<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Kontrollingeniør elektro

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Ønskjer du å kunne bidra med elektrokompetansen din for at alle trafikantar skal få ei så god oppleving som mogleg på vegnettet vårt?

Kontrollingeniør elektro vil inngå i teamet Elektro Drift 3 som har ansvar for over 640 km Europa og riksveg med trafikkregulering, overvakingssystem og veglysanlegg i høgfjell, kyst og innland, 99 tunnelar, 40 av dei med elektrisk utrusting, under dette 5 undersjøiske.
Geografisk område strekkjer seg frå E39 Flekkefjord til Sandvikvåg ferjekai, E134 Karmøy lufthamn til Røldal og Rv13 frå Stavanger til kryss E134 i Røldal.

Kontorstad vil vere Stavanger med arbeidsområde i heile seksjonen sitt geografiske område. Stillinga er plassert i Drift og vedlikehald vest, seksjon Drift 3.

Arbeidsoppgåvene dine vil i hovudsak vere oppfølging og kontroll av kontrakt for drift og vedlikehald på elektriske anlegg og styringssystem på riksvegar i heile seksjonsområde.  
Du vil arbeide tett saman med prosjektleiar og byggjeleiar, og vil vere jamleg i kontakt med entreprenør, offentlege etatar, grunneigarar og andre som blir påverka av driftsoppgåvene.

Andre oppgåver kan vere:

 • Sørgje for god drift og vedlikehald av elektriske installasjonar i tunnelar og veganlegg
 • Ta del i planlegging og anbodsutarbeiding ved oppgradering og nye installasjonar
 • Oppfølging av HMS/SHA ute på arbeidsstadene
 • Planlegge og delta i testing av anlegg
 • Bidra i overlevering av nye anlegg til drift
 • Følgje opp Statens vegvesens FDV-system Plania, at rutineoppgåver og korrektive ordre blir utført innan tidsfrist
 • Samarbeide med entreprenør, naboar og offentlege etatar innanfor fagfeltet
 • Utarbeide kontrollplanar
 • Vedlikehold av dokumentasjon
 • Medvirke i byggjemøte
 • Delta i samarbeidsgrupper
 • Bistå byggjeleiar i kontraktsoppfølging
 • Stedfortreder for byggjeleiar

Samarbeid med andre samarbeidspartnarar internt i Statens vegvesen, og eksterne aktørar, er ein føresetnad for god gjennomføring.

Kven er du?

Vi søkjer deg som har 2-årig fagskule elektrofag eller 3-årig utdanning frå universitet/høgskole elektrofag. I tillegg krevst relevant fagbrev innan elektro for å kunne kontrollere dei elektriske anlegga våre. 

Fagbrev innan elektro, i tillegg til allsidig og relevant erfaring, kan kompensere for formell utdanning.

Fordi du må køyre bil i driftsområdet må du ha førarkort klasse B. Det må reknast med noko reiseverksemd og dessutan noko kvelds- og nattarbeid.

Det vil også bli lagde vekt på at du:

 • har erfaring med drift og vedlikehald av elektriske anlegg, fortrinnsvis samferdselsanlegg
 • har kunnskap om lover, forskrifter og regelverk innan fagområdet
 • meistrar elektronisk verktøy for oppfølging og rapportering, t.d. Plania og eRoom
 • kan arbeide strukturert og sjølvstendig
 • har evne til å ta initiativ og vere resultatorientert
 • Interesse/forståing for innovasjon/digitalisering/bruk av ny teknologi
 • har gode munnlege og skriftlege framstillingsevner på norsk
 • har gode samarbeidsevner og kunne bidra til eit godt arbeidsmiljø

Dersom du har teke heile eller deler av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetjing av papira dine og godkjenning frå HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).


Kvifor skal du velja oss?

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit solid og kunnskapsdelande fagmiljø. Du påverkar samfunnsutviklinga og får bidra til framtidsretta løysingar på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgåver og du vil få utvikle deg, både fagleg og personleg, i takt med nye utfordringar i samfunnet. Vi tek godt i mot deg, og du blir ein del av eit fellesskap med godt arbeidsmiljø i heile landet.

Vi tilbyr deg også desse goda:

 • fleksitid og gode ordningar for å avspasere
 • god pensjonsordning og moglegheiter for lån i Statens pensjonskasse
 • moglegheit for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode moglegheiter for fagleg påfyll

Lønn blir avtalt i samsvar med lønnspolitikken vår.

Krav til søknaden

Fyll ut felta "Utdanning" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attestar.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptekne av mangfald og ynskjer å vere ein inkluderande arbeidsplass som speglar befolkninga. Vi har behov for medarbeidarar med ulike bakgrunn, erfaringar, kompetanse og perspektiv for å løysa samfunnsoppdraget vårt. Vi oppmodar difor alle kvalifiserte kandidatar til å søkje. Dersom det er kvalifiserte kandidatar med funksjonsnedsetjing, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi kalla inn minst éin søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søkjar i desse gruppene (bli positivt særbehandla), må du oppfylla visse krav. Du kan lesa meir om positiv særbehandling på arbeidsgivarportalen.

Søkjarlista er offentleg

Dersom du ynskjer å reservere deg frå oppføring på offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Viss vi ikkje kan ta ynsket ditt til følgje, tek vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillinga?

Kontakt prosjektleiar Arild Puntervold tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon eller seksjonsleiar Morten Arne Hage tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 22
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 24
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 25
  2024
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • FEB 27
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 29
  2024
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
33 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Ønsker du å vise deg frem for spennende bedrifter i Nord-Gudbrandsdal?
29.02.2024 Sel
Har du interesse av kraftstasjonsdrift? Synes du i tillegg ROS-analyse er spennende? AS Eidefoss er et konsern som produserer, distribuerer,
29.02.2024 Vågå
Få praktisk erfaring og bygg din CV i sommer! AS Eidefoss er et konsern som produserer, distribuerer og selger fornybar energi
29.02.2024 Vågå
Har du interesse av bygg/anlegg og vassdragsteknikk? Da er Vågå stedet for deg i sommer! AS Eidefoss er et konsern
29.02.2024 Vågå
I SpareBank 1 Gudbrandsdal bygger vi vår virksomhet på verdiene nær, dyktig og fremtidsrettet. Vi jobber kontinuerlig for å gi
29.02.2024 Sel
Fagleg og sosialt givande sommarjobb for deg som er studentLom kommune søkjer etter ein framoverlent og framtidsretta bachelor- eller masterstudent
29.02.2024 Flere steder
Internship Gudbrandsdalen ønsker å satse på unge krefter som viktige bidragsytere til regionen- både nå og i fremtiden. Du som studerer til en bachelor eller
29.02.2024 Sel
Vi søker etter 2 interns som kan være del av programmet "Internship Gudbrandsdal" og hospitere hos oss på Otta i
29.02.2024 Sel
Vis alle 58.284 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen