<  
>  
Stillingsannonse

Norconsult Sivilingeniør bygg- og miljøteknikk

Søknadsfrist : 24.05.2024

Stillingsbeskrivelse

Vi opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av naturbaserte flomsikringstiltak, både fra statlige og private aktører. Flomsikring omfavner svært mange fagområder, inkludert hydrologi, hydraulikk, vassdragsteknikk, naturmiljø, habitatforhold, sedimenttransport, flomskred, landskap og arealplanlegging, for å nevne noen få. I de fleste tilfeller påvirker flomsikringstiltak bebyggelse og annen infrastruktur langs elva som veg og bane, bruer, kulverter, VA-nett og elektro.

Vi søker dermed nye medarbeidere med bakgrunn som sivilingeniør/MSc innen bygg- og miljøteknikk til vår gruppe for flomsikring, tilhørende avdeling for Dam og vassdrag ved hovedkontoret i Sandvika. Avdelingen utgjør i dag Norges største fagmiljø innenfor planlegging, prosjektering og rehabilitering av vassdragskonstruksjoner i Norge og utlandet.

Tenker du på langsiktig utvikling og spesialisering innen hydrologi, hydraulikk og flomsikring, og ønsker å bli del av vårt fagmiljø, kan du være den rette for oss.

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektering av flomsikringstiltak med tilhørende infrastruktur og komponenter.

 • Tverrfaglig prosjektledelse med ulike fagmiljøer innen bla. anleggsteknikk, VA, miljø (kantvegetasjon, fiskeøkologi), plan, geoteknikk, VA m.m.

 • Håndtering av kunder i alle faser, fra tilbudsskriving, oppstartsmøter, forprosjekter, detaljprosjektering, anbudsprosesser, oppfølging av byggeprosessen og ev. byggeledelse.

 

For oss er det viktig at du:

 • Har en mastergrad (MSc) innen bygg- og miljøteknikk eller tilsvarende, med vekt på geoteknikk, anleggsteknikk, og/eller vassdragshydraulikk

 • Har min. 3 års relevant praksis fra rådgiver, sentrale eller lokale myndigheter, men nyutdannede oppfordres også til å søke

 • Fortrinnsvis har erfaring fra prosjektledelse, anleggsteknikk, byggeledelse, konstruksjonsteknikk eller geoteknikk

 • Har erfaring med bruk av ulike digitale verktøy som AutoCad/Revit/Civil 3D/ISY

 • Har svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 • Har gode samarbeidsevner på tvers av fagmiljøer

 • Har evne til å arbeide godt selvstendig og i team

 • Er pålitelig og systematisk

 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø

 

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Bonus knyttet til selskapets resultat

 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m

 

Vi ser frem til å motta din søknad!

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

 

Kontakt

Daniel Fossberg Tlf. 47 46542017

Om arbeidsgiveren

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 24.05.2024

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 21
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 24
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 26
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
31 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Filmer

Norconsult - Det er vi som løser de vanskeligste oppgavene
The Way We Live - Om å jobbe i Norconsult
Norconsult søker nye medarbeidere i Lillehammer
Norconsult AS bruker BIM (building information modeling) som verktøy innen alle markedsområder. Vi jobber etter en såkalt VDC (virtual design and construction) tilnærming, der BIM modellen står i sentrum for prosjektering, koordinering og danner basis for utførelse av arbeidene på anlegget. I denne sammenheng har vi også tatt i bruk Vitual Reality (VR) teknologien, som muliggjør at aktørene nå kan "ta seg en virtuell tur" inn i modellen lenge før bygget står ferdig. Vi bruker VR både til å kommunisere med sluttbrukerne av anlegget og som verktøy for samkjøring under prosjektering og bygging.
Hva gjør egentlig en geotekniker og hvordan kan man bli geotekniker? Denne filmen er laget med støtte fra NGF (Norsk Geoteknisk Forening), en bransjeorganisasjon for geoteknikk i Norge. Norconsult støtter denne NGF både økonomisk og gjennom å ha medarbeidere i flere roller i styret og undergrupper.
Visualisering av hvordan Norconsult bruker spillteknologi i arbeidet med Kristiansand Havn. (Av Norconsult og Baezeni)

Fakta om Norconsult