<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Trondheim kommunale pensjonskasse Er du analytisk og selvstendig, og ønsker en sentral stilling i et sterkt fagmiljø?

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Som pensjonskasse er TKP underlagt et omfattende regelverk, hvor forsikringsvirksomhetsloven og finansforetaksloven står sentralt. Vi ser etter en person som kan bidra til å videreutvikle selskapet, blant annet ved å styrke selskapets etterlevelse av regulatoriske krav. Du vil være vår viktigste ressurs i juridiske problemstillinger innenfor blant annet pensjonsfaglige spørsmål, avtaleinngåelse, avtaleadministrasjon og kapitalforvaltning. Du vil spille en sentral rolle i den strategiske utviklingen av selskapet. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og i enkelte sammenhenger direkte til pensjonskassens styre.

Vi tilbyr en spennende og krevende fagstilling med stort spenn i utfordrende arbeidsoppgaver. Som vår nye juridiske leder får du muligheten til å utforme stillingsinnholdet og organiseringen av arbeidet i en nyopprettet stilling. Stillingen byr på gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. I ryggen har du kompetente og hjelpsomme medarbeidere. Kontorsted er Trondheim og noe reising må påregnes.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Bistå daglig leder i drift og etterlevelse av relevant regelverk innenfor pensjonsområdet, kapitalforvaltning, personvern, IKT, risikostyring og internkontroll
 • Utarbeide juridiske risikovurderinger og anbefalinger egnet som beslutningsgrunnlag
 • Utføre juridisk kvalitetssikring av prosesser og dokumenter
 • Bistå pensjonsområdet i komplekse saker og bidra til god saksgang, blant annet i saker som vurderes oversendt til Trygderetten
 • Ansvarlig for oppfølging av avtaler med eksterne tjenesteleverandører og deltakelse i anskaffelsesprosesser
 • Bistå kapitalforvalterne ved inngåelse av finansielle kontrakter
 • Utarbeidelse av rapportering til ledelse og styret
 • Bistå leder for risikostyring og kontroll med utvikling og oppfølging av risikofunksjonens årsplan og kontrollkalender
 • Bistå beslutningstagere med råd og støtte ved etablering og endring av systemer, prosesser, rutiner med mer
 • Kvalitetssikring av kommunikasjon som går ut til medlemmer
 • Inneha rollen som ansvarlig for personvern og gi råd, veiledning og opplæring knyttet til dette

Kvalifikasjoner og egenskaper vi verdsetter

 • Cand. jur./mastergrad i rettsvitenskap (advokat/jurist)
 • Erfaring fra juridisk arbeid innenfor en eller flere av de relevante rettsområdene
 • Analytisk, selvstendig og med evne til å prioritere og håndtere komplekse problemstillinger
 • Meget god formuleringsevne både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra pensjon, forsikring, offentlig virksomhet eller finansforetak vil være en fordel, men ikke et krav
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, samt evne til å formidle juridiske problemstillinger og råd på en pedagogisk måte

Vi kan tilby deg

 • En sentral stilling med mulighet til å påvirke stillingens innhold
 • Gode utviklingsmuligheter og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Korte beslutningsveier i en handlekraftig organisasjon
 • Et sterkt fagmiljø i en spennende bransje
 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Som en del av finansbransjen er TKP opptatt av at ansatte har høy personlig integritet og god etisk atferd.

Det gjøres oppmerksom på at det vil bli foretatt en egnethetsvurdering i henhold til Finansforetaksloven § 3-1 fjerde ledd. Dette innebærer blant annet krav om å forelegge politiattest i henhold til politiregisterloven § 40.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også i første omgang overfor vår oppdragsgiver.
Adresse: Trondheim

Om arbeidsgiveren

Trondheim kommunale pensjonskasse forvalter tjenestepensjoner for ansatte i Trondheim kommune og kommunale foretak. Pensjonskassen er en egen juridisk, økonomisk og administrativ enhet. Det utbetales månedlig pensjon til 8.821 personer, mens 13.291 kommuneansatte er aktive medlemmer som tjener opp pensjonsrettigheter. Fondsavsetninger
og ansvarlig kapital beløper seg til 15 milliarder. Det forventes fortsatt sterk medlems- og kapitalvekst i de kommende år. Pensjonskassen har i dag 14 ansatte. Styret på 7 personer er kassens øverste organ. Pensjonskassen har kontor i Kjøpmannsgata 32, Trondheim.

Les mer om Trondheim kommunale pensjonskasse

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Om stillingaVi ser etter deg med naturleg interesse for tal og med analytiske evner. Du har god forståing for offentleg
04.12.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Arbeidssted: Arendal og Kristiansand Vi ser etter en gruppeleder med høy fagkompetanse og forretningsdriv – som vil være med å utvikle oss
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 23.836 ledige stillinger

Fakta om Trondheim kommunale pensjonskasse