? Søk nå! Vi rekrutterer fortløpende.

Hos Leger Uten Grenser verdsetter vi mangfold og tilstreber et inkluderende og tilrettelagt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uavhengig av etnisk, nasjonal eller kulturell bakgrunn, alder, kjønn, seksuell legning, religiøs tilhørighet, funksjonshemming, eller andre identitetsaspekter.

//

Doctors Without Borders (MSF) saves lives where the needs are greatest. In over 70 countries we provide medical assistance to people affected by conflict, epidemics, disasters, or exclusion from healthcare. Since we do not seek government funding, financial support from private individuals is crucial. That is why we need dedicated fundraisers to recruit regular donors through going door-to-door and working on stands on our unique travel team in Trøndelag.

On the travel team, you'll encounter a one-of-a-kind experience of Trøndelag and the chance to explore places you wouldn't typically visit. The sense of unity within the team is strong, as you'll form close bonds through social activities and good relationships. The workload will be similar to a 40% position, with travel every other week. You'll receive thorough support from your leader through monthly team meetings, individual conversations, and check-ins with the team before each shift. Travel time from the agreed meeting point will be compensated, in addition to compensation for food on travel.

At Doctors Without Borders, you'll get:

Through the fundraising work you will get valuable communication experience that will strengthen your CV. You will be an essential part of the world's largest medical emergency aid organization with good development opportunities. Many at Doctors Without Borders began their careers as fundraisers!

 • A meaningful part-time job with a temporary until the end of 2023 40% contract and an hourly wage of 210 NOK
 • We cover travel and accommodation expenses; you'll be paid for travel time and receive a per diem based on living conditions
 • Insurance and pension schemes, as well as discounts with partners
 • The opportunity to travel and see the whole country
 • The chance to develop your skills in communication and sales
 • A social and engaging work environment
 • Valuable experience from the world's largest medical emergency aid organization

You should:

 • Be engaged and motivated to save lives
 • Have good communication skills
 • Be result-oriented, solution-oriented and willing to learn
 • Enjoy collaborating and sharing experiences with others
 • Like to work outdoors in all kinds of weather
 • Speak English or Norwegian fluently (level B2)
 • Be able to travel at least every other week, desirably more if needed
 • Be over 18 years old
 • Able to travel from Trondheim, other cities can be possible upon agreement

Whether you have a gap year or are simply looking for a different and meaningful job, apply now! We recruit continuously.

At MSF, we value diversity and seek to have an inclusive and accessible work environment. We encourage all individuals who have the required qualifications to apply, independently of their ethnic, national or cultural background, age, gender, sexual orientation, religious belief, disabilities, or other aspects of their identity.
Adresse: Trondheim

Om arbeidsgiveren
Leger Uten Grenser (Médecins Sans Frontières) er en sekulær, ikke-statlig, internasjonal, humanitær nødhjelpsorganisasjon, mest kjent for sine prosjekter i krigsherjede områder og i U-land med endemiske sykdommer. Leger Uten Grenser ble opprettet i 1971 av en liten gruppe franske leger i kjølvannet av de humanitære lidelsene i Biafrakrigen. Organisasjonen tilbyr helsetjenester og helserelatert utdanning i mer enn 70 forskjellige land. Les mer om Leger Uten Grenser

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 10
  2023
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter

Se flere annonser

Om stillingaVi ønskjer å styrkje kontraktsgruppa til Vegdrift Bergen og vi er derfor på jakt etter ein ekstra kontrollingeniør som kan
05.12.2023
Om stillingaVi ser etter deg med naturleg interesse for tal og med analytiske evner. Du har god forståing for offentleg
04.12.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Vis alle 25.322 ledige stillinger