<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Psykisk helse og rus, Lier kommune Sykepleier / vernepleier søkes til en spennende og variert dagstilling innen psykisk helse og rus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

I virksomhet Psykisk helse og rus har vi nå ledig en fast stilling. Vi søker derfor etter en sykepleier eller vernepleier som har et stort engasjement for fagfeltet psykisk helse og rus.

Virksomhet Psykisk helse og rus består av fire avdelinger. Avdeling Heggtoppentunet, Avdeling Vestsideveien 100, Avdeling rus og Avdeling psykisk helse. Stillingen tilhører Avdeling rus som består av 13 faste hele fagstillinger. Vi har også tilknyttet en merkantil ressurs. Vi har et variert tilbud med individuell oppfølging, lavterskel møtested med feltsykepleie, eget 12-trinnstilbud og tverrfaglig samarbeid internt og eksternt. Sammen med Avdeling psykisk helse tilbyr vi også drop-in samtaler og ulike kurstilbud. Som ansatt hos oss får du mulighet til faglig påvirkning i samarbeid med brukerne våre. Vi jobber aktivt med FIT (Feedbackinformerte tjenester), der vi også har veiledning og ferdighetstrening i gruppe ukentlig. Avdelingene samarbeider tett og er samlokalisert med Avdeling psykisk helse. Vi har et godt og etablert faglig og sosialt fellesskap. I virksomheten har vi som mål at ansatte opplever rom for å være trygge og kreative, der de oppmuntres til selvstendige avgjørelser innenfor de fastsatte rammene. Vi verdsetter et trygt ytringsklima preget av tillit, aksept for ulike meninger og at vi vil hverandre vel. Hos oss er det også et utviklende læringsmiljø der det er rom for å prøve og feile. Det legges til rette for deltagelse i nybrottsarbeid på feltet der alle oppmuntres til å kommet med ideer og forslag. Samtidig vil vi jobbe for at virksomheten er oppdatert på nasjonale føringer og forskrifter. Vi er gjennomgående opptatt av tjenesteutvikling og bruker verktøy for å justere oss etter tilbakemeldinger. Vi ser nå etter deg som er stødig og klar for å møte et vidt spenn av utfordringer hos brukere. Du er engasjert og reflekterer over egen praksis, og ønsker kontinuerlig faglig utvikling. Du har bred erfaring, er lojal mot arbeidsgiver og vet hva som kreves i møte med utfordrende problemstillinger man møter i kommunalt arbeid med psykisk helse. Du ønsker resultater i eget arbeid, og evner å se mennesket bakenfor atferd og symptomer. Denne stillingen innebærer å være en del av vårt lavterskel rusarbeid. Det betyr at man er med på å drifte vårt lavterskel møtested og feltsykepleiearbeidet der. Videre innebærer stillingen at man tar del i den individuelle oppfølgingen og praktisk bistand til brukere med sammensatte behov. Virksomheten er i stadig utvikling og stillingenes arbeidsoppgaver og plassering vil kunne endres i tråd med brukernes behov.

Arbeidsoppgaver

 • Individuell oppfølging/samtaler med brukere
 • Oppsøkende virksomhet med noe praktisk bistand og veiledning
 • Være med å drifte vårt lavterskeltilbud, Annekset
 • Utføre typiske feltsykepleieoppgaver som vurdering av helsetilstand, støtte- og motivasjonssamtaler, administrere sprøytebytte, sårtilsyn/stell, ta enklere tester som urinprøver og blodprøver, veiledning i trygg injeksjonsteknikk, smittevern og rushygiene.
 • Andre sykepleieoppgaver som dosering, kontroll, og utdeling av legemidler, vaksinering og andre typer injeksjoner, kontakt med lege og apotek vedrørende medisiner.
 • Mulighet for å holde kurs og delta i videreutvikling av kurs
 • Dokumentere helsehjelp i journal
 • Planlegge, iverksette og vurdere tiltak i samarbeid med bruker og samarbeidspartnere
 • Være koordinator, utarbeide individuell plan og holde ansvarsgruppemøter

Kvalifikasjoner

 • Krav om norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning er en fordel
 • Erfaring fra psykisk helse og/eller rusarbeid
 • Ønskelig med erfaring med Feedbackinformerte tjenester (FIT)
 • Førerkort klasse B
 • Svært gode norskkunnskaper tilsvarende B2 skriftlig og muntlig
 • IKT-kompetanse og kunnskap om dokumentasjonsplikt som helsepersonell

Personlige egenskaper

 • Fleksibel, ansvarsbevisst og kan jobbe målrettet og planmessig
 • Høy arbeidskapasitet
 • Rolig og trygg i deg selv
 • Personlig robusthet, står stødig i å møte høyt lidelsestrykk og atferd hos brukere.
 • Nysgjerrig og anerkjennende i kommunikasjonen
 • Trygghet til å gjøre gode faglige vurderinger, både i team og på egenhånd
 • Evne til refleksjon over egen praksis og ønske om å motta veiledning
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidshverdag på dagtid med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et stabilt og trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø med stort engasjement, takhøyde og mye humor
 • Høyt faglig fokus
 • Flexitidsordning
 • Tilgang til leasingbil i jobben
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringer
 • Lønn iht avtaleverket
 • Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon

Runar Hansen, Avdelingsleder, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lier kommune Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon48 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 27.11.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Virksomhet Mangfold og mestring består av 5 avdelinger:  Haskoll aktivitetssenter/Friskliv, Heggtoppentunet, ROP-tiltak døgn, Flyktningtjenesten og Individuell oppfølging/kurs.

Vi er ca 100 ansatte, tverrfaglig sammensatt og har totalt ca 650 brukere.  Virksomheten er innovativ, mestringsorienterte medarbeidere er i fokus.  Som ansatt hos oss får du mulighet til faglig påvirkning ift nye tiltak, i tett samarbeid med brukerne våre. 

Les mer om Psykisk helse og rus, Lier kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet, og nå er vi på jakt etter forsterkninger til
30.11.2023
Om stillingenVi har en ambisjon om å være Norges beste lønnsenhet og nå søker vi etter deg som vil være
30.11.2023
Vi søker flere gode rådgivere til bedriftsmarkedetVi ser etter deg, som på samme måte som oss, er opptatt av gode
30.11.2023 Oslo
Vi utvider teamet og søker flere gode pensjonsrådgivereVi ser etter deg som vil være med å vokse sammen med oss,
30.11.2023 Oslo
Om stillingenRegnskapsseksjonen har ansvar for å føre fullverdig regnskap for hele Statens vegvesen. Det innebærer utvidet ansvar med å bistå
30.11.2023
Om stillingaØnskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som
30.11.2023
Bli med på oppgradering av Riksvegtunnelene i Nord-Norge Om stillingen Er du på jakt etter nye og varierte oppgaver, og
30.11.2023 Flere steder
Bli med på utviklingen av Nord-Norges største by   Om stillingen Er du er på jakt etter nye og varierte
30.11.2023 Flere steder
Vis alle 29.175 ledige stillinger

Fakta om Psykisk helse og rus, Lier kommune