<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Høgskulen på Vestlandet Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar - Biblioteket, eining for studiestøtte

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig ei fast 100 % stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar

Stillinga er knytt til bibliotekets eining for studiestøtte og rapporterer direkte til leiar for eininga.

Arbeidsstad er campus Bergen, stillinga har likevel eit medansvar for samkøyring og utvikling av bibliotektenester på tvers av HVLs fem campusar. Stillinga medfører utstrekt samarbeid med fagmiljø i HVL samt innad i høgskulebiblioteket.


Ansvars- og arbeidsoppgåver:
 • Kontaktbibliotekar for utdanningar og fagmiljø knytt til Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap ved campus Bergen
 • Undervisning og rettleiing til studentar i informasjonssøking, referansehandtering og akademisk skriving
 • Arbeide med kunstig intelligens og tenesteutvikling (UX) i biblioteket
 • Opplæring i bruk av forskingsprogramvare, og støttefunksjonar knytt til dette
 • Ansvar for samlingsutvikling innan aktuelle fagområde
 • Brukaropplæring i og ansvar for system som Bolk og Leganto
 • Skranketeneste
 • Andre arbeidsoppgåver kan bli lagt til stillinga ved behov

Kvalifikasjonskrav:
 • Utdanning innan bibliotek- og informasjonsvitskap eller tilsvarande bibliotekfagleg utdanning, fortrinnsvis på masternivå, eller anna masterutdanning innan relevante fag for stillinga
 • Erfaring med undervisning og rettleiing frå fag- og forskingsbibliotek er ønskjeleg
 • God digital kompetanse
 • Relevant arbeidserfaring og personleg eignaheit vert vektlagt
 • For tilsetting som spesialbibliotekar krevst bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap eller tilsvarande bibliotekfagleg utdanning
 • For tilsetting som universitetsbibliotekar krevst utdanning på minimum masternivå

Personlege eigenskapar:

Vi søker etter ein fagleg engasjert medarbeidar som er utviklings- og resultatorientert, systematisk, serviceinnstilt, oppsøkjande og initiativrik, fleksibel, og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillinga krev evne til å arbeida sjølvstendig og i team, og forutset god skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar eller i stillingskode 1199 Universitetsbibliotekar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.


Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stilling” på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsetjingar. Dersom vedlegga overskrid 50 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenkje.

Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.

Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at unntak frå den offentlege søkjarlista blir handsama etter reglane i Offentleglova. Søkjarar som har bede om slikt unntak, blir varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV. 


Inkludere, utfordre og samhandleEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Frå 1. januar 2017 blir Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF), Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) fusjonert til ein ny høgskule på Vestlandet.

Den nye høgskulen skal vere del av ein sterk UH-sektor på Vestlandet gjennom oppbygging av sterke fagmiljø i ein viktig og synleg utdannings- og forskingsinstitusjon med universitetsambisjonar. Med god forankring i dei tre nærregionane Sunnhordland/Haugalandet, Bergensområdet og Sogn og Fjordane, vil høgskulen ha ein profesjons- og arbeidslivsprofil som gjer seg gjeldande i både nasjonal og internasjonal samanheng.

Kompetansefellesskapet som fagmiljøa i den nye høgskulen utgjer, vil betre kunne svare på regionale, nasjonale og internasjonale behov for omstilling og endring. Høgskulen skal vere ein konkurransedyktig og attraktiv institusjon for studentar og fagpersonar, og vil gjennom ei digital satsing sikre effektiv informasjonsdeling og utvikle framtidsretta utdannings- og læringsfellesskap ved hjelp av ny teknologi.

Den fusjonerte høgskulen vil vere ein av landets største, med om lag 16 000 studentar og 1600 tilsette fordelt på fem studiestader - Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Hausten 2016 har eit interimsstyre med ekstern styreleiar ansvar for avgjerder som gjeld fusjonen. Frå 1.1.17 går interimsstyret over til å vere styret for den nye høgskulen, som blir samla under felles institusjonsleiing, med tilsett rektor.

Les mer om Høgskulen på Vestlandet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAR 06
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAR 07
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAR 10
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Send en åpen søknad til Trainee Narvikregionen! Vi deler din søknad med aktuelle arbeidsgivere i hele regionen!
Fortløpende Flere steder
Til vårt verksted i Trøndelag søker vi en medarbeider til en spennende stilling som Mekaniker. Med høy pågang i markedet, stadig
04.04.2024 Hele Trøndelag
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene i Romsdal?  Til vår
17.03.2024 Rauma
Vi er på utkikk etter ny driftsleder til vår nye kontrakt på Åmli med en kontraktsvarighet på 5 år (2024-2029). Kan
17.03.2024 Arendal
Er du opptatt av vei og veivedlikehold? Vi søker nå etter 3-4 personer som vil være med på å holde god
17.03.2024 Arendal
Veidekke er og har vært Norges største entreprenørselskap i over 20 år. En av grunnpilarene i strategien vår er at
24.03.2024 Oslo
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med på å sikre og holde god standard på Riks og
10.03.2024 Flere steder
Har du lyst til å bli en del av teamet vårt i Laboratoriet Nord, FO Asfalt? Vi søker etter en
15.03.2024 Sortland
Vis alle 43.998 ledige stillinger

Fakta om Høgskulen på Vestlandet