<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Hydro Områdeleiar Sentralt vedlikehald

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Sidan 1905 har Hydro utvikla naturressursar til verdifulle produkt for menneske og verksemder, med fokus på trygge og gode arbeidsplassar for våre 30 000 ansatte på meir enn 140 stader i verda.

Hydro skal vere leiande i arbeidet med å utforme ei bærekraftig framtid og ønskjer å skapa meir livskraftige samfunn gjennom nyskapande og effektiv utvikling av naturressursar til løysingar og produkt som betyr noko.

 

Ynskjer du ein spanande og variert arbeidskvardag som leiar for dyktige operatørar i eit tverrfagleg miljø?

Hydro Husnes søkjer etter ein positiv og engasjert leiar til rolla som områdeleiar for sentralt vedlikehald. Dersom du vert motivert av å gjere andre gode og har eit driv for utvikling av menneske og prosessar, då er denne rolla for deg.

 

Kvifor skal du velge oss?

Moglegheit for personleg og fagleg utvikling i ein organisasjon prega av engasjement, vilje og evne til å skapa noko saman. Du får vere med å påvirke og bidra til utviklinga av Hydro Husnes, saman skapar me ein arbeidsplass for framtida. Hydro er ein leiande aktør innan aluminiumsproduksjon, med moglegheit for karriereutvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Ansvarsområde

Sentralt vedlikehald leverer støtte innan disiplinane mekanisk, elektro og automasjon til driftsavdelingane ved Hydro Husnes. Som områdeleiar vil du ha ei sentral rolle med personalansvar for 22 medarbeidarar med brei tverrfagleg tyngde. Du vil vere ansvarleg for å leia avdelinga mot mål innan HMS, vedlikehald, forbetringsarbeid, kvalitet og kostnadar. 

 

Arbeidsoppgåvene vil inkludere:

•    Aktivt og førebyggjande HMS-arbeid for å sikre ein trygg arbeidsplass
•    Ansvar for registrering og oppfølging av bemanning, sjukefråvær og hendingar
•    Dagleg oppfølging av vedlikehaldsaktivitetar for å sikre optimal tenesteleveranse
•    Bidra til at avdelingen når sine måltal gjennom målretta oppfølging
•    Ansvar for opplæring av personell og kontinuerleg utvikling av avdelingen
•    Tilrettelegge og følge opp forbetringsarbeid i avdelingen

 

Ønska kvalifikasjonar:

•    Teknisk utdanning, gjerna innan teknsike fag
•    Erfaring frå leiarrollen
•    Erfaring innan mekanisk, elektro og/eller vedlikahaldsfag
•    Evne til å utvikle organisasjon og medarbeidarar
•    Evne til å engasjere medarbeidarar innan HMS og forbetringsarbeid
•    Du har verdiane omtanke, mot og samarbeid som ein del av din leiarfilosofi

For å lukkast og trivast i denne rolla, må du vere god på relasjonsbygging og samarbeid. Dette vil fremje eit godt samarbeidsklima på tvers av avdelingar og hjelpe avdelinga til å nå sine mål i tråd med selskapets visjon og verdiar. Di leiarerfaring bidreg til at du raskt dannar deg eit bilde av heilskapen, ser gode løysingar og potensiale for vidare utvikling av avdelinga. Ditt positive humør og pågangsmot gjer at du saman med avdelinga skapar engasjement og vilje til forbetring.

Sentralt vedlikehald er ei dagtidsavdeling, områdeleiar rapporterer til einingsleiar teknisk.

Søknadsfrist: 25.04.2024

 

Viss du har spørsmål kan du kontakte:

Leiar:
Helene Sjo Prestegaard
Mobil: (Norway +47) 99375605

Rekrutterer
Berit Aakre
(Norway +47) 92227339

Om arbeidsgiveren

Vi er et globalt selskap som består av ambisiøse og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du muligheter til og ansvar for å utvikle dine ferdigheter. Vi setter klare forventninger som oppmuntrer til kontinuerlig prestasjonsforbedring, innovasjon og en sterk konkurranseevne.     

I Hydro ser vi etter personer som er ivrige etter å lære og arbeide sammen for å nå felles mål. Det er viktig for oss at nyansatte følger Hydros etiske retningslinjer og etterlever våre kjerneverdier som er Omtanke, Mot og Samarbeid. Hvis du velger å arbeide hos oss, kommer vi til å gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov. Er du klar for utfordringen?

Hvem vi er

Med virksomhet over hele verden dekker vi hele verdikjeden for aluminium. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, i alt fra å utvinne råmaterialer til å utvikle bærekraftige aluminiumløsninger for fremtiden.

Vi er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter.

Bli kjent med livet i Hydro, og skap din karriere med oss. 
Vår viktigste ressurs er vår samlede hjernekraft. Den beste løsningen for å skape innovasjon og utvikle smarte aluminiumløsninger for fremtiden, er å la eksperter møtes og arbeide sammen. Vårt mål er at vi skal bringe frem det beste i hverandre og skape varige verdier gjennom samarbeid og partnerskap. 

Vi er globale, men finnes sannsynligvis nær deg 
Hydro er et stort industriselskap. Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger på våre mange anlegg og produksjonsenheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa. Du kan også skape deg en karriere innen IT, forretningsutvikling, salg, regnskap, økonomi, juss, HR, markedsføring og kommunikasjon på våre salgskontorer og vårt hovedkontor i Oslo. I Hydro blir du en del av en større historie. En historie formet av deg. 

Som en av oss får du mulighet til å arbeide med et sterkt team av dyktige kolleger, som alltid samarbeider for å utfylle, støtte og utvikle hverandre. Vi tilbyr utviklingsmuligheter, konkurransedyktige lønninger, helsetjenester og velferdspakker.  

Vi er en løsningsorientert organisasjon som setter kunden først, og verdsetter høyt at folk har evne til å utvikle seg, endre seg, tilpasse seg og levere. 

En historie om kreativitet, velstand og respekt 
Innovativ og bærekraftig bearbeiding av naturressurser er kjernen i Hydro. Det hele begynte i 1905 med den første vellykkede bruken av vannkraft til å trekke ut nitrogen fra luften. Produksjon av mineralsk gjødsel ville sikre nok mat for den voksende befolkningen. I dag utvinner og foredler vi våre egne råmaterialer, produserer vår egen fornybare energi, produserer primæraluminium basert på vår egen teknologi og utvikler avanserte og bærekraftige aluminiumløsninger. Vi gjenvinner også mer og mer for å bringe så mye som mulig av det uendelig gjenvinnbare metallet aluminium tilbake i kretsløpet.  

Vår historie har alltid handlet om å produsere nyttige produkter som verden trenger, om menneskelig kreativitet og driftighet for å temme det som naturen har å tilby, om evnen til å se muligheter og forstå begrensninger. Vår historie er preget av en vital kraft av mennesker som bryr seg om hverandre og verden rundt dem. 

Den viktige balansen mellom arbeid og fritid 
Vi kompromisser aldri med sikkerheten til våre ansatte. Vi mener også at det er svært viktig å ha et godt liv utenom arbeidet. For å gjøre det mulig å kombinere en vellykket karriere med en sunn livsstil tilbyr vi en rekke fordeler for våre ansatte. Det gjør vi f.eks. ved å gi mulighet til fleksible arbeidsmåter. Dessuten tilbyr vi flere rekreasjonsmuligheter og sosiale aktiviteter for at våre medarbeidere skal føle seg energiske, inspirerte og tilfredse. 

Hvorfor Hydro?

Med oss er du en del av en større historie. En historie formet av deg. Hvis du søker internasjonale muligheter og profesjonell utvikling og ønsker å være en del av et vennlig og inkluderende team, bør du vurdere å søke på en stilling hos oss.

Hydro er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land, på alle kontinenter. Det gjør at vi kan tilby deg mange spennende muligheter og karriereveier innenfor de ulike forretningsområdene, fagfeltene og lokasjonene. Som en del av vårt verdifulle, globale Hydro-nettverk kan du opprettholde en kontinuerlig læringskurve. 

Globale muligheter 
Det finnes få selskaper som kan sammenlignes med Hydro, selv i en internasjonal kontekst. Vi arbeider i hele verdikjeden for aluminium, fremtidens metall. Som en del av vårt team får du spennende muligheter til læring og utvikling. Hvis du er interessert i førstehåndskunnskap om hvordan det er å arbeide i et stort, vellykket selskap med en stolt historie og en lovende fremtid, bør du vurdere å bli en del av Hydro-familien! 

En karriere i Hydro er en spennende mulighet for deg til å arbeide i utlandet i kortere eller lengre perioder. Vi har en betydelig internasjonal tilstedeværelse i mer enn 40 land rundt om i verden, og vi er alltid på jakt etter folk med en global innstilling og evne til å utveksle ideer over landegrensene. 

Vi er med andre ord avhengige av å ha medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og tenkemåter for å kunne forme vår historie som et innovativt og bærekraftig selskap.

Les mer om Hydro

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 29
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 31
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 01
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 02
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker, M.Sc. Sivilingeniør Produktutvikling og Produksjon og B.Sc. Biologi
Denne teksten er anonymisert
Match 100%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Leder
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
15 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Se flere annonser

Aleris Tromsø har nylig flyttet inn i topp moderne lokaler i Stakkevollveien 41. Vi har i dag 3 operasjonsstuer og
Snarest Tromsø
Aleris Agder i Lillesand holder til i moderne og funksjonelle lokaler, hvor pasientene skal føle seg i sentrum. Vi har
Snarest Lillesand
Er du klar for et interessant år som prosjektingeniør i Ymber-konsernet? Har du nylig fullført, eller nærmer du deg fullført
09.06.2024 Nordreisa
Vi søker en dyktig rådgiver/seniorrådgiver innen fagområdet naturrådgiving.  Vi søker etter deg som har en god grunnkompetanse innen relevant fagfelt, men
30.05.2024 Harstad
Om stillingaDet nasjonale regelverket innan avfall er under omfattande utvikling for å støtte opp om ein sirkulær økonomi og for
02.06.2024 Oslo
Til vår avdeling i Oslo ser vi etter en serviceingeniør innen ventilasjon. Vi bistår kunder over hele regionen med service, vedlikehold, og
Snarest Oslo
Om oss I Bane Nor har me eitt felles mål – å setja spor me er stolte av, som kan
11.06.2024 Ål
I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
11.06.2024 Tønsberg
Vis alle 22.594 ledige stillinger

Fakta om Hydro