<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Brønnøy kommune 2x100% fast stilling som fastlege

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Brønnøy kommune er alle leger kommunalt ansatt og har kontor ved legesenteret som er lokalisert sentralt i Brønnøysund. Legesenteret er velutstyrt med eget laboratorium og egen daglegevakt med hjelpepersonell på dagtid, kveld og helg. I tillegg til 2 LIS1-leger er det 12 kommunalt ansatte leger herunder fastleger, kommuneoverlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og veileder for LIS1/LIS3. Legesenteret har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig utvikling, samhandling og samfunnsmedisin, og har en god kjønns- og aldersfordeling.

Kommunen tilrettelegger for ALIS. Listelengde ved oppstart for ALIS (LIS 3) er 600 pasienter, med gradvis økning til 820

Brønnøy kommune har legevaktsamarbeid med Sømna kommune. Alle fastleger inngår i vaktrotasjon. Per i dag 18 delt vakt.

Luftambulanse, helikopter og ambulanse er stasjonert i Brønnøysund. I 2022 åpnet Distriktmedisinsk senter for Sør-Helgeland. I samme bygg har legevakt og ambulanse fått nye moderne lokaler.

Arbeidstiden er 37,5 times arbeidsuke.


Arbeidsoppgaver
 • Ordinære fastlegeoppgaver
 • Deltagelse i legevakt
 • Kommunale oppgaver inntil 7,5 timer per uke på dagtid må påberegnes

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med gjennomført LIS1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring fra allmennpraksis
 • Relevant erfaringsbakgrunn for stillingen vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Førerkort klasse B
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og selvstendig jobbing
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder)

Vi tilbyr
 • Én uke fri med lønn pr. år for leger i vakt
 • Tilrettelegging for spesialisering
 • Veiledning av spesialist i allmennmedisin
 •  Du vil ha påvirkningsmuligheter i en organisasjon i utvikling
 • En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter
 • Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer og åpen dør-policy
 •  En arbeidsplass som legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid
 •  Brønnøy kommune deltar i ALIS-nord med organisert veiledning, og vil legge til rette for at den ansatte blir spesialist etter 5 år. Kommunen dekker utgifter til obligatoriske kurs foruten kurs som dekkes av legeforeningen.
 • Vi har også et tett samarbeid med
 • Helgelandssykehuset for gjennomføring av obligatorisk sykehusår/-halvår.
 • Konkurransedyktig fastlønn etter kommunal lønnsstige og gode pensjonsordninger  

Vi har et rekrutteringssamarbeid med Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet. Har du en partner som har behov for jobb kan vi formidle kontakt med disse, samt opplyse om relevante ledige stillinger hos oss. Skriv gjerne i din søknad om dette er ønskelig.  


Spørsmål om stillingen?

Ta gjerne kontakt!


Generell info

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2. 

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen. 

Intervju

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)

Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.

Om arbeidsgiveren
Brønnøy er en bykommune på Helgeland i Nordland som grenser i nord mot Vega og Vevelstad, i øst mot Vefsn og Grane, og i sør mot Bindal og Sømna. Kommunesenteret er byen Brønnøysund. Et annet senter er Hommelstø i Velfjorden. Brønnøy har en rik og variert natur, fra øyriket i vest via frodige bygder til høyfjellet i øst. I sørvest ligger det berømte fjellet Torghatten som er kommunens mest kjente landemerke. Verdens nordligste naturlig forekommende lindeskog vokser i Brønnøy, og det er boreal barskog i Grønlidalen naturreservat. Kommunen er et regionalt administrasjons- og utdaningssenter. Den statlige etaten Brønnøysundregistrene bidrar til at omlag 75% av jobbene i kommunen er innenfor tertiærnæringene. Befolkning 7 550 (2008) Les mer om Brønnøy kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 15
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Se flere annonser

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024 Bodø
As Quality &CI Manager OU AC Service you will establish and maintain all necessary systems and tools required to deliver
10.05.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
21.04.2024 Fredrikstad
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Skien
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Trondheim
Vis alle 36.071 ledige stillinger

Fakta om Brønnøy kommune