<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Universitetet i Agder (UiA) Vikariat, førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i cybersikkerhetsledelse

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?


Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig et vikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i cybersikkerhetsledelse, som eventuelt også kan omfatte systemutvikling, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer for en periode på ett år.

Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse 1. august 2024

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire instituttet, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

Institutt for informasjonssystemer har 31 fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger og 11 stipendiater, to i postdoktorstilling og seks i bistilling som professor II. Instituttet tilbyr årsstudium, og bachelor-, master- og ph.d.-grad i informasjonssystemer og et masterstudium i ledelse av cybersikkerhet. Instituttet tilbyr også undervisning for grunnskolelærerutdanningen og i masterstudiet i helse- og sosialinformatikk, samt etter- og videreutdanning (EVU) i informasjonssystemer.


Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter en førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i informasjonssystemer som primært skal bidra til instituttets undervisning og forskning i cybersikkerhetsledelse. Det kan også bli aktuelt å undervise i systemutvikling. Vi forventer at den som tilsettes vil delta i arbeid i Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM), gjerne også i forskningsgruppen i systemutvikling. Den som ansettes forventes å ta del i utvikling av instituttets undervisningstilbud.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av

For stillinger som førsteamanuensis har UiA

Den som ansettes må ha fagkunnskap innen flere av følgende områder:

 • cybersikkerhetsledelse og governance
 • etikk og cybersikkerhet
 • sikker systemutvikling
 • kommunikasjon i cybersikkerhet
 • cybersikkerhetsarkitektur
 • systemutviklingsmetoder

Det aller meste av undervisningen i Cybersikkerhet vil foregå på engelsk og det kreves derfor gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig


Ønskede kvalifikasjoner
 • engasjement for undervisning
 • gode kommunikative evner
 • samarbeidserfaring
 • erfaring med veiledning på bachelor- og masternivå
 • gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For søkere med vitenskapelig bakgrunn, så vil en omfattende vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner og meritter danner basis for beslutning om ansettelse. Universitetet i Agder har signert på DORA erklæringen.

Vi tilbyr
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1198 førstelektor og kode 1011 førsteamanuensis, kr 730 000 – 775 000 brutto pr år, eller kode 1009 universitetslektor kr 640 000-690 000brutto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.


Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • eventuelle vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • eventuell dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.12.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 05
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 06
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 10
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
18 ledige stillinger

Se flere annonser

Send en åpen søknad til Trainee Narvikregionen! Vi deler din søknad med aktuelle arbeidsgivere i hele regionen!
Fortløpende Flere steder
Til vårt verksted i Trøndelag søker vi en medarbeider til en spennende stilling som Mekaniker. Med høy pågang i markedet, stadig
04.04.2024 Hele Trøndelag
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene i Romsdal?  Til vår
17.03.2024 Rauma
Vi er på utkikk etter ny driftsleder til vår nye kontrakt på Åmli med en kontraktsvarighet på 5 år (2024-2029). Kan
17.03.2024 Arendal
Er du opptatt av vei og veivedlikehold? Vi søker nå etter 3-4 personer som vil være med på å holde god
17.03.2024 Arendal
Veidekke er og har vært Norges største entreprenørselskap i over 20 år. En av grunnpilarene i strategien vår er at
24.03.2024 Oslo
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med på å sikre og holde god standard på Riks og
10.03.2024 Flere steder
Har du lyst til å bli en del av teamet vårt i Laboratoriet Nord, FO Asfalt? Vi søker etter en
15.03.2024 Sortland
Vis alle 43.998 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Agder (UiA)