<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Hemsedal kommune Akuttmedisin møter fastlegeyrket i det gode liv på fjellet.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Akuttmedisin møter fastlegeyrket i det gode liv på fjellet, en unik og variert hverdag.

Vi kan tilby deg en interessant, lærerik og variert hverdag som FASTLEGE i en reiselivskommune med høy aktivitet hele året.

I Hemsedal jobber vi daglig med brudd og skadebehandling, og våre rutinerte leger vil gi deg god opplæring i prosedyrene vi utfører. Menneskene som flytter hit ønsker å være tett på naturen, og vi strekker oss derfor langt for at legene skal kunne ta en fridag i uken for å dyrke egne interesser. Når du er på jobb er du sammen med rutinerte og dyktige medarbeidere, positive leger, i et svært godt arbeidsmiljø. Hemsedal er en attraktiv fjellbygd i Sør-Norge, med unike friluftsmuligheter sommer som vinter. Vi har et av de beste skianleggene i Norge, og vi har alpine fjell med fantastiske toppturmuligheter. Legekontoret er godt utstyrt med helt nytt og oppgradert ultralydapparat, digital røntgen og en moderne lab. Vi har et engasjert og samkjørt personale, og ambulansestasjonen ligger vegg i vegg. Vi har et godt samarbeid med ambulansestasjonen vår, og vi samarbeider også tett med skipatruljen og luftambulansen. Kommunen har per i dag 5 fastlegehjemler i såkalt 8.2/«null-avtale». Det vil si at kommunen har drifts- og personalansvaret, mens legene er selvstendig næringsdrivende.  Vi har nå to fastlege/ALIS stillinger ledig. Listene ligger på rundt 600 pasienter. Hos oss får du:

 • En spennende hverdag hvor fastlegeoppgaver avløses av akuttoppdrag og skadebehandling
 • Velutstyrt legesenter med topp moderne utstyr
 • Et kollegium av positive og dyktige medarbeidere, spesialist i allmennmedisin, ALIS, og en rutinert kommuneoverlege
 • Tett supervisjon og veiledning av erfarne kolleger.
 • Listestørrelse som gjør det mulig å gå til en fornuftig arbeidstid som fastlege
 • Ingen overtagelseskostnader for hjemmel
 • Hjelp med å skaffe bolig og barnehageplass


Vi søker deg som:

 • Er lege med norsk autorisasjon, gjerne spesialist i allmennmedisin
 • Er glad i akutt- og legevaktmedisin
 • Gode kommunikasjonsevner  
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Har førerkort, gjerne med 160 utrykningskompetanse


Vårt arbeidsmiljø er preget av samarbeid og fleksibilitet. Vi hjelper hverandre og har en positiv holdning til de mennesker og utfordringer som møter oss i hverdagen. Høres dette ut som noe for deg? Ta gjerne kontakt med Skagerak Consulting AS ved Linda Brusletto, Logg inn for å se kontaktinformasjon, for mer informasjon. Søknader behandles fortløpende. For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankId-informasjon i søknadsprosessen.Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Hemsedal kommune er møtet mellom aust og vest, 9 mil frå Lærdal og Sognefjorden, 3 mil frå Gol, Bergensbanen og Riksveg 7. Hemsedal har 22 mil inn til hovudstaden og det er 28 mil til Bergen. Høgda over havet varierer frå 560 moh ved Eikredammen til 1920 moh på toppen av Høgeloft.Flatevidde 745 km2. Hemsedal kommune har ca. 2.000 innbyggjarar. Kommunen er i vekst med auke i folketalet og spennande utvikling i reiselivsnæringa parallelt med eit livskraftig landbruk. Alpinsenteret er vel kjend og har høg kvalitet, samstundes som uberørte naturområde er kjelde til glede både sommar og vinter; på ski, med fiskestong eller jaktutstyr, på sykkel eller til fots. Næringsliv Naturen gir grunnlaget for dei to store næringane i Hemsedal, landbruk og reiseliv. Aktiviteten her utgjer basis for dei andre handels- og servicenæringane. Vi har eit godt utbygd tilbod for dei mange tilreisande gjestene – og eit aukande antal bygdefolk. Næringlivet i Hemsedal har dei seinare åra vore prega av initiativ og optimisme. Hemsedal kommune er ein av dei kommunane som på landsbasis utmerkar seg med etablering av mange, nye verksemder. Kommunen har hatt ein oppsving i etableringa av næringmiddelbedrifter. Både småskalaprodusentar og store kjøttforedlingsbedrifter har sitt sete i bygda. Kulturliv Det er eit rikt kulturliv i kommunen, med omlag seksti frivillige lag- og organisasjonar. Mange aktive einskildpersonar er med og skaper mangfald i kulturtilbodet. Kommunen ser det som viktig å ta vare på alle dei eldsjelene bygda har. Dette gjer vi gjennom å gje dei gode vilkår - ikkje minst gjennom økonomisk støtte i form av gratis hus og tilskotsordningar. Skule / oppvekst Ulsåk Oppvekstsenter: - Barnehage - Skule 1. – 4. Trinn - SFO Tuv Oppvekstsenter: - Barnehage - Skule 1. –4. Trinn - SFO Hemsedal barne- og ungdomsskule: - 5. – 10. Trinn Natur og friluftsliv Hemsedal er ei fjellbygd med slektskap til Vestlandet. Dramatiske fjelltoppar omkransar ei flat elveslette med slakare kollar og mindre toppar som ligg ikring. Alpinområdet er eit markert element i Hemsedal sitt landskap. Hemsedal sine skiheisar er likevel lagt inne i eit skar i fjellsida, og ligg godt gøymd i dalføret. Innanfor kommunen har ein store naturverdiar, der fjellterrenget dominerer. Hydalen Landskapsvernområde og Holstein Fjellstølane Naturvernområde er viktige verne- og bandlagde område i denne regionen. Hemsedal har fleire verdfulle våtmarksområde i ulike høgdedrag. Hemsedal har eit godt tilbod for friluftsliv både sommar og vinter. Det er eit godt utbygd skiløypenett i tillegg til skiheisane, og mange spennande fjellturar for fleire årstider. (Kommuneplan 1999-2011).

Visjon

Ta vare på Hemsedal - vekst og utvikling bygd på natur, kultur og livskvalitet. (Kommuneplan 2003-2015)

Antall ansatte

Det er ca. 230 hel- og deltidstilsette i Hemsedal kommune.

Les mer om Hemsedal kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Se flere annonser

Vi opplever stor pågang etter våre rådgivingstjenester – og skal styrke vårt lag med en: Seniorrådgiver/Fagspesialist kvalitetssikring legemiddelindustrien Vi er landets
21.05.2024 Flere steder
Har du bakgrunn med teknisk fagskole eller er utdannet ingeniør med et par års arbeidserfaring? Vi er på utkikk etter deg
28.04.2024 Skien
Vi er på utkikk etter ny driftsleder til vår nye kontrakt 1501 Søre Sunnmøre. Kan det være deg? Driftskontrakt 1501
21.04.2024 Flere steder
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til
21.04.2024 Flere steder
Er du opptatt av vei og veivedlikehold? Vi søker deg som vil være med på å holde god standard på
01.05.2024 Lindesnes
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til
21.04.2024 Flere steder
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og drifte
12.05.2024 Tromsø
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og
05.05.2024 Haugesund
Vis alle 34.933 ledige stillinger