<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Bane NOR Er du Lokførar og vil vera ein del av eit arbeidslag?

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om oss

I Bane Nor har me eitt felles mål – å setja spor me er stolte av, som kan driva samfunnet framover. Derfor jobbar me målretta med berekraft, modernisering og knutepunkt. Hos oss får du engasjerte og nytenkjande kollegaer med ei sterk tru på at oppdraget vårt er viktig – og stadig blir viktigare. No treng me tre lokførarar som vil bidra til å modernisera Noreg saman med oss og samarbeidspartnarane våre.

I stillinga som Lokførar vil du vera ein del av eit arbeidslag som arbeider med ulike oppdrag knytt til jernbanedrift. Me sikrar at Noreg går på skjener med drift og vedlikehald av jernbanen og hos oss er det triveleg på jobb, med ein sterk vi-følelse og yrkesstoltheit. Hos oss vil du bli ein del av ei avdeling på Voss som har godt arbeidsmiljø, og me verdset tverrfagleg samarbeid der ein blir godt kjende og skaper gode resultat saman. 

 

Dette kan me tilby deg

Vi er ein organisasjon i vekst. Viktigheita av oppgåvene våre vil prega arbeidsmiljøet rundt deg, med flinke folk som brenn for det dei jobbar med. Me set fagleg utvikling høgt, med interne kompetansebyggjande moglegheiter for våre tilsette. Du får arbeidsforhold for tida me lever i – og du vil bli inkludert i eit sosialt miljø. Blant tilsettgoda finn du svært gode pensjons- og forsikringsordningar, og sjølvsagd personalbillett med Go Ahead, SJ Nord og VY toga sine. Du vil også:

 • Bli ein del av eit arbeidsmiljø med eit høgt fagleg kompetansenivå, stor arbeidsglede og dessutan ein givande og meiningsfylt arbeidskvardag med eit sterkt fokus på personleg utvikling
 • Få ein sikker jobb heile året hjå ein solid arbeidsgjevar med spennande og varierte arbeidsoppgåver
 • Arbeide i turnus, og noko natt, helg og heilagdagar må påreknast
 • Få ta del i eit godt arbeidsmiljø, med samhald og fokus på tryggleik
 • Få konkurransedyktige vilkår og betalt lunsjpause
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Kompetanseutvikling og gode karrieremoglegheiter, og dessutan kursing og sertifiseringar internt og eksternt

Vi er også opptekne av work-life-balance - for me trur at du fungerer betre på jobb om du fungerer godt privat.

 

Dette kjem du til å gjera

Ein stor del av kvardagen vil vera å køyra arbeidstog og samtidig vera ein del av eit arbeidslag som tek på seg ulike oppdrag knytt til jernbanedrift. I denne rolla vil du derfor ikkje berre køyra arbeidstog, men også delta på lik linje i produksjonen på linja som resten av arbeidslaget. I tillegg vil du ta del i:

 • Varierte arbeidsoppgåver innanfor drift og vedlikehald av jernbanen
 • Tverrfagleg samarbeid med andre faggrupper i Bane Nor og sektoren er ein viktig del av jobben
 • Du kan måtta forventa noko reiseverksemd og deltaking i prosjektoppgåver utanfor stasjoneringsstad

 

Dette trur me du treng for å lykkast og trivast

Eit krav for å vera aktuell for stillinga er godkjenning som Lokførar. I dette ligg det også at du har nødvendig strekningskompetanse og typegodkjenning. Me ønskjer også at du er

 • Godkjent som, eller er villig til å ta tilleggsutdanning som hovudtryggingsvakt (HSV) og leiar for Elsikkerhet (LFS)

Vi vektlegg også personlege eigenskapar i stor grad. Me trur at du er ein god match om du liker å stå på og kjenner deg igjen i eigenskapar som å:

 • Liker å kommunisera tydeleg og godt
 • Arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Ha god tryggleiks- og risikoforståing
 • Være løysingsorientert og har ei evne til å tenkja heilskapleg
 • Ha forståing for tverrfaglegheit og liker samarbeid med andre faggrupper

 

Kjekt å vita

Ser du noko du ikkje kan? Ta det heilt med ro – me skal sikra at du får ei god opplæring! Me oppmodar deg til å søkja stillinga om ho er interessant, og om du har lyst til å læra noko nytt.  

Me meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Me ønskjer oss kollegaer med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til endå betre oppgåveløysing. Det er viktig for oss at medarbeidarane våre identifiserer seg med våre verdiar som er open, respektfull, engasjerte og nytenkjande. Kva betyr desse verdiane for deg?

Bane Nor samarbeider med Semac som er ein ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidatar. Bakgrunnssjekken blir utført etter samtykke frå deg som søkjar og inneber at me verifiserer CV og annan søknadsdokumentasjon i samband med tilsetjinga. 

 

Vil du setja verkelege spor, håpar me du tek kontakt med oss!

Rekrutterande leiar: David Spilde Nyre, Produksjonsleder
✆ (+47) 99465146 | ✉ david.spilde.nyre@banenor.no

Om arbeidsgiveren

Hos oss møter du ambisiøse kolleger som jobber med komplekse utfordringer. Kulturen er preget av tverrfaglig samarbeid og et stort engasjement for jernbanen.

Vår største ressurs er menneskene som jobber her. Vi vet at mangfold bidrar til å skape resultater, og at vårt oppdrag er viktig – og stadig blir viktigere.

Kulturen er skapt gjennom tett tverrfaglig samarbeid og høyt engasjement, fra folk med mange med forskjellige bakgrunner. Samtidig er det viktig at livet har plass til både arbeid og fritid. Jobben vi gjør er viktig for samfunnet, og arbeidet skal utvikle og glede - ikke slite oss ut.

 

Alle er velkommen!

Vi føler oss trygge på at du vil møte likesinnede hos oss, og vi ønsker å styrke vårt mangfold og inkluderingsarbeid.

Hos oss er alle velkommen uansett legning, kjønn, religion og alder. Hos oss skal du kunne være like mye deg selv som hjemme. Det vi har til felles er engasjementet for jernbanens fremtid.

 

Mangfolds- og inkluderingsarbeid

Våre ledere deltar på kurs med stort fokus på mangfoldsledelse. De skal følge våres lederprinsipper, og ta aktivt del i arbeidet med inkludering og mangfold. Det er en jobb vi ønsker at hele samfunnet skal engasjere seg i. 

 

Inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen (Inkluderende arbeidsliv) er en intensjonsavtale mellom regjeringen, arbeidstakernes og arbeidsgivernes foreninger. Målet er å forebygge sykefravær og hindre at folk faller ut av yrkeslivet. 

Dette gjøres gjennom å kartlegge ansattes behov og organisere arbeidsplassen, slik at vi kan planlegge og gjennomføre tiltak. Slik tilrettelegger vi for større mangfold og gode arbeidsplasser.

Les IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv på regjeringen.no. (åpnes i ny fane)

 

Dilemmatrening, etikk og nulltoleranse 

Våre medarbeidere tar stadig obligatoriske kurs i dilemmatrening. Det skal bidra til å ivareta våre verdier. Vi handler etter retningslinjer for nulltoleranse mot mobbing, trusler, og trakassering.

Vi ønsker å stadig bedre måten vi jobber på. Vi skal være flinke til å utfordre hverandre, så vi sikrer fokus på inkludering og støtter opp om mangfoldet vi ønsker på jobb.

 

Ansattgoder 

Vi kan tilby en rekke ansattgoder, som blant annet: 

 • Fleksibilitet rundt arbeidstid og hjemmekontor
 • Sommertid 15. mai til 14. september
 • Gode pensjonsordninger med høye sparesatser
 • Konkurransedyktige bank- og forsikringsordninger
 • Moderne lokaler med sentral beliggenhet
 • Personalbillett med GoAhead, SJ NORD og VY's tog

 

Les mer om Bane NOR

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 14
  2024
  9 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 15
  2024
  11 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 16
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 17
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 21
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
HMS-rådgiver i Boliden som ser etter nye muligheter
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
38 ledige stillinger
Traineeprogram

Se flere annonser

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
02.05.2024 Oslo
Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar
24.04.2024 Bodø
As Quality &CI Manager OU AC Service you will establish and maintain all necessary systems and tools required to deliver
10.05.2024 Oslo
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
21.04.2024 Fredrikstad
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Skien
Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap som er et av de største selskapene på Oslo Børs med om lag 3800
28.04.2024 Trondheim
Vis alle 36.071 ledige stillinger

Fakta om Bane NOR