<  
>  
Stillingsannonse

Veidekke Lærling i betong- eller tømmerfaget i Sogn og Fjordane

Søknadsfrist : 30.04.2024
Send soknad!

Stillingsbeskrivelse

Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekt og anlegg, og kan sjå fram til ein kvardag som både er variert, utfordrande og lærerik. Vi set fagkompetanse høgt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarleg og instruktør i samarbeid med eit opplæringskontor, på vegen til eit fagbrev.

Veidekke Bygg Sogn og Fjordane ser etter lærlingar i betongfaget og tømrarfaget. Vi har prosjekt i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn og på søre Sunnmøre, og prosjekta vil vere knytt til eit av avdelingskontora våre i Førde, i Sogndal på Sandane eller i Volda.

Du jobbar saman med erfarne kolleger som meir enn gjerne delar sin kunnskap og sine erfaringar med deg. I tillegg får du lønn under heile læretida, noko som gjer at du kanskje slepp å ende opp med eit stort studielån etter endt utdanning.

 

Fagbrev og meistring

Tek du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert den formelle kompetansen din. Du kan gå ut i jobb som fagarbeidar eller fortsette på vidare utdanning om du ynskjer det. I tillegg vil du meistre eit praktisk fag du kan få bruk for i kvardagen – ferdigheiter som ikkje alle andre har.

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlingar, og vår satsing på lærlingar er den viktigaste kjelda til rekruttering av eigne fast tilsette fagarbeidarar. Ved utgongen av 2023 hadde vi ca 300 lærlingar i Veidekke, der ca 210 av dei er i Norge.

 

Om deg

Du må like å jobbe strukturert og du må trivast med å jobbe saman med andre. Vi ynskjer og at du er nøyaktig og tenker sikkerheit i kvardagen. Ingenting er viktigare enn at alle som jobbar for oss, kjem trygge og heile heim kvar dag. For å bli lærling hos oss, må du og vere punktleg og du må synast det er kjekt med utfordringar, lære og utvikle deg og levere godt fagleg arbeid.

 

Når du søker lærlingplass, må følgande vere med:

  • Karakterutskrift inkludert fråvær
  • CV og evt attestar – søknadsbrev er valfritt

Søknad og CV kan ikkje sendast på e-post til våre lærlingkontakter.

 

Kontakt

Christine Aagård Midthjell

916 12 897

 

Søknadsfrist: 30.04.2024

Sted: Førde, Sogndal, Sandane, Volda 

Om arbeidsgiveren

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 og videre har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

  • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
  • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
  • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.

Les mer om Veidekke

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 30.04.2024

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • FEB 28
    2024
    4 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
45 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Filmer

Fakta om Veidekke