<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sparebanken Sogn og Fjordane AHV-rådgjevar Bedriftssenter

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Interesse for fagfeltet økonomisk kriminalitet? Vi søker rådgjevar innanfor antikvitvask (AHV) som skal jobbe med vurderingar ved kundeetablering og løpande kundetiltak.

Det er stort fokus på å forebygge kvitvasking og terrorfinansiering både nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid for å avdekke og stoppe økonomisk kriminalitet er viktig, og vi i Sparebanken Sogn og Fjordane ønsker difor å styrke bedriftssenteret med AHV-rådgjevarar for å ivareta dette arbeidet framover. Du vil vere med å bidra til at banken til ei kvar tid etterlever gjeldande kvitvaskingsreglar og sørge for at banken ikkje medverkar til økonomisk kriminalitet.

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak omfatte

 • Gjennomføre vurderingar knytt til antikvitvask ved kundeetablering og løpande kundetiltak
 • Analytisk, kunnskaps- og risikobasert tilnærming ved gjennomgang av innsendt kundeinformasjon
 • Kontrollere kundeinformasjon mot dei til ei kvar tid gjeldande krav innanfor kvitvaskingsområdet
 • Vurdere kunderisiko blant anna knytt til kunden sin forretningsmodell, bransje, størrelse, eigarstruktur og eigarstruktur
 • Kundekontakt på telefon og skriftleg
 • Støtte og rådgjeving til bedriftskundar og kollegaer

Vi søker deg som likar å analysere kundedata. Du utfordrar oss med nye idear og nye måtar å jobbe på. Du trivst med å vere ein lagspelar, men du har også driv og engasjement i sjølvstendig arbeid. I tillegg til dette ser vi etter deg som:

 • har høgare utdanning innan økonomi, juridiske fag eller liknande
 • har relevant arbeidserfaring, gjerne frå bank, rekneskap eller revisjon
 • er analytisk, nøyaktig og strukturert
 • kan skape tillit og utvikle gode relasjonar til kundar og kollegaer
 • har kjennskap/interesse for næringslivet i regionen

Som arbeidsgjevar tek vi godt vare på våre tilsette. Noko av det vi kan tilby er fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløysing, medeigarskap i bedrifta gjennom tildeling av eigenkapitalbevis, gode pensjons- og forsikringsordningar og ei spennande stilling med moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank. Hos oss får du eit triveleg arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt i mot deg.

Her er det korte vegar til avgjersler, vi hjelper kvarandre med å lukkast og det er rom for å vere seg sjølv.

For meir informasjon om stillinga kontakt leiar for bedriftssenter, Helena Igelkjøn på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på om lag 74 milliardar kroner og nær 280 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn
Adresse: Førde

Om arbeidsgiveren
Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane med ein forvaltningskapital på over 26,7 milliardar kroner og 298 årsverk. Banken har 38 salskontor i fylket og er representert i 21 av dei 26 kommunane i fylket. Les mer om Sparebanken Sogn og Fjordane

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Er du opptatt av klima og miljø? Kombiner dette med en meningsfull sommerjobb i Miljødirektoratet! Har du lyst til å
10.03.2024 Flere steder
Vil du være en del av vinnerlaget på en avdeling der det satses offensivt og har god vekst? Bravida Bergen
30.04.2024 Bergen
Vil du bidra til å sikre effektiv organisering og drift av en av landets største bilflåter? Bravida Norge søker nå
27.02.2024 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
04.03.2024 Bodø
Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for eiendommer og anlegg, som kombinerer det store selskapets ressurser
17.03.2024 Flere steder
Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser
11.03.2024 Kvinnherad
Hydro Sunndal er på jakt etter en engasjert og forretningsorientert HR Business Partner som ønsker å spille en kritisk rolle
20.03.2024 Sunndal
Er du klar til å ta styringen over Europas største støperi og spille en nøkkelrolle i leveransen av kvalitetsprodukter til
20.03.2024 Sunndal
Vis alle 55.583 ledige stillinger