<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Gjensidige Bli med å utvikle fremtidens forsikringsselskap!

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. I Norge tilbyr vi også pensjon og sparing. Hos oss kan du være med på å sikre flere liv, mere helse og større verdier enn hos noen andre forsikringsselskaper i landet.

I Gjensidige engasjerer vi oss i kundene våre, og i bærekraftige løsninger. Fremtiden avhenger av at vi forvalter verdiene våre riktig, og vi trenger alltid flinke folk til denne viktige oppgaven. Vil du være med?

Chief Product Owner til Division Commercial i Gjensidige Forsikring

Brenner du for å fremme agil utvikling for å skape enestående kunde- og medarbeiderreiser? Evner du å kombinere dette med et skarpt øye for forretningsverdi? Da er det deg vi ønsker til vårt team!Gode grunner til å jobbe i Gjensidige

I Gjensidige har vi jobbet med å sikre liv, helse og verdier i over 200 år. En av grunnene til at vi har lyktes i så lang tid, er at vi hele tiden jobber med å utvikle oss i takt med - og helst i forkant av - de stadige endringene i forsikringsbransjen og samfunnet ellers. Hos oss vil du være en del av et stort fellesskap som trekker i samme retning mot et tryggere samfunn for alle, hvor du kan være stolt av at vi gjør mange konkrete grep for verden rundt oss.

Forsikringsbransjen er midt i en spennende transformasjon, som først og fremst har digitalt og agilt fortegn. Kundene våre ønsker i stigende grad å håndtere sine forsikringer i våre digitale kanaler og dette må vi legge til rette for gjennom å tilby intuitive og enkle tjenester.

Din hverdag som Chief Prooduct Owner

Som Chief Product Owner (CPO) vil du bli en del av avdelingen Digitalisering og Utvikling i vår dansk-norske Divisjon Commercial. Avdelingen består av kundeorienterte og forretningsmessig skarpe hoder med ansvaret for de digitale tjenestene som møter nye og eksisterende kunder, når et forsikringsbehov oppstår eller forandres underveis i bedriftenes livssyklus. Det er vår oppgave å lede de tverrfaglige produktteamene som bygger tjenester ut i fra kundenes og medarbeidernes behov. Vi skal sikre at tjenestene henger sammen med betjente og eksterne kanaler, så du vil ha bredt nedslagsfelt i organisasjonen. Divisjon Commercial står i dag for den største del av omsetningen og inntjeningen i Gjensidige og har store ambisjoner for fremtidens distribusjon.

Ditt primære ansvar som CPO blir å forbedre og videreutvikle vår prioriteringsprosess og OKR-baserte målstyring for å sikre samkjøring rundt skarpe og dynamiske prioriteringer i lys av muligheter og trusler i marked, konkurrentbilde, produkter, teknologi og lovverk. Din oppgave er å løfte forutsetningene for å skape fremtidens digitale kunde- og medarbeiderløsninger. Fokus er å styrke kundenes opplevelse med Gjensidige i salgs-, fornyelse- og pleieøyeblikk for den lille arbeidsgiveren, de større SMB-virksomheter, meglet forretning og store kunder. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med nøkkelpersoner rundt forretningen - og på tvers av produktteam. Du skal fungere som team lead for produkteierne som utvikler, forvalter og drifter de digitale kundeløsningene, ha utstrakt dialog med interessenter i linjen og coache teamene i retning av beste praksis for agile utviklingsstandarder og samhandling.

Jobben som CPO krever først og fremst sterke samarbeidsevner, et kundeorientert mindset, erfaring fra agil transformasjon og trening i agil coaching. Du må evne å omsette innsikt til relevante utviklingstiltak, samt samkjøre hele divisjonen rundt felles mål og prioriteringer for å oppnå størst mulig effekter med gitte ressurser. Rollen innebærer å eie prioriteringsprosessen og praktisk utøve denne, ha et bredt ansvar for Commercials "Golden Backlog", samt å mobilisere organisasjonen rundt felles mål og strategiske initiativer. Du evner nettopp å se det store bildet, forene ulike interesser i felles mål og å kommunisere prioriteringer på en motiverende måte på tvers av avhengige miljøer i konsernet. Mer spesifikt får du bl.a. ansvaret for følgende:

 • Med utgangspunkt i markedstrender, kunde- og forretningsinnsikt, overordnede mål og strategiske initiativer, identifiserer, definerer og prioriterer du de utviklingstiltak som er mest avgjørende for å lykkes i Commercials felles "back log", på kort og lang sikt. Dette skjer i tett samarbeid med Ledergruppen, gevinsteiere og effekteiere i Commercial, samt produktsjefer og produkteiere i andre divisjoner.
 • Sammen med utviklingsleder i IT, produktsjefer og linjeledere sørger du for at teamene har gode rammebetingelser, i form av riktig sourcing, kompetanse og kapasitet i teamene, samtidig som du avklarer ressursavhengigheter for å sikre best mulig mobiliseringskraft. Du innhenter rådgivning fra teknologer og analytikere for gode kost-nyttevurderinger og holder i prognoser for salg og kostnader.
 • Gjennom dine gode lederegenskaper formår du at samle kolleger omkring en felles visjon for tjenestene, som teamene utvikler, så alle kan arbeide effektivt og bruke sin kompetanse optimalt for at realisere målet. Du evner å lede i retning av økt smidighet og å være en kulturbærer for agile verdier, prinsipper, ledelse og utviklingsmetodikk. Derunder bidrar du med agil rådgivning for å forsterke samhandling på tvers, felles seremonier og teamdynamikk, i tett samarbeid med produkteiere.

Om deg som søker

Du brenner for å skape innsiktsdrevne digitale kundeopplevelser, og dine kolleger fremhever din evne til å samarbeide med andre fagdisipliner. Skjæringspunktet mellom forretning og tekniske miljøer er der du trives best, og du har lang erfaring med å få definert og prioritert de mest verdiskapende initiativer for kunder og forretning. Du har svært god forretnings- og teknologiforståelse og er måldrevet, initiativrik og analytisk. Du er en god menneskekjenner som trives med å utvikle team og mennesker. Du får masser av energi av å samle folk om felles visjon og leveranser.

Vi ser for oss at du har minimum 8-10 års erfaring, hvorav majoriteten er fra arbeid som senior produkteier og/eller agil coach i en større organisasjon som driver direkte distribusjon og tredjepartssamarbeid. Du har inngående kunnskap om "enterprise agile" og har gjerne vært endringsagent i en større agil transformasjon. Du har solid erfaring med digital forretningsutvikling og -ledelse, fortrinnsvis fra det nordiske markedet og en godt utviklet evne til å navigere i en matriseorganisasjon, der vi skaper resultater gjennom samarbeide på tvers av land, avdelinger og fag.

Det er en forutsetning at du har utpregede samarbeidsevner og at du kommuniserer på et høyt nivå både skriftlig og muntlig, på et skandinavisk språk og engelsk. Reisevirksomhet vil primært omfatte København, samt Slovakia og Polen, hvor våre nærmeste samarbeidspartnere befinner seg. Vi forventer at du har høyere utdannelse, fortrinnsvis innen økonomi- eller teknologiledelse, helst med mastergrad.

Hva kan vi tilby?

Vi garanterer en arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte og legger til rette for god personlig og faglig utvikling. Vi sørger for at du kan utvikle deg innenfor rollen du allerede har, men også bygge din karriere ved å bevege deg på tvers av organisasjonen. For å koble på og yte best mulig når det virkelig gjelder, trenger vi å koble av mellom slagene. Derfor er vi opptatt av at du skal ha rom for å være deg, og til å dyrke det som er betydningsfullt i ditt liv - hva enn det måtte være.

Vi gir deg også muligheten til å jobbe delvis fra hjemmekontor etter avtale. Vi tror på fleksibilitet i arbeidshverdagen, noe vi legger til rette for gjennom gode samhandlings- og arbeidsverktøy.
Du vil også få flere goder, som blant annet spesielt god pensjonsordning, forsikringsordninger med behandlingsforsikring, personalrabatter, firmahytter i inn- og utland, aksjespareordning og sommertid - i tillegg til fleksibel arbeidstid, som nevnt.
Vi holder til i flotte kontorlokaler (Huset vårt) sentralt i Oslo sentrum. Her finner du treningsmuligheter i eget treningsstudio og gymsal, i tillegg til bedriftsidrettslag med for eksempel klatregruppe, turgruppe og fotball, kulturaktiviteter og andre sosiale grupper.

Du kommer til at arbeide sammen med en samling av drevne, faglig dyktige og trivelige kollegaer i både Danmark og Norge, som står midt i skiftet til vår fremtidsrettede distribusjon og tjenestearkitektur! Gjensidige er et av Nordens største forsikringsselskaper, så mulighetene for faglig og personlig utvikling er mange - på tvers av fag- og landegrenser.

Søknader vurderes fortløpende!

I Gjensidige ønsker vi å gjenspeile bredden av mangfoldet i samfunnet. Oppgavene er varierte, ofte langsiktige og ikke minst samfunnsviktige. Det fineste vi har er felleskapet, og den du er, er viktig for oss. Hos oss får alle like stor plass, og mangfoldet vårt beriker både oss selv og kundene våre. Gjennom å være deg selv, og få muligheten til å utvikle ditt fulle potensial, kan du utnytte evnene dine langt bedre.

Se fremover. Skap verdier. Bli en av oss.

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med:

Janneke Tranås Marino, Direktør for Digitalisering og Utvikling i Commercial, på telefon Logg inn for å se kontaktinformasjon eller send en e-mail til Logg inn for å se kontaktinformasjon.

**Søknadsfrist:**26.11.2023

Arbeidssted: Oslo
Adresse: Oslo

Om arbeidsgiveren

Som ansatt i Gjensidige får du utvikle deg selv og samtidig spille en viktig rolle for oss, for kundene våre og for samfunnet. I tillegg til forsikring kan du jobbe innenfor pensjon og sparing. Blir du en av oss, får du rundt 4 000 kollegaer i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Jurister, journalister, sosiologer, sykepleiere, kriminalteknikere, utviklere, designere og ingeniører, for å nevne noen. Her favner vi om ulikheter i visshet om at det gjør oss bedre, klokere og sterkere.

Les mer om Gjensidige

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • DES 01
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 06
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Bli med på oppgradering av Riksvegtunnelene i Nord-Norge Om stillingen Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver, og
30.11.2023 Flere steder
Bli med på utviklingen av Nord-Norges største by   Om stillingen Er du er på jakt etter nye og varierte
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 29.174 ledige stillinger

Fakta om Gjensidige