<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bodø Kommune Grunnskolelærere - fellesutlysning

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bidra til et godt læringsmiljø?

Da er du vår nye kollega. 

Vi har ledige lærerstillinger fra skoleåret 2024/2025, både faste stillinger og vikariater.

Bodø kommune strekker seg fra Kjerringøy i nord til Skjerstad i sør.

Kommunen har et mangfold av skoler, fra store sentrumsskoler til mindre skoler utenfor sentrum og i Bodøs skjærgård. 

Bodø kommune er en aktiv og målrettet skoleeier som har høye mål for: 

 • læringsutbytte, gjennom økt bruk av elevaktive arbeidsmåter som fremmer faglig- og sosial læring.
 • læringskompetanse, gjennom økt  bruk av problemorienterte læringsmetoder.

Arbeidsoppgaver
 • Undervisning i ulike fag på ulike trinn.
 • Bidra til å utvikle et godt læringsmiljø.
 • Sikre elevene et godt skoletilbud.

Kvalifikasjoner

Du må ved tiltredelse ha:

 • Relevant høyere utdanning, pedagogisk- og/eller spesialpedagogisk kompetanse.

For lærere gjelder kompetansekravene i Opplæringslova § 10-1. Dette betyr at vi ikke ansetter lærerei faste stillinger som ikke fyller lovens kompetansekrav ved tiltredelse.

Studenter som avslutter utdanningen våren 2024 kan, etter en samlet vurdering, få tilbud om fast stilling betinget av at vitnemål framlegges før avtale inngås.

 • Gode kunnskaper i bruk av IKT i elevenes læringsarbeid.
 • Kompetanse på elevaktiv læring og problemorienterte læringsmetoder.
 • Evne og vilje til å ta i bruk nye læringsmetoder og organiseringsformer.
Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • Har et positivt elevsyn.
 • Har evne til å skape gode relasjoner til elever og voksne.
 • Er en tydelig voksen og trygg klasseleder.
 • Har evne til å motivere.
 • Har høye ambisjoner for hver enkelt elev.
 • Er faglig nysgjerrig og pedagogisk forskningsorientert.
 • Er fleksibel og har god arbeidskapasitet.
 • Har gode samarbeidsevner.

Det legges stor vekt på motivasjon for stillingen og personlig egnethet.


Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et fagmiljø som er opptatt av læring og utvikling.
 • Kolleger med stort engasjement og høy faglig kompetanse.
 • Lønn etter gjeldene tariffavtale.
 • Lønnstillegg for å være teamleder, IKT-veileder og kulturkontakt.
 • Mentorordning for alle nyutdannede lærere.
 • Veiledningsprogram i samarbeid med Nord universitet for alle nyutdannede lærere.
 • Gode ordninger for etter- og videreutdanning.
 • Hjelp til å skaffe bolig ved tilsetting ved Skjerstad oppvekstsenter, Misvær oppvekstsenter, Kjerringøy oppvekstsenter og Skolen i Væran.

Har du spørsmål om stillingene? 

Kontakt gjerne HR-rådgiver Ann-Elisabeth Rystad på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e-post   elller

HR-rådgiver Marit Johansen på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon eller e -post .

Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon.

Annet

Nærmere informasjon om Bodø kommune, skolene og satsingsområder finner du på

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring legges ved søknaden. 

Ved tilsetting i lærerstilling, er det skolenes fagbehov som er grunnlag for tilsetting. Vi ber derfor om at du i søknaden lister opp hvilke fag du har og antall studiepoeng i de ulike fagene.

Dersom du har spesielle ønsker når det gjelder hel- eller deltidsstilling, barne- eller ungdomstrinn eller spesifikke skoler, ber vi om at også dette framgår av søknaden.

Vi ber om at du i søknaden oppgir telefonnummer som vi kan nå deg på.

Tilsettingsprosessen vil foregå helt fram til skolestart.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Dersom du får tilbud om stillingen, må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Opplæringsloven § 10-9.  (Skal ikke vedlegges søknaden.)

Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste iht. Offentlighetsloven § 25 selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Dette blir du i så fall varslet om.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Om arbeidsgiveren

Bodø er fylkeshovedstaden i Nordland, ligger på 67°17’N og er Nord-Norges nest største by. Bodø har ca 52000 innbyggere. Bodø er et moderne handels-, service-, administrasjon-, utdanning og kommunikasjonssentrum.

I mai 1816 fikk Bodø status som kjøpstad. Fra å telle 55 (!) mannlige innbyggere, vokste byen sakte fram til midten av 1860-årene, da snudde sildefisket opp ned på bysamfunnet i Bodø. Fra midten av 1880-årene opplevde man at silda ble borte og bodøværingene måtte innstille seg på en framtid med harde krav til den enkelte og usikkert utbytte av strevet.

27.mai 1940 ble Bodø lagt i ruiner av tyske bombefly. På 2 ½ time var det meste av gamle Bodø lagt i grus; mer enn 400 av byens ca. 600 bygninger ble totalt ødelagt. På noen få etterkrigsår ble Bodø gjenreist.

Bodøsamfunnet er preget av positivitet og vekst. Selv om det finnes de som hevder at det alltid blåser i Bodø, kan vi imidlertid strekke oss til å innrømme at det er rimelig god «gjennomtrekk» i byen. Og i den utstrekning det blåser litt, er det i så fall medvind!

Bodø er Europeisk kulturhovedstad 2024.

Les mer om Bodø Kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 14
  2024
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 21
  2024
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter
12 ledige stillinger

Se flere annonser

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024 Bodø
As Quality &CI Manager OU AC Service you will establish and maintain all necessary systems and tools required to deliver
10.05.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
21.04.2024 Fredrikstad
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Skien
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Trondheim
Vis alle 36.071 ledige stillinger

Fakta om Bodø Kommune