<  
>  
Stillingsannonse

Ørstaheimen, Bakketun Off. godkjent sjukepleiar 

Søknadsfrist : 30.11.2023

Stillingsbeskrivelse

I Ørsta kommune er det ledig 100 % stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i kommunalområde Helse, omsorg og velferd, Ørstaheimen med f.t. Bakketun som tenestestad. Bakketun er ei skjerma avdeling for demente med 16 plassar, fordelt på to grupper. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider med andre faggrupper i kommunen. 
Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar, og til fagleg utvikling av eininga.


Arbeidsoppgåver

Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, sosial aktivisering, tillitsskapande arbeid, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte.

Kvalifikasjonar

 • Off. godkjent sjukepleiar
 • Det vert stilt krav om politiattest ved tilsetjing  

Personlege eigenskapar

 • Du må ha eit ønske om å gjere ein god jobb i arbeid med menneske
 • Du må også ha interesse og gjennomføringsevne når det gjeld å gi brukarane godt innhald i dagane
 • Relevant arbeidserfaring
 • Likar utfordringar og takle raske endringar i arbeidsoppgåver
 • Tek initiativ og ansvar
 • Er fleksibel og har evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Har godt humør og bidreg til eit positivt arbeidsmiljø
 • Evne til skriftleg og munnleg framstilling. Kommunen nyttar nynorsk som målform

 Vi gjer ei heilskapleg vurdering av søkjarane og personlege eigenskapar vert vektlagde. Referansar vert nytta og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju.  

Vi tilbyr

 • Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver 
 • Gode kollegaer og triveleg arbeidsmiljø  
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i Logg inn for å se kontaktinformasjon
 • Rekrutteringstilskot med bindingstid på 2 år, kan vere aktuelt å tilby nytilsette

Arbeidsvilkår: dag/kveld inkl. helgar

Det kan vere aktuelt å gi bonus for å ta langvakter på helg.

Stillinga er plassert i HTA kap. 4 gr. 2  -stillingar med krav om min 3-årig høgskuleutdanning
Stillingskode 7174 sjukepleiar  

Tilsetjing i samsvar med gjeldande lov-, forskrift og avtaleverk. 6 mnd. prøvetid, der fråvær går til fråtrekk

DokumentasjonFramlegging av vitnemål og attestar saman med søknaden er ein føresetnad for best mogleg sakshandsaming.  Vitnemål og attestar dannar grunnlag for fastsetjing av ansiennitet og rett løn.  Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp som vedlegg til søknaden din. Om offentleglova I samsvar med offentleglova § 25, kan opplysningar om søkjaren unnatakast offentleg søkjarliste, dersom søkjaren sjølv oppmodar om dette. Den som ønskjer at namnet skal vere unnateke offentleg søkjarliste må grunngje dette. Søkjaren sine behov vil verte vurdert konkret opp mot omsynet til offentleg interesse og kravet om ålment innsyn. Elles vil oppmodinga verte vurdert i høve prinsippet om meirinnsyn på vanleg måte. Dersom kommunen meiner at det ikkje er grunnlag for fritak, vil søkjaren verte kontakta og få tilbod om å trekkje søknaden før endeleg søkjarliste vert laga.

Kontaktinformasjon

Wenche Flo, Tenesteleiar Omsorg og Sjukeheim, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon
Kyrre Skavøy, Avdelingsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Håkonsgate 78
6153 Ørsta

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Ørsta kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon65 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 30.11.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Ørsta kommune. Les mer om Ørstaheimen, Bakketun

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.11.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 30
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Bli med på oppgradering av Riksvegtunnelene i Nord-Norge Om stillingen Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver, og
30.11.2023 Flere steder
Bli med på utviklingen av Nord-Norges største by   Om stillingen Er du er på jakt etter nye og varierte
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 29.175 ledige stillinger

Fakta om Ørstaheimen, Bakketun