<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Rana kommune Barnehageavdelingen Langnes barnehage

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Langnes Barnehage har 65 barn i alderen 0-6 og 18 ansatte med ulik alder og erfaring. Vi er godt organisert i avdelinger og grupper.

Ute har vi fine muligheter med egen skog, grillkøte og turområde like utenfor porten. Innemiljøet byr på mange rom og ulike aktiviteter. Med utgangspunkt i barns læring gjennom utforsking og samhandling, legger vi til rette for at barna har et spennende miljø.

Vi arbeider med å sette barnas interesser og initiativ i sentrum. Vi legger til rette for barnas nysgjerrighet og utforsking. 

For oss handler det om å lykkes – sammen.

Vi har ledig 100% stilling som pedagogisk leder / barnehagelærer i Langnes barnehage fom 010224

Søkere med andre kvalifikasjoner  og barnehagelærerstudenter oppfordres til å søke.

Arbeidsområder:

 • Pedagogisk arbeid med barn.
 • Utvikling og gjennomføring av barnehagens pedagogikk, mål og planer.
 • Samarbeid med barn, foreldre og personale.

Kvalifikasjonskrav:

 • Barnehagelærerutdanning.
 • Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere, er vi også interessert i søkere med annen. relevant utdanning og/eller erfaring.
 • Gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Godkjent politiattest.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi ønsker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner.
 • Har evne og lyst til å tilegne deg ny kunnskap og reflektere over egen praksis.
 • Har evne til å finne løsninger og arbeide i team.
 • Har engasjement i barns læring og utvikling.
 • Kan håndtere en hverdag med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver.
 • Erfaring fra arbeid i barnehage.

Vi kan tilby deg:

 • Opplæring og god mulighet for å utvikle kunnskap og kompetanse.
 • Et miljø med fokus på fag og kvalitet.
 • mulighet til å bidra til å forme et godt barnehagemiljø og samarbeide med engasjerte kollegaer.

To referanser må oppgis i søknaden, der den ene må være fra arbeidsgiver. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere som er overtallig eller har omplasseringsbehov, vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen.

Lønn og stillingskode fastsettes i tråd med gjeldende tariffavtale.

Ledere direkteplasseres i lønn og denne fastsettes ut ifra type stilling, kompetansekrav for stillingen og intern lønnsstruktur.

Øvrige stillinger innplasseres i tabell og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, og intern lønnsstruktur. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Ved krav om politiattest, skal den fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Dette gjelder faste stillinger og stillinger som har minst to års varighet. 

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Elin Bergersen tlf Logg inn for å se kontaktinformasjon epost Logg inn for å se kontaktinformasjon

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist:20.12.2023

Link til søknadsskjema:

Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Barnehageavdelingen skal gi et kvalitativt godt barnehagetilbud tilpasset brukernes behov innenfor gitte rammer.

- Avdelingen skal bidra til at førskolebarn i Rana gjennom barnehagetilbudet gis et lærende, positivt, trygt og utfordrende oppvekstmiljø.
- Avdelingen skal ha et høyt kundefokus.
- Avdelingen skal bidra til at kommunen til en hver tid har rett antall barnehageplasser i forhold til behov og etterspørsel.
- Oppgavene skal utføres i henhold til regelverk, lov, forskrifter, politiske føringer og vedtak, og med høy etisk verdi.
- Oppgavene skal utføres med rett og høy faglig kompetanse innenfor gitte rammer, og til beste for kommunens innbyggere
Les mer om Rana kommune Barnehageavdelingen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Ønsker du å vise deg frem for spennende bedrifter i Nord-Gudbrandsdal?
29.02.2024 Sel
Har du interesse av kraftstasjonsdrift? Synes du i tillegg ROS-analyse er spennende? AS Eidefoss er et konsern som produserer, distribuerer,
29.02.2024 Vågå
Få praktisk erfaring og bygg din CV i sommer! AS Eidefoss er et konsern som produserer, distribuerer og selger fornybar energi
29.02.2024 Vågå
Har du interesse av bygg/anlegg og vassdragsteknikk? Da er Vågå stedet for deg i sommer! AS Eidefoss er et konsern
29.02.2024 Vågå
I SpareBank 1 Gudbrandsdal bygger vi vår virksomhet på verdiene nær, dyktig og fremtidsrettet. Vi jobber kontinuerlig for å gi
29.02.2024 Sel
Fagleg og sosialt givande sommarjobb for deg som er studentLom kommune søkjer etter ein framoverlent og framtidsretta bachelor- eller masterstudent
29.02.2024 Flere steder
Internship Gudbrandsdalen ønsker å satse på unge krefter som viktige bidragsytere til regionen- både nå og i fremtiden. Du som studerer til en bachelor eller
29.02.2024 Sel
Vi søker etter 2 interns som kan være del av programmet "Internship Gudbrandsdal" og hospitere hos oss på Otta i
29.02.2024 Sel
Vis alle 58.284 ledige stillinger

Fakta om Rana kommune Barnehageavdelingen