<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Tysnes kommune Ferievikarar

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du bruka sommaren til å skaffe deg verdfull praksis? Kan ein sommarjobb i Tysnes kommune vere noko for deg? Me treng ferievikarar for sjukepleiarar, vernepleiarar, fagarbeidarar, assistentar med fleire, innan pleie og omsorg.

Me kan tilby ein spanande og gjevande sommarjobb med menneske i alle aldersgrupper og med ulike hjelpebehov innanfor fylgjande område: heimesjukepleie, heimehjelpstenesta, Tysnes omsorgssenter, innan pleie, reinhald og kjøkken, og i bufellesskap for utviklingshemma (vaksne brukarar).

Tilsetjing blir gjort fortløpande, så me oppmodar deg om å søkja snarast. Du må vere fylt 18 år, og kunne arbeide minst 4-6 samanhengande veker, i perioden veke 25 - 32, fortrinnsvis vekene 27 - 30.

Som ferievikar hos oss, styrkjer du også dine moglegheiter til å jobbe som vikar elles i året, og me ber om at du seier noko om interessa di for dette i søknaden. Attestar og vitnemål kan leggast ved søknad eller leggast fram på intervju. 


Arbeidsoppgåver

Ferievikarar utfører arbeidsoppgåver innan dei ulike områda, i samsvar med kompetanse og erfaring. Det vil bli gitt naudsynt introduksjon og opplæring i verksemda.

 • Yte helse- og omsorgstenester
 • Ivareta brukarane sine fysiske, psykiske og sosiale behov etter individuelle planar
 • Dokumentasjon i fagsystem 
 • Turnusarbeid med arbeid på helg, helst kvar 2.helg

Me har behov for ferievikarar som kan tenke seg å arbeide både dag, kveld og natt.

Kvalifikasjonar

Me søkjer etter ferievikarar med ulik utdanningsnivå og kompetanse: 

 • Sjukepleiar/vernepleiar
 • Helsefagarbeidar / hjelpepleiar / omsorgsarbeidar
 • Assistentar
 • Kjøkkenpersonale

Felles for stillingane er at det er ynskjeleg med erfaring frå brukargruppa og at ein har gode norskkunnskaper, både munnleg og skriftleg. Innan heimetenesta er det krav om sertifikat kl. B. Dersom du får tilbod om stillinga og takkar ja er det krav om politiattest jf Helse og omsorgstenestelova § 5-4. 

Personlege eigenskapar

 • Engasjert, trygg, omsorgsfull og har interesse for å arbeide med menneske
 • Har evne til å sette seg raskt inn i nye arbeidsoppgåver
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å ta ansvar, jobbe sjølvstendig i kombinasjon med å vere ein lagspelar
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt 

Vi tilbyr

 • Faglege og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Moglegheit til å auke eigen kompetanse innan ulike fagområder
 • Opplæring tilpassa den aktuelle avdeling du skal arbeide på
 • Eit triveleg og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldande hovudtariffavtale
 • Stillingsstorleik vil variere, men me vil forsøke å gje ferievikarar så stor stilling som mogleg opp mot 100 % 

Kontaktinformasjon

Margrete Klemmetsby, Einingsleiar open omsorg, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Rådhuset
5685 UGGDAL

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tysnes kommune Stillingsprosent: 100% Sommarjobb Søknadsfrist: 21.04.2024


Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Tysnes er en øykommune i Hordaland. Mot nord kommer man til Os og Fusa kommuner, i øst til Kvinnherad, i sørvest til Stord og Fitjar, og i vest til Austevoll. Tysnes er en mytisk øy med mye kultur og historie. Njardarlog, som er det gamle navnet på Tysnes, kommer av grødeguden Njord, og var en tid det religiøse senteret for store deler av Vestlandet. Tysnes var tidligere først og fremst en jordbrukskommune, men har nå små og mellomstore industrivirksomheter, bygg- og anleggsfirmaer, håndverkere, handel, og offentlige og private tjenestenæringer som viktigste næringsgrunnlag.Her er nærmere 1400 feriehus, og i forhold til antallet fastboende er Tysnes den største hyttekommunen i Sunnhordland. I middelalderen ble Olavsgildet holdt på Onarheim i Tysnes. Det var en brorskap som samlet folk fra store deler av Sunnhordland og Hardanger. Etter dette Olavsgildet fant man et segl - to kryssede økser med ei krone over, og dette seglet ble senere symbolet i Hordaland fylkeskommunes våpen. Befolkning 2 793 (2008) Les mer om Tysnes kommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 26
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 30
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 31
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
5 ledige stillinger

Se flere annonser

Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne lokaler i Stakkevollveien 41. Vi har i dag 3 operasjonsstuer og
Snarest Tromsø
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
Snarest Lillesand
Er du klar for et interessant år som prosjektingeniør i Ymber-konsernet? Har du nylig fullført, eller nærmer du deg fullført
09.06.2024 Nordreisa
Vi søker en dyktig rådgiver/seniorrådgiver innen fagområdet naturrådgiving.  Vi søker etter deg som har en god grunnkompetanse innen relevant fagfelt, men
30.05.2024 Harstad
Om stillingaDet nasjonale regelverket innan avfall er under omfattande utvikling for å støtte opp om ein sirkulær økonomi og for
02.06.2024 Oslo
Til vår avdeling i Oslo ser vi etter en serviceingeniør innen ventilasjon. Vi bistår kunder over hele regionen med service, vedlikehold, og
Snarest Oslo
Om oss I Bane Nor har me eitt felles mål – å setja spor me er stolte av, som kan
11.06.2024 Ål
I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
11.06.2024 Tønsberg
Vis alle 22.594 ledige stillinger