<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sparebanken Sogn og Fjordane Fagansvarleg økonomisk kriminalitet privatmarknad

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ønskjer du å bidra i arbeidet mot økonomisk kriminalitet?

Har du lyst til å avdekke og førebygge økonomisk kriminalitet og sikre at banken etterlev regelverket på området? Er du analytisk og brenn for gode prosessar? Som eit ledd i å styrke satsinga vår på dette området ser vi no etter fagansvarleg økonomisk kriminalitet.

Som fagansvarleg vil du arbeide på avdeling for økonomisk kriminalitet. Stillinga vil ha tett samspel med forretningsområdet privatmarknad.

Stillinga vil ha hovudfokus på å halde seg fagleg oppdatert på kompetansen på området, oppdatering av risikovurdering og retningslinjer, samt opplæring på området.

Økonomisk kriminalitet endrar stadig form, og problemstillingane blir meir komplekse. Vi ser etter deg som evnar å sjå, forstå og analysere ulike indikatorar innan området.

Du er utviklings- og løysingsorientert og du trivast med å løyse aktuelle problemstillingar i lag med eit kompetent team.

Arbeidsoppgåver

  • Oppdatere retningslinjer ut frå nye krav og forventingar
  • Fornye og utbetre prosessar og system
  • Analysere kundedata opp mot ulike risikoindikatorar samt identifisere modus og trendar
  • Sikre prosess og opplæring av banken sine tilsette

Vidare vil ein bidra i det operative arbeidet på avdelinga med å analysere enkeltsaker opp mot banken si risikovurdering.

Eigenskapar og kompetanse

  • Du har relevant høgare utdanning innanfor økonomi, informatikk, matematikk, statistikk eller liknande, og relevant arbeidserfaring frå rapporteringspliktig organisasjon, gjerne frå bank
  • Du har god IT-kunnskap
  • Interesse for eller god erfaring med arbeid knytt til antikvitvask/økonomisk kriminalitet, samt lovar og reglar på området er ein klar fordel
  • Strukturert, sterk drivkraft og god gjennomføringsevne
  • Evne til å kommunisere godt og tydeleg, både på norsk og engelsk

Som arbeidsgjevartek vi godt vare på våre tilsette. Noko av det vi kan tilby er fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløysing, medeigarskap i bedrifta gjennom tildeling av eigenkapitalbevis, gode pensjons- og forsikringsordningar og redusert arbeidstid får mai til august. Vi legg vekt på at det skal vere ei spennande stilling med moglegheit for personleg utvikling i ein innovativ og framtidsretta bank. Hos oss får du eit triveleg arbeidsmiljø med kompetente kollegaer som vil ta godt i mot deg. Her er det korte vegar til avgjerdsler, vi hjelper kvarandre med å lukkast og det er rom for å vere seg sjølv.

Har du spørsmål om stillinga kontakt HR Direktør Eirik Rostad Ness, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Sparebanken Sogn og Fjordane er den niande største sparebanken i landet og har nær 50 prosent av marknaden i Sogn og Fjordane. Banken har ein forvaltningskapital på om lag 74 milliardar kroner og nær 280 tilsette i Sogn og Fjordane og Bergen. Banken er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen. Vi støttar næringsutvikling i regionen og bidreg til omstilling til eit meir klimavennleg og berekraftig samfunn.
Adresse: Førde

Om arbeidsgiveren
Sparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane med ein forvaltningskapital på over 26,7 milliardar kroner og 298 årsverk. Banken har 38 salskontor i fylket og er representert i 21 av dei 26 kommunane i fylket. Les mer om Sparebanken Sogn og Fjordane

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Er du opptatt av klima og miljø? Kombiner dette med en meningsfull sommerjobb i Miljødirektoratet! Har du lyst til å
10.03.2024 Flere steder
Vil du være en del av vinnerlaget på en avdeling der det satses offensivt og har god vekst? Bravida Bergen
30.04.2024 Bergen
Vil du bidra til å sikre effektiv organisering og drift av en av landets største bilflåter? Bravida Norge søker nå
27.02.2024 Oslo
Er du glad i faget ditt og ønsker en stilling i et stort og solid selskap? Da kan Bravida være
04.03.2024 Bodø
Bravida er Nordens fremste totalleverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for eiendommer og anlegg, som kombinerer det store selskapets ressurser
17.03.2024 Flere steder
Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med fokus på trygge og gode arbeidsplasser
11.03.2024 Kvinnherad
Hydro Sunndal er på jakt etter en engasjert og forretningsorientert HR Business Partner som ønsker å spille en kritisk rolle
20.03.2024 Sunndal
Er du klar til å ta styringen over Europas største støperi og spille en nøkkelrolle i leveransen av kvalitetsprodukter til
20.03.2024 Sunndal
Vis alle 55.583 ledige stillinger