<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Informasjonsarkitekt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vegdirektoratet søker to informasjonsarkitekter!

Statens vegvesen samler i dag inn store mengder informasjon om transportsystemet. Vi står overfor stadig flere forventninger og krav fra myndigheter og samfunnet om å bruke og dele disse dataene. I fremtiden vil datavolumene øke, og mobilitets-, trafikksikkerhets- og fremkommelighetsdata vil bli en enda viktigere del av dataøkosystemet innenfor en utvidet samferdselssektor og intelligente transportsystemer (ITS). Vi satser sterkt på data som en strategisk ressurs, og har opprettet en egen enhet for Data, innsikt, analyse (DIA) som skal være en pådriver for en data- og innsiktsdrevet virksomhet. Robust datastyring og forvalting av dataene våre er en forutsetning for vår måloppnåelse, og vi har derfor nylig etablert en egen avdeling for data governance som en del av DIA.

Vi har nå behov for informasjonsarkitekter som ønsker å være med på å etablere informasjonsarkitektur som praksis i etaten. Som en av våre nye informasjonsarkitekter vil du jobbe i et tverrfaglig team som vil være et "center of excellence" for data governance i etaten. Avdelingen har et helhetlig ansvar for å forvalte etatens data på en god måte gjennom hele livssyklusen. Vi skal blant annet utvikle rammeverk, metoder, prinsipper og retningslinjer for data governance, dataeierskap, datakvalitet, interoperabilitet, begrepsforvaltning og informasjonsarkitektur. Samarbeid med ulike interessenter for å identifisere og forstå deres behov og krav til informasjonsarkitektur, er vesentlig for at vi skal kunne lykkes med våre ambisjoner. Vi vil legge til rette for deltagelse i relevante fora og nettverk slik at du kan holde deg oppdatert på beste praksis innen informasjonsarkitektur.

Avdeling Data governance er under oppbygging, og arbeidsoppgaver og organisering kan endres over tid. Kontorsted for stillingen vil være i Trondheim eller Oslo.

 

Sentrale arbeidsoppgaver for stillingen

 • Utvikle langsiktige strategiske planer for informasjonsarkitekturen som støtter organisasjonens overordnede mål
 • Bidra inn i strategiske verdikjeder, forretningsprosesser og produktområder med veiledning og rådgivning, og etablere og forvalte konseptuelle og logiske informasjonsmodeller
 • Etablere og utvikle prinsipper, retningslinjer og metode for informasjonsarkitektur og informasjonsmodellering for å møte de ulike behovene når de de oppstår
 • Bidra til å en kontinuerlig evaluering og forbedring av informasjonsarkitektur-praksis basert på tilbakemeldinger
 • Bidra til å synliggjøre hvordan informasjonsarkitektur støtter konkrete virksomhetsmål og resultater
 • Analysere eksisterende informasjonsarkitektur og identifisere forbedringsmuligheter
 • Bidra til opplæring og kompetanseutvikling innen informasjonsarkitektur for etatens arkitektmiljøer

Du vil gjennom informasjonsarkitekturen bidra til å sikre god datakvalitet og standardisering av begrepsbruk og begrepsdefinisjoner på tvers av organisasjonen.  

 

Kompetansekrav

Du har relevant høyere utdanning på bachelor- eller mastergradsnivå. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Arbeidserfaring fra aktuelle fagområder er ønskelig. Stillingen krever også at du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

­Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

 

Erfaring fra en eller flere av disse områdene vil telle positivt:

 • utvikling og implementering av informasjonsarkitektur og informasjonsmodeller på konseptuelt og logisk nivå
 • arkitekturarbeid i store, komplekse virksomheter, gjerne fra offentlig sektor
 • modelleringsverktøy og modelleringsteknikker som Archimate, BPM, UML
 • bruk av beste praksis og metoder innen informasjonsarkitektur
 • analyse av komplekse informasjonsbehov
 • dataanalyse og datadrevet beslutningstaking

Gjerne fortell oss i søknaden din hva du er god på, og hva vi eventuelt kan hjelpe deg å bli bedre på!

 

Vi legger vekt på at du:

 • er analytisk anlagt, og har evnen til å presentere komplekse problemstillinger og målbilder på en lettfattelig måte
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er trygg, motivert og villig til å utvikle deg i rollen
 • er god til å finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, samtidig som du evner å prioritere og sette mål 
 • trives med å jobbe i tverrfaglige team, og å veilede og gi råd

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Hvorfor skal du velge oss?

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • godt arbeidsmiljø i lokaler sentralt i Trondheim eller Oslo
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode velferdsordninger med mulighet for trening i arbeidstiden
 • medlemskap i en av de beste pensjonsordningene i Norge

Lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

 

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt fungerende avdelingsdirektør Unn Elisabeth Huse tlf 930 27 348.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • APR 18
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 19
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 21
  2024
  2 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 22
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 23
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • APR 24
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • APR 25
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 95%
Ingeniør/ Industridesigner / Produktutvikler med ledererfaring
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Dataingenjør
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Flere muligheter
21 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Vi opplever stor pågang etter våre rådgivingstjenester – og skal styrke vårt lag med en: Seniorrådgiver/Fagspesialist kvalitetssikring legemiddelindustrien Vi er landets
21.05.2024 Flere steder
Har du bakgrunn med teknisk fagskole eller er utdannet ingeniør med et par års arbeidserfaring? Vi er på utkikk etter deg
28.04.2024 Skien
Vi er på utkikk etter ny driftsleder til vår nye kontrakt 1501 Søre Sunnmøre. Kan det være deg? Driftskontrakt 1501
21.04.2024 Flere steder
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til
21.04.2024 Flere steder
Er du opptatt av vei og veivedlikehold? Vi søker deg som vil være med på å holde god standard på
01.05.2024 Lindesnes
Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til
21.04.2024 Flere steder
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og drifte
12.05.2024 Tromsø
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og
05.05.2024 Haugesund
Vis alle 34.933 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen