<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger Anestesisykepleier - 2 faste stillinger

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig 2 faste stillinger i 100% for anestesisykepleiere i tredelt turnus på anestesiavdelingen. Ved intern ansettelse, kan annen stilling bli ledig.

Anestesiavdelingen er spennende og dynamisk både faglig og driftsmessig med høyt tempo. Vi har et inkluderende og godt arbeidsmiljø. Anestesiavdelingen består av anestesisykepleiere, anestesileger, assistenter og merkantil personell. Anestesiavdelingen er delt inn i fem seksjoner: Gynekologi/urologi - Generell kirurgi - Ortopedi/nevrokirurgi - ØST(ØNH, Oralkir. og Plast- og håndkirurgi) - Dagkirurgi/uteaktivitet (NORA).

Oppstart etter avtale.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.  


Arbeidsoppgaver

 • Utføre anestesisykepleie ved inngrep knyttet til anestesibehov ved de forskjellige seksjonene.
 • Medansvarlig for at det utøves anestesisykepleie i samsvar med avdelingens  målsetning og i henhold til Norsk Standard for Anestesi.
 • Medansvarlig for veiledning og undervisning til pasienter, pårørende, annet helsepersonell og studenter.
 • Medansvar for fagligutvikling og engasjement i avdelingen. 
 • Medansvar for å opprettholde god kvalitet og pasientsikkerhet i avdelingen. 
 • Medansvar for effektiv og god flyt i operasjonsprogrammet.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Videreutdanning/masteutdanning i anestesisykepleie.
 • Gode norskkunnskaper er avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Pasientorientert
 • Strukturert
 • Resultatorientert  
 • Selvstendig, kreativ og løsningsorientert
 • Fleksibel 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og travelt miljø
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Variert velferdstilbud som bl.a bedriftsidrettslag og turgruppe 
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift 

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Inger Brit T Bakkalia, Sykepleiefaglig rådgiver, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Gerd Ragna Bloch Thorsensgate 8
4019 Stavanger

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF Referansenr.: Logg inn for å se kontaktinformasjon41 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 13.12.2023


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Les mer om Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen Vann og Miljø og bidra til bærekraftige bygg- og anleggsprosjekter?
03.04.2024 Oslo
Vi opplever høy aktivitet og søker operasjonssykepleier til korttidsvikariat og ekstravakter Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne
Snarest Tromsø
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
07.03.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
10.03.2024 Oslo
Om stillingeneFlere faste stillinger og vikariater ledige hos ossKlimakvotesystemet er et viktig virkemiddel for å redusere utslippene av klimagasser og
02.04.2024
Er du elektriker og vil jobbe med drift og vedlikehold av våre elektriske anlegg i Forsvarsbygg?Forsvarsbygg eiendomsforvaltning region Nord, ForsvarsbyggForsvarsbygg
17.03.2024 Bodø
Hitachi Energy Norway leverer kraft- og automasjonsprodukter, systemer, service og softwareløsninger over hele verdikjeden innen kraftgenerering, -overføring og -fordeling.Porteføljen omfatter
02.04.2024 Oslo
Gjensidige Pensjonsforsikring er heleid datterselskap av Gjensidige Forsikring ASA. Vi leverer innskuddsbaserte pensjonsløsninger til bedrifter og pensjon og sparing til
07.03.2024 Oslo
Vis alle 45.951 ledige stillinger

Fakta om Klinikk A / anestesiavdelingen, Helse Stavanger