<  
>  
Stillingsannonse

Medisinsk sengepost Volda, Helse Møre og Romsdal Helgevikarar

Søknadsfrist : 30.11.2023

Stillingsbeskrivelse

For deg som er sjukepleiar, helsefagarbeidar eller sjukepleiarstudent: 

Vi har behov for timelønna tilkallingsvikarar i helgane og elles når det er behov.

Medisinsk sengepost er ein spennande arbeidsplass med eit solid fagmiljø, hyggjelege og engasjerte kollegaer. Vi samarbeider tverrfagleg med tydleg fokus på best mogleg pasientbehandling og omsorg. Sengeposten tek imot pasientar med eit stort spekter av diagnosar og er ein arbeidsplass som gir god breidde i kompetanse og erfaringar for deg som sjukepleiar.

Vitnemål, attestar og tenestebevis må lastast opp som vedlegg til søknad/CV.


Arbeidsoppgåver

 • Inngår i tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar eller helsefagarbeidar
 • Sjukepleiarstudent
 • Erfaring frå arbeid i sjukehus og kjennskap til fagområda er ein fordel
 • Gode norske språkkunnskapar skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Strukturert
 • Ansvarsbevisst
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidseigenskapar

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Camilla Aam Nupen, Seksjonsleiar, Logg inn for å se kontaktinformasjonLogg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidsstad

Kløvertunvegen 1 6100 Volda

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Møre og Romsdal HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon90 Stillingsprosent: 0% Vikariat Søknadsfrist: 30.11.2023

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Møre og Romsdal HF gir spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom pasientverdiprosessen skape <>. Vår visjon er å vere `¿På lag med deg for helsa di`¿. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. <> er valt til hovudstrategi for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting. Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

For meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

Les mer om Medisinsk sengepost Volda, Helse Møre og Romsdal

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.11.2023

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • NOV 30
  2023
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 03
  2023
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
1 ledig stilling

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Bli med på oppgradering av Riksvegtunnelene i Nord-Norge Om stillingen Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver, og
30.11.2023 Flere steder
Bli med på utviklingen av Nord-Norges største by   Om stillingen Er du er på jakt etter nye og varierte
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 29.174 ledige stillinger

Fakta om Medisinsk sengepost Volda, Helse Møre og Romsdal