<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Høgskulen på Vestlandet Studieadministrativ leder / nestleder i fakultetsadministrasjonen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), fakultetsadministrasjonen er det ledig stilling som studieadministrativ leder/ nestleder

Vi  søker en utvikling- og løsningsorientert studieadministrativ leder, som også blir nestleder i fakultetsadministrasjonen ved nytt fakultet for ingeniør- og økonomifag, natur- og samfunnsvitskap. Vedkommende evner å lede og å ivareta arbeidsoppgaver i spennet fra det strategiske til det operative, på en strukturert måte Studieadministrativ leder/nestleder har ansvar for effektiv drift, og for utvikling og organisering av de administrative tjenestene innenfor sitt ansvarsområde.

Den studieadministrative lederen som også er nestleder i fakultetsadministrasjon vil få personalansvar for ansatte innenfor utdanningskvalitet, studieadministrasjon og livslanglæring (totalt rundt 20 personer). Personalansvaret omfatter god utnyttelse av ressursene og høy kvalitet på tjenestene, samt innsikt i de kravene som blir stilt til gode administrative tjenester.

Stilling rapporterer til administrasjonssjef.

Arbeidsplassen er Haugesund, Bergen eller Sogndal.


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Hovedansvar for det studieadministrative arbeidet ved fakultet
 • Aktiv deltakelse i videreutvikling og styrking av utdanningskvalitet ved fakultetet
 • Studentrekruttering
 • Etter- og videreutdanning
 • Administrative oppgaver i forbindelse med utvikling og godkjenning av program- og emneplaner, samt andre administrative oppgaver knyttet til utdanningskvalitet og studieportefølje
 • Koordinere og bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, blant annet ved bruk av digitale løsninger
 • Bidra til at medarbeidere deltar i læringsfremmende arbeid
 • Sikre god samhandling med faglig og administrativ ledelse ved fakultetet, administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og studenter.
 • Ansvar for god samhandling mellom fakultet og  relevante enheter i fellesadministrasjonen
 • Saksforberedelser for råd og utvalg i fakultetet
 • Utviklingsarbeid, utgreiing og analyser, rapportering, høringer og saksbehandling innen fagfeltet
 • Administrativ oppfølging og saksbehandling av tyngre studentsaker

Mynde
Mynde i stillingen er delegert fra administrasjonssjefen, og stillingen rapporterer til administrasjonssjefen.

Studieadministrativ leder/ nestleder har mynde til å disponere eget budsjett.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Relevant høyere utdanning, helst på masternivå
 • God kjennskap til norsk høyere utdanning
 • Studieadministrativ erfaring fra høyere utdanning og bred administrativ kompetanse
 • Erfaring fra å drive større utviklingsoppgaver innenfor fagfeltet

Ønsket kompetanse:

 • Administrativ ledererfaring blir vektlagt
 • Erfaring fra arbeid med endring og omstilling er ønskelig
 • Kjennskap til FS

Generell kompetanse:

 • God forståelse for  lederskap og offentlig forvalting
 • God forståelse for høgskolen sitt samfunnsoppdrag
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert og ser muligheter
 • Evner å lede gjennom en retningsgivende, samlende og motiverende lederstil
 • Legger vekt på samarbeid og medvirkning
 • Evner å tenke strategisk, helthetlig og langsiktig
 • Er god til å kommunisere, formidle og skape engasjement
 • Evner å samhandle, bygge tillit og skape gode relasjoner internt og eksternt.
 • Stort engasjement for å nå høgskolen sine ambisjoner

Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som studieadministrativ leder/ nestleder er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1054 - kontorsjef.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene.

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Administrasjonssjef Henning Norheim, tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon

E-post: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Inkludere, utfordre og samhandleEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon


Om arbeidsgiveren

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 06
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 07
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 10
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Se flere annonser

Send en åpen søknad til Trainee Narvikregionen! Vi deler din søknad med aktuelle arbeidsgivere i hele regionen!
Fortløpende Flere steder
Til vårt verksted i Trøndelag søker vi en medarbeider til en spennende stilling som Mekaniker. Med høy pågang i markedet, stadig
04.04.2024 Hele Trøndelag
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene i Romsdal?  Til vår
17.03.2024 Rauma
Vi er på utkikk etter ny driftsleder til vår nye kontrakt på Åmli med en kontraktsvarighet på 5 år (2024-2029). Kan
17.03.2024 Arendal
Er du opptatt av vei og veivedlikehold? Vi søker nå etter 3-4 personer som vil være med på å holde god
17.03.2024 Arendal
Veidekke er og har vært Norges største entreprenørselskap i over 20 år. En av grunnpilarene i strategien vår er at
24.03.2024 Oslo
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med på å sikre og holde god standard på Riks og
10.03.2024 Flere steder
Har du lyst til å bli en del av teamet vårt i Laboratoriet Nord, FO Asfalt? Vi søker etter en
15.03.2024 Sortland
Vis alle 43.998 ledige stillinger

Fakta om Høgskulen på Vestlandet