<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Hydro Casthouse and Logistics Manager

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Er du klar til å ta styringen over Europas største støperi og spille en nøkkelrolle i leveransen av kvalitetsprodukter til det globale markedet? Hydro Sunndal søker en dynamisk og fremtidsrettet enhetsleder for støperi og logistikk, som kan lede veien mot innovasjon og bærekraft i aluminiumsindustrien. Stillingen inngår i ledergruppe på verket og rapporterer til fabrikksjef.

 

Hva kan Hydro Sunndal tilby deg som enhetsleder for støperi og logistikk?

 • Ledende posisjon med strategisk betydning: Du vil få en nøkkelposisjon med ansvar for å drive og utvikle en av de mest kritiske enhetene i vår operasjon. Dette gir deg muligheten til å påvirke både den daglige driften og den langsiktige strategien, og forme fremtiden til en av Europas største støperier.
 • Utviklingsmuligheter og karrierevekst: Vi tilbyr unike muligheter for profesjonell utvikling gjennom intern og ekstern opplæring, mentorprogrammer, og muligheten til å jobbe med noen av bransjens beste innen ditt felt. Du vil også bli invitert til å delta på konferanser og utvikle dine ferdigheter innen ledelse og teknisk ekspertise.
 • Stimulerende arbeidsmiljø: Du lede et engasjert team av profesjonelle i et miljø som verdsetter initiativ og innovasjon. Vi legger stor vekt på å bygge et arbeidsmiljø preget av samarbeid og støtte, hvor du har frihet til å implementere dine ideer og bidra til kontinuerlig forbedring av våre prosesser.
 • Tilgang til et globalt nettverk: Hydro Sunndal opererer på en global scene, noe som gir deg muligheten til å engasjere deg i tverrfaglig samarbeid med kolleger over hele verden. Dette gir en unik mulighet til å dele kunnskap, lære av andre kulturer og arbeidsmetoder, og bidra i internasjonale prosjekter rettet mot innovasjon og bærekraftig utvikling.

 

Dine viktigste leveranser i rollen: 

I rollen som enhetsleder for støperi og logistikk, vil du ha et overordnet ansvar for å lede og utvikle din enhet, noe som innebærer en rekke nøkkeloppgaver:

 • Ledelse av operasjonelle og strategiske mål: Du vil ha ansvaret for å definere og implementere strategier som sikrer effektiv drift og utvikling av støperi- og logistikkenheten. Dette inkluderer å sette klare mål for økonomi, kvalitet og HMS, samt sikre at disse målene oppnås gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid.
 • Styrke samarbeid og teamutvikling: Som leder vil du jobbe tett med et team på om lag 170 ansatte for å fremme en kultur av samarbeid, innovasjon og forpliktelse til bærekraft. Dette krever at du bygger sterke relasjoner både innad i teamet og med andre deler av organisasjonen. Du vil bidra til at støperi- og logistikkenheten fungerer som en integrert del av Hydro Aluminium Sunndal, tett koordinert med salgsorganisasjonen.
 • Optimalisere prosesser og fremme bærekraft: Ansvarlig for å forbedre effektiviteten og redusere kostnader i støperi- og logistikkoperasjonene, med søkelys på å minimere miljøpåvirkningen. Dette kan blant annet omfatte innovative løsninger som resirkulering av aluminium for å styrke Hydros posisjon som en ledende produsent av lavkarbonaluminium.

 

Hvem er du? 

Hydro Sunndal søker en Enhetsleder med evnen til å inspirere, kommunisere effektivt, og bygge sterke team, kombinert med analytiske ferdigheter og en inkluderende lederstil som speiler våre kjerneverdier: omtanke, mot, og samarbeid:

 • Inspirerende og motivasjonsskapende: Din evne til å engasjere og motivere ditt team vil være avgjørende for å øke teamets moral og produktivitet, som vil resultere i økt effektivitet og kvalitet på støperi- og logistikkoperasjonene.
 • Strategisk og forutseende: Din strategiske innsikt sikrer at operasjonene forblir innovative og konkurransedyktige, potensielt ved å integrere automatiserte løsninger.
 • Analytisk med problemløsningsevner: Din analytiske tilnærming og evne til problemløsning er essensiell for å takle industrien utfordringer og bidra til effektiv drift. Dette kan innebære å identifisere og eliminere flaskehalser i produksjonsprosessen.
 • Samarbeidsorientert: En sterk tro på samarbeid, med evnen til å arbeide tett med et bredt spekter av team og partnere, dele innsikt og bygge sterke relasjoner. Ved å etablere tverrfunksjonelle kan du fremme en kultur for samarbeid og innovasjon.

 

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant høyere utdanning. 
 • Erfaring fra lederstillinger. 
 • Bakgrunn fra prosessindustri eller tilsvarende produksjonsindustri. 
 • Sterke kommunikasjonsevner på både norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk.

 

Lev livet fullt ut i Sunndal! 

Oppdag Sunndal – et sted med rike fritidsmuligheter, fra friluftsliv til kulturelle aktiviteter og god kvalitet og dekning på barnehage og skole. Med handlemuligheter og nærhet til både Molde og Kristiansund flyplasser og et flott aktivitetstilbud på Oppdal, tilbyr Sunndal en høy livskvalitet.

 

Informasjon om Hydro og Sunndal 

Siden 1905 har Hydro utviklet naturressurser til verdifulle produkter for mennesker og virksomheter, med et stort engasjement for trygge og gode arbeidsplasser for våre 30 000 ansatte på flere enn 140 steder i verden. 

Hydro skal være ledende i arbeidet med å utforme en bærekraftig fremtid og ønsker å skape mer livskraftige samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser til løsninger og produkter som betyr noe. 

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi. 

Hydro Aluminium Sunndal har en ambisiøs bærekraftstrategi, opplever sterk vekst i markedet og en økende etterspørsel etter sine produkter som en del av det grønne skiftet. Støperiet produserer om lag 450.000 tonn aluminium i året. Metallet fra Sunndal er blant det mest ettertraktede i verden med et lavt CO₂-avtrykk takket være vannkraft og resirkulering av aluminium i støperiprosessen. 

Hydro går i en ny og spennende retning, og vi er avhengige av ulike perspektiver for å løse oppgavene våre og møte kundenes behov. Vi bygger på våre tre kjerneverdier – omtanke, mot og samarbeid – og har som mål å ha et bærekraftig arbeidsmiljø med høy prestasjon basert på inkludering av forskjelligemennesker. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke på stillingen.

 

Søknadsfrist: 20.03.2024

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder:
Wenche Eldegard
Mobil: (Norway +47) 97736943

Rekrutterer
Per-Ole Torvund
Mobil: 95995304

Om arbeidsgiveren

Vi er et globalt selskap som består av ambisiøse og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du muligheter til og ansvar for å utvikle dine ferdigheter. Vi setter klare forventninger som oppmuntrer til kontinuerlig prestasjonsforbedring, innovasjon og en sterk konkurranseevne.     

I Hydro ser vi etter personer som er ivrige etter å lære og arbeide sammen for å nå felles mål. Det er viktig for oss at nyansatte følger Hydros etiske retningslinjer og etterlever våre kjerneverdier som er Omtanke, Mot og Samarbeid. Hvis du velger å arbeide hos oss, kommer vi til å gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov. Er du klar for utfordringen?

Hvem vi er

Med virksomhet over hele verden dekker vi hele verdikjeden for aluminium. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, i alt fra å utvinne råmaterialer til å utvikle bærekraftige aluminiumløsninger for fremtiden.

Vi er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter.

Bli kjent med livet i Hydro, og skap din karriere med oss. 
Vår viktigste ressurs er vår samlede hjernekraft. Den beste løsningen for å skape innovasjon og utvikle smarte aluminiumløsninger for fremtiden, er å la eksperter møtes og arbeide sammen. Vårt mål er at vi skal bringe frem det beste i hverandre og skape varige verdier gjennom samarbeid og partnerskap. 

Vi er globale, men finnes sannsynligvis nær deg 
Hydro er et stort industriselskap. Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger på våre mange anlegg og produksjonsenheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa. Du kan også skape deg en karriere innen IT, forretningsutvikling, salg, regnskap, økonomi, juss, HR, markedsføring og kommunikasjon på våre salgskontorer og vårt hovedkontor i Oslo. I Hydro blir du en del av en større historie. En historie formet av deg. 

Som en av oss får du mulighet til å arbeide med et sterkt team av dyktige kolleger, som alltid samarbeider for å utfylle, støtte og utvikle hverandre. Vi tilbyr utviklingsmuligheter, konkurransedyktige lønninger, helsetjenester og velferdspakker.  

Vi er en løsningsorientert organisasjon som setter kunden først, og verdsetter høyt at folk har evne til å utvikle seg, endre seg, tilpasse seg og levere. 

En historie om kreativitet, velstand og respekt 
Innovativ og bærekraftig bearbeiding av naturressurser er kjernen i Hydro. Det hele begynte i 1905 med den første vellykkede bruken av vannkraft til å trekke ut nitrogen fra luften. Produksjon av mineralsk gjødsel ville sikre nok mat for den voksende befolkningen. I dag utvinner og foredler vi våre egne råmaterialer, produserer vår egen fornybare energi, produserer primæraluminium basert på vår egen teknologi og utvikler avanserte og bærekraftige aluminiumløsninger. Vi gjenvinner også mer og mer for å bringe så mye som mulig av det uendelig gjenvinnbare metallet aluminium tilbake i kretsløpet.  

Vår historie har alltid handlet om å produsere nyttige produkter som verden trenger, om menneskelig kreativitet og driftighet for å temme det som naturen har å tilby, om evnen til å se muligheter og forstå begrensninger. Vår historie er preget av en vital kraft av mennesker som bryr seg om hverandre og verden rundt dem. 

Den viktige balansen mellom arbeid og fritid 
Vi kompromisser aldri med sikkerheten til våre ansatte. Vi mener også at det er svært viktig å ha et godt liv utenom arbeidet. For å gjøre det mulig å kombinere en vellykket karriere med en sunn livsstil tilbyr vi en rekke fordeler for våre ansatte. Det gjør vi f.eks. ved å gi mulighet til fleksible arbeidsmåter. Dessuten tilbyr vi flere rekreasjonsmuligheter og sosiale aktiviteter for at våre medarbeidere skal føle seg energiske, inspirerte og tilfredse. 

Hvorfor Hydro?

Med oss er du en del av en større historie. En historie formet av deg. Hvis du søker internasjonale muligheter og profesjonell utvikling og ønsker å være en del av et vennlig og inkluderende team, bør du vurdere å søke på en stilling hos oss.

Hydro er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land, på alle kontinenter. Det gjør at vi kan tilby deg mange spennende muligheter og karriereveier innenfor de ulike forretningsområdene, fagfeltene og lokasjonene. Som en del av vårt verdifulle, globale Hydro-nettverk kan du opprettholde en kontinuerlig læringskurve. 

Globale muligheter 
Det finnes få selskaper som kan sammenlignes med Hydro, selv i en internasjonal kontekst. Vi arbeider i hele verdikjeden for aluminium, fremtidens metall. Som en del av vårt team får du spennende muligheter til læring og utvikling. Hvis du er interessert i førstehåndskunnskap om hvordan det er å arbeide i et stort, vellykket selskap med en stolt historie og en lovende fremtid, bør du vurdere å bli en del av Hydro-familien! 

En karriere i Hydro er en spennende mulighet for deg til å arbeide i utlandet i kortere eller lengre perioder. Vi har en betydelig internasjonal tilstedeværelse i mer enn 40 land rundt om i verden, og vi er alltid på jakt etter folk med en global innstilling og evne til å utveksle ideer over landegrensene. 

Vi er med andre ord avhengige av å ha medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og tenkemåter for å kunne forme vår historie som et innovativt og bærekraftig selskap.

Les mer om Hydro

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 21
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 25
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
16 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Se flere annonser

Vi opplever stor pågang etter våre rådgivingstjenester – og skal styrke vårt lag med en: Seniorrådgiver/Fagspesialist kvalitetssikring legemiddelindustrien Vi er landets
21.05.2024 Flere steder
Har du bakgrunn med teknisk fagskole eller er utdannet ingeniør med et par års arbeidserfaring? Vi er på utkikk etter deg
28.04.2024 Skien
Vi er på utkikk etter ny driftsleder til vår nye kontrakt 1501 Søre Sunnmøre. Kan det være deg? Driftskontrakt 1501
21.04.2024 Flere steder
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til
21.04.2024 Flere steder
Er du opptatt av vei og veivedlikehold? Vi søker deg som vil være med på å holde god standard på
01.05.2024 Lindesnes
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til
21.04.2024 Flere steder
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og drifte
12.05.2024 Tromsø
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og
05.05.2024 Haugesund
Vis alle 34.933 ledige stillinger

Fakta om Hydro