<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Kunnskapsdepartementet Rådgiver/seniorrådgiver i Juridisk avdeling (fast stilling)

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Er du en dyktig og motivert jurist med sans for politiske prosesser, og som søker utfordrende og varierte juridiske oppgaver? Da kan du være den vi ser etter. Juridisk avdeling har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Som ansatt hos oss får du mulighet til å jobbe med flere ulike saker og utvikle din juridiske kompetanse i et inspirerende arbeidsmiljø. Noen saker haster, for eksempel hvis statsråden skal intervjues av media om tre timer. Andre saker har lang tidshorisont, som for eksempel når vi utreder behovet for, og forslag til, nye lover. 


Arbeidsoppgaver

Avdelingen står overfor spennende og utfordrende arbeidsoppgaver. Akkurat nå har vi særlig behov for å styrke oss innenfor regelverket for grunnskole og videregående opplæring.

Oppgaver du kan forvente å få, er for eksempel å delta i lovutredningsarbeid, svare på spørsmål om lovfortolkning, avgjøre klagesaker og andre juridiske saker innenfor departementets fagområder. Vi samarbeider i stor grad innad i avdelingen og med andre avdelinger i departementet. Arbeidet er ofte organisert i større eller mindre prosjekter.

Avdelingens arbeidsform og fleksible organisering gir medarbeiderne mye frihet og ansvar. Dette innebærer at du som medarbeider i avdelingen vil kunne få oppgaver innenfor hele bredden av avdelingens portefølje, uavhengig av hvilken seksjon stillingen plasseres i.

En typisk arbeidsuke vil være variert og kan innebære alt fra møter med politikere om aktuelle saker, møter med underliggende direktorater eller at du kvalitetssikrer juridiske vurderinger en kollega har gjort. Du må være komfortabel med at arbeidshverdagen er uforutsigbar, og at du raskt kan bli satt til å jobbe med problemstillinger som du ikke har jobbet med før.


Hva ser vi etter?

Faglige kvalifikasjoner 

Det er noen kvalifikasjoner du må ha for å få jobben:

 • Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Du må være analytisk og ha et godt juridisk skjønn. Det betyr at du setter deg raskt inn i nye problemstillinger, er flink til å se sammenhenger og til å se og drøfte juridiske problemstillinger.
 • Du må være god til å skrive. Du må også trives med å legge frem kompliserte saker muntlig for kollegaer og politikere. 
 • Du må være nysgjerrig. Det betyr at du liker å dykke ned i problemstillinger for å finne ut hvordan ting henger sammen.
 • Du må like å gå den ekstra runden for å sikre at det vi leverer har høy kvalitet.
 • Du må være interessert i samfunnsoppdraget, og ha god samfunns- og rolleforståelse.
 • Du må ha kjennskap til Kunnskapsdepartementets arbeidsfelt eller ha annen relevant erfaring fra arbeids- og organisasjonslivet. Det er særlig positivt om du har kjennskap til opplæringsloven. 

Det er også en fordel, men ikke et krav, om du har:

 • Jobbet i et departement eller et direktorat tidligere. 

Personlige egenskaper

For å trives og lykkes hos oss, er det viktig at du:

 • trives med å samarbeide med andre og gjøre andre gode gjennom samarbeid. De fleste oppgaver hos oss må du løse i samarbeid med andre. 
 • tar initiativ og ikke er redd for å stille spørsmål. 
 • har høy arbeidskapasitet og liker en hektisk hverdag. 
 • er en ryddig og strukturert person. 
 • har et godt humør. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For stilling som seniorrådgiver stilles som hovedregel krav om minst fire års relevant arbeidserfaring, og det vil bli lagt vekt på evnen til å ta ansvar for omfattende og komplekse oppgaver. For stilling som rådgiver stilles som hovedregel krav om minst to års relevant arbeidserfaring.

Alle som tilsettes i Kunnskapsdepartementet må kunne autoriseres for nivå BEGRENSET i tråd med sikkerhetslovens bestemmelser. Autorisasjon til BEGRENSET innebærer en vurdering av personens sikkerhetsmessige skikkethet. Mer informasjon om autorisasjon etter sikkerhetsloven finnes på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM):  (nsm.no)

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i krysningspunktet mellom fag og politikk, og mulighet til å bidra til samfunnsutviklingen. Du får gode muligheter for faglig og personlig utvikling, og blir del av et engasjert fagmiljø. Arbeidsmiljøet i departementet er åpent og inkluderende, og vi verdsetter kompetansedeling og god tilbakemeldingskultur.

Vi tilbyr også

 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • bredt tilbud av faglige og sosiale tiltak og mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne- forsikrings- og pensjonsordninger

Vi holder til i moderne lokaler med åpent kontorlandskap i Kvadraturen i Oslo sentrum. Du kan lese mer om å jobbe i Kunnskapsdepartementet på .

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver fra kr 575 000- 778 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 


Mangfold og inkludering

Kunnskapsdepartementet er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, hull i CV og etnisk bakgrunn. Kunnskapsdepartementet er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske og fysiske hjelpemidler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert.

Vi oppfordrer deg som har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn til å krysse av i aktuell kategori. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer om i sine årsrapporter.

Les mer om kravene på .


Slik søker du

Send søknaden din elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Vitnemål, attester etc. registreres i portalen. Vi ber om at du henter ut en digitalt signert PDF med dine utdanningsresultater fra og laster den opp når du søker på stillingen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved en godkjenning fra NOKUT. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd. 

Kontaktperson

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen, tlf. Logg inn for å se kontaktinformasjon og e-post: Logg inn for å se kontaktinformasjonEpost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for samfunnssektorer som er viktige for at vi skal vokse og utvikle oss – både som enkeltmennesker og samfunn. Barnehager, utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene har samtidig viktige roller som kulturbærere og kulturformidlere.

Norge skal ha et godt og effektivt utdanningssystem og produktive og kreative forskningsmiljøer. Vi trenger disse institusjonene dersom vi skal greie å møte utfordringene i en verden der kapital og kunnskap krysser grenser, der informasjons- og bioteknologi skaper nye muligheter og etiske utfordringer, der kunnskap er den viktigste kapital.

KD har som mål at alle skal ha mulighet til å delta i og påvirke utvikling i kunnskapssamfunnet. En viktig forutsetning for å nå dette målet er en kunnskapssektor som har evne til å utvikle, formidle og utnytte ny kunnskap.

Statsråden er departementets øverste leder. I tillegg består det politiske sekretariatet av tre statssekretærer og en politiske rådgiver.

Departementsråden er departementets administrative leder. Departementet har også en assisterende departementsråd.

Antall ansatte

Kunnskapsdepartementet har ca. 300 ansatte.

Les mer om Kunnskapsdepartementet

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024 Bodø
As Quality &CI Manager OU AC Service you will establish and maintain all necessary systems and tools required to deliver
10.05.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
21.04.2024 Fredrikstad
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Skien
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Trondheim
Vis alle 36.145 ledige stillinger