Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stipendiat / PhD fellowship Veterinærinstituttet

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
PhD fellowship in organic chemistry of fungi is available at the Norwegian Veterinary Institute in Oslo, Norway (www.vetinst.no), Section for Chemistry and Toxicology.

The Section for Chemistry and Toxicology performs research on biotoxins and allergenic proteins. Employees at the section have special expertise in purification, identification and analysis of fungal, algal and plant toxins. The section is also working with risk assessment of contaminants in food and feed, as well as deficiencies and poisoning in animals. Researchers in the Section cooperate broadly with universities and research institutions at home and abroad. The Section helps with research-based management support within feed and food safety to the Norwegian Food Safety Authority and other authorities.

The candidate will work on the project "Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: Consequences for animal health and possible intervention strategies." The project is funded by the Norwegian Research Council and is an interdisciplinary collaboration between the Norwegian Veterinary Institute, Norwegian School of Veterinary Science, National Institute of Occupational Health, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, with the participation and financial support of Felleskjøpet Feed Development, Lantmännen, Biomin GmbH and Animalia.

The main objective of the 3 year PhD study is to clarify the reactivity of the mycotoxin deoxynivalenol with model molecules and identify the reaction products, identify natural derivatives and matrix-bound forms in grain samples from Norway and map the occurrence of toxigenic fungi and their potentially toxic metabolites on pig farms.

Applicants must have a relevant degree from a university or college at the master's level or equivalent, preferentially in organic/analytical chemistry. Experience with instrumental analysis, e.g. mass spectrometry and NMR spectroscopy, will be advantageous for consideration of candidates. Since the project includes a survey of fungi in Norwegian pig herds, knowledge/experience in microbiology, especially mycology, is also an advantage. Personal qualities such as motivation, ability to work independently and effectively, good cooperation skills and good written and verbal skills in English are emphasized. It is expected that the work will lead to a doctoral degree within the employment period. The fellowship requires admission to the research training program at the Norwegian School of Veterinary Science (www.veths.no). Starting date is April 1st, 2013.

Annual salary will be approximately 57.000 euro/year.

For more information, contact Silvio Uhlig (silvio.uhlig@vetinst.no) or Christopher O. Miles (chris.miles@vetinst.no).

Applications with documentation on education, working experience, publications and other relevant activities may be submitted electronically. Publication and other documentation can also be sent to Norwegian Veterinary Institute, att : HR-seksjonen, PO Box 750, Sentrum, 0106 Oslo, Norway,

The application should be marked 05/13

Deadline: 17.02.20130

STIPENDIAT

Ved Veterinærinstituttets Seksjon for kjemi og toksikologi er det ledig et treårig engasjement innen fagområdet mykotoksinkjemi som stipendiat.

Ved seksjon for kjemi og toksikologi arbeider vi med forskning, diagnostikk og kunnskapsformidling omkring biotoksiner og allergene proteiner. Medarbeiderne ved seksjonen har spisskompetanse innen opprensning, identifisering og analyse av sopp-, alge- og plantetoksiner. Ved seksjonen arbeides det i tillegg med vurdering av fremmedstoffer i mat og fôr, samt mangeltilstander og forgiftninger hos dyr. Vi samarbeider også med universitets- og forskningsmiljøer i inn- og utland, samt øvrige forvaltningstøtteinstitusjoner her i landet. Seksjonen bidrar med forskningsbasert forvaltningstøtte innen fôr og mattrygghet til Mattilsynet og øvrige myndigheter.

Arbeidsoppgaver
Stipendiaten skal arbeide på prosjektet ¿ Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: consequences for animal health and possible intervention strategies¿. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universität für Bodenkultur Wien; med deltakelse og støtte fra Felleskjøpet Fôrutvikling, Lantmännen, Biomin GmbH og Animalia.

Hovedmålet for PhD-studiet er å avklare reaktiviteten til mykotoksinet deoksynivalenol med modellmolekyler og identifisere reaksjonsproduktene, identifisere naturlige derivater og matriks-bundne former i kornprøver fra Norge og kartlegge forekomsten av toksigene sopper og deres potensielt toksiske metabolitter i grisehus.

Kvalifikasjoner / Ønsket bakgrunn
Søkere må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole på master-nivå eller tilsvarende. Det søkes fortrinnsvis etter en person med bakgrunn innen organisk/analytisk kjemi. Erfaring med instrumentelle verktøy som massespektrometri og NMR spektroskopi vil bli tillagt vekt ved vurdering av aktuelle kandidater. Siden prosjektet inkluderer en kartlegging av mikrosopper i norske grisebesetninger er det dessuten en fordel om kandidaten har kunnskap/erfaring innen mikrobiologi, særlig mykologi. Personlige egenskaper som motivasjon for forskning, evne til å arbeide selvstendig og effektivt, gode samarbeidsegenskaper samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk tillegges vekt. Det forutsettes at arbeidet leder fram til en doktorgrad innen forskningstemaet i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingen lønnes som stipendiat, kode 1017 eller for spesielt kvalifiserte søkere i kode 1378. Avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner vil avlønning være ltr. 52-60 (for tiden kr 430 500 ¿ 493 900 pr. år) i Statens regulativ. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse, og medlemskapet gir bl.a. mulighet for gunstig lån.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og gunstig lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø og mulighet for leie av bedriftshytte.

Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA - bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder Silvio Uhlig, tlf. 474 14 232 eller Christopher O. Miles, tlf. 23 21 62 26.
Søknad med opplysninger om utdanning, tidligere yrkeserfaring, publikasjoner og annen faglig aktivitet, sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk på eget søknadsskjema. Publikasjoner/dokumentasjon kan eventuelt også sendes til:
Veterinærinstituttet v/HR-seksjonen, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo.

Tiltredelse: 1. april 2013
Søknadsfrist: 17. februar 2013
Søknad og dokumentasjon merkes: 05/13

NB: Søknadspapirer returneres ikke. Kontaktperson(er): Silvio Uhlig, tlf: +47 474 14 232 Christopher O. Miles, tlf: +47 23 21 62 26 Link til søknadsskjema: Apply
Adresse: 0106 OSLOLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.593 ledige stillinger
Veterinærinstituttet er et biomedisinsk beredskaps- og forskningsinstitutt med fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet og fôrtrygghet som kjerneområder. Veterinærinstituttet har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål.
Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av zoonoser og alvorlige smittsomme sjukdommer hos fisk og landdyr. Veterinærinstituttet bistår også i forebygging og håndtering av kriser forårsaket av helseskadelige forbindelser og smittestoffer i fôr og mat. Veterinærinstituttet yter også tjenester og formidler kunnskap til næring, fagpersonell og dyreeiere.
Instituttet omfatter hovedlaboratorium i Oslo og regionale laboratorier Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad og Tromsø med til sammen ca 365 ansatte. Se også Veterinærinstituttets hjemmeside www.vetinst.no
Les mer om Veterinærinstituttet

Stillingsbeskrivelse

PhD fellowship in organic chemistry of fungi is available at the Norwegian Veterinary Institute in Oslo, Norway (www.vetinst.no), Section for Chemistry and Toxicology.

The Section for Chemistry and Toxicology performs research on biotoxins and allergenic proteins. Employees at the section have special expertise in purification, identification and analysis of fungal, algal and plant toxins. The section is also working with risk assessment of contaminants in food and feed, as well as deficiencies and poisoning in animals. Researchers in the Section cooperate broadly with universities and research institutions at home and abroad. The Section helps with research-based management support within feed and food safety to the Norwegian Food Safety Authority and other authorities.

The candidate will work on the project "Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: Consequences for animal health and possible intervention strategies." The project is funded by the Norwegian Research Council and is an interdisciplinary collaboration between the Norwegian Veterinary Institute, Norwegian School of Veterinary Science, National Institute of Occupational Health, University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, with the participation and financial support of Felleskjøpet Feed Development, Lantmännen, Biomin GmbH and Animalia.

The main objective of the 3 year PhD study is to clarify the reactivity of the mycotoxin deoxynivalenol with model molecules and identify the reaction products, identify natural derivatives and matrix-bound forms in grain samples from Norway and map the occurrence of toxigenic fungi and their potentially toxic metabolites on pig farms.

Applicants must have a relevant degree from a university or college at the master's level or equivalent, preferentially in organic/analytical chemistry. Experience with instrumental analysis, e.g. mass spectrometry and NMR spectroscopy, will be advantageous for consideration of candidates. Since the project includes a survey of fungi in Norwegian pig herds, knowledge/experience in microbiology, especially mycology, is also an advantage. Personal qualities such as motivation, ability to work independently and effectively, good cooperation skills and good written and verbal skills in English are emphasized. It is expected that the work will lead to a doctoral degree within the employment period. The fellowship requires admission to the research training program at the Norwegian School of Veterinary Science (www.veths.no). Starting date is April 1st, 2013.

Annual salary will be approximately 57.000 euro/year.

For more information, contact Silvio Uhlig (silvio.uhlig@vetinst.no) or Christopher O. Miles (chris.miles@vetinst.no).

Applications with documentation on education, working experience, publications and other relevant activities may be submitted electronically. Publication and other documentation can also be sent to Norwegian Veterinary Institute, att : HR-seksjonen, PO Box 750, Sentrum, 0106 Oslo, Norway,

The application should be marked 05/13

Deadline: 17.02.20130

STIPENDIAT

Ved Veterinærinstituttets Seksjon for kjemi og toksikologi er det ledig et treårig engasjement innen fagområdet mykotoksinkjemi som stipendiat.

Ved seksjon for kjemi og toksikologi arbeider vi med forskning, diagnostikk og kunnskapsformidling omkring biotoksiner og allergene proteiner. Medarbeiderne ved seksjonen har spisskompetanse innen opprensning, identifisering og analyse av sopp-, alge- og plantetoksiner. Ved seksjonen arbeides det i tillegg med vurdering av fremmedstoffer i mat og fôr, samt mangeltilstander og forgiftninger hos dyr. Vi samarbeider også med universitets- og forskningsmiljøer i inn- og utland, samt øvrige forvaltningstøtteinstitusjoner her i landet. Seksjonen bidrar med forskningsbasert forvaltningstøtte innen fôr og mattrygghet til Mattilsynet og øvrige myndigheter.

Arbeidsoppgaver
Stipendiaten skal arbeide på prosjektet ¿ Mycotoxins and toxigenic fungi in Norwegian pig farming: consequences for animal health and possible intervention strategies¿. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Veterinærinstituttet, Norges veterinærhøgskole, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Universität für Bodenkultur Wien; med deltakelse og støtte fra Felleskjøpet Fôrutvikling, Lantmännen, Biomin GmbH og Animalia.

Hovedmålet for PhD-studiet er å avklare reaktiviteten til mykotoksinet deoksynivalenol med modellmolekyler og identifisere reaksjonsproduktene, identifisere naturlige derivater og matriks-bundne former i kornprøver fra Norge og kartlegge forekomsten av toksigene sopper og deres potensielt toksiske metabolitter i grisehus.

Kvalifikasjoner / Ønsket bakgrunn
Søkere må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole på master-nivå eller tilsvarende. Det søkes fortrinnsvis etter en person med bakgrunn innen organisk/analytisk kjemi. Erfaring med instrumentelle verktøy som massespektrometri og NMR spektroskopi vil bli tillagt vekt ved vurdering av aktuelle kandidater. Siden prosjektet inkluderer en kartlegging av mikrosopper i norske grisebesetninger er det dessuten en fordel om kandidaten har kunnskap/erfaring innen mikrobiologi, særlig mykologi. Personlige egenskaper som motivasjon for forskning, evne til å arbeide selvstendig og effektivt, gode samarbeidsegenskaper samt god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk tillegges vekt. Det forutsettes at arbeidet leder fram til en doktorgrad innen forskningstemaet i løpet av tilsettingsperioden.

Stillingen lønnes som stipendiat, kode 1017 eller for spesielt kvalifiserte søkere i kode 1378. Avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner vil avlønning være ltr. 52-60 (for tiden kr 430 500 ¿ 493 900 pr. år) i Statens regulativ. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse, og medlemskapet gir bl.a. mulighet for gunstig lån.

Veterinærinstituttet kan tilby medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og gunstig lånetilbud, fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø og mulighet for leie av bedriftshytte.

Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA - bedrift).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til prosjektleder Silvio Uhlig, tlf. 474 14 232 eller Christopher O. Miles, tlf. 23 21 62 26.
Søknad med opplysninger om utdanning, tidligere yrkeserfaring, publikasjoner og annen faglig aktivitet, sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk på eget søknadsskjema. Publikasjoner/dokumentasjon kan eventuelt også sendes til:
Veterinærinstituttet v/HR-seksjonen, Postboks 750 Sentrum, 0106 Oslo.

Tiltredelse: 1. april 2013
Søknadsfrist: 17. februar 2013
Søknad og dokumentasjon merkes: 05/13

NB: Søknadspapirer returneres ikke. Kontaktperson(er): Silvio Uhlig, tlf: +47 474 14 232 Christopher O. Miles, tlf: +47 23 21 62 26 Link til søknadsskjema: Apply
Adresse: 0106 OSLORelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter