<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Norconsult Erfaren naturforvalter/økolog

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Til avdelingen Energi – Miljø i Sandvika søker vi erfaren naturforvalter/økolog som skal arbeide i gruppen terrestrisk naturmangfold!

Norconsult har et meget sterkt fagmiljø innen terrestrisk naturmangfold som arbeider for at hensyn til naturmiljø skal ivaretas på best mulig måte i utbyggingsprosjekter - i alle faser, fra mulighetsstudier til ferdig anlegg. Våre medarbeidere deltar også i nasjonale kartlegginger og overvåkingsprogrammer som Natur i Norge (NiN) og Arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) på oppdrag for Miljødirektoratet.

Norconsult ønsker å utvikle fagspesialister i de fleste fagfeltene innen biologien, og har blant annet dyktige botanikere, soppkyndige, lavspesialister, ornitologer, vegetasjonsøkologer og landskapsøkologer. Norconsult er opptatt av å ivareta miljøet og naturmangfoldet i prosjektene vi er involvert i, og arbeider for å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele plan- og utbyggingsprosessen. Våre miljørådgivere deltar derfor aktivt i alle deler av det tverrfaglige planleggings- og prosjekteringsarbeidet for å bidra til å finne de beste løsningene både for miljøet og kunden.

Grunnet stadig økende oppdragstilfang ønskes nå en naturforvalter/økolog som kan bistå i alt fra naturkartlegginger og konsekvensutredninger, til mer tverrfaglig miljørådgivning innenfor temaet terrestrisk naturmangfold. Med denne rollen følger ansvar for koordinering av feltarbeid og før- og etterundersøkelser, utarbeidelse av konsekvensutredninger og utstrakt samarbeid med tekniske planleggere for å anvende tiltakshierarkiet til å minimere miljøpåvirkning gjennom avbøtende og kompenserende tiltak. Det må i stillingen også påregnes oppfølging av miljøtiltak under anleggsfasen da Norconsult ofte er med som rådgivende i utførelsesfasen av store utbyggingsprosjekter i samarbeid med entreprenører.

Det kan også være aktuelt å ansette kandidater uten erfaring dersom de ellers har gode forutsetninger til å lykkes i jobben.

 

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utarbeidelse av konsekvensutredninger og fagrapporter innen terrestrisk naturmangfold

 • Planlegging og gjennomføring av naturfaglig feltarbeid knyttet til vegetasjon, fugl og annet dyreliv, med hele Norge som potensielt virkeområde

 • Bidra til at prosjekter i Norconsult skal være så miljøvennlige som mulig

 • Med erfaring kunne bekle rollen som fagansvarlig naturmangfold i utredninger og tverrfaglig prosjektering

 

For oss er det viktig at du har:

 • Solid naturfaglig kompetanse og grunnleggende kunnskaper i terrestrisk feltbiologi

 • Praktisk erfaring med NIN-kartlegging, og gjerne spesialkompetanse på enkelte artsgrupper

 • Helst grunnleggende anleggsteknisk forståelse og evne til å forstå miljøpåvirkning

 • Gode samarbeidsevner med vilje til å både dele med andre og lære

 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

 

Hos oss får du:

 • Innpass i et sterkt, sultent og engasjert fagmiljø

 • Mulighet til å få en viktig rolle i de virkelig store prosjektene i samfunnsutviklingen  

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med søkelys på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Fleksibel arbeidstid

 • Bonus knyttet til selskapets resultat

 • Aksjeprogram for eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

 

Vi ser frem til å motta din søknad!

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

 

Kontakt

Torgeir Isdahl Tlf. +47 97 53 80 86

Om arbeidsgiveren

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 

Med nyskapende og målrettede råd skal Norconsult bidra til kundenes verdiskapning og suksess - og til et bærekraftig og sunt samfunn.

 

Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

Les mer om Norconsult

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 21
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • MAI 24
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 26
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
32 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning har med sine vel 1000 ansatte flere sentrale avdelinger som skal sikre gode premisser og etterlevelse av de
27.05.2024 Oslo
For å styrke IT-støtten til Forsvarsbyggs investeringsprosjekter søker IT-seksjonen etter en ny medarbeider på brukerstøtte. Teamet du går inn i
28.05.2024 Stjørdal
IT-seksjonen i Forsvarsbygg er i vekst og vi søker nå en faglig sterk medarbeider som kan tre inn i en
28.05.2024 Oslo
Forsvarsbygg søker nå etter ny mekaniker som vil jobbe som driftstekniker hos oss!Som driftstekniker vil du være vårt fremste kontaktledd overfor
22.05.2024 Sørreisa
Gjennom vårt arbeid med å bli den foretrukne elektrobedriften til privat- og bedriftsmarkedet i Tromsø opplever vi økt arbeidsmengde. Vi
Fortløpende Tromsø
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
09.06.2024 Levanger
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
03.06.2024 Oslo
Fagmiljøet ingeniørgeologi på hovedkontoret i/tilknyttet Sandvika består for tiden av 27 ansatte, men vi har vekstambisjoner og ønsker å bygge
11.08.2024 Flere steder
Vis alle 23.219 ledige stillinger

Fakta om Norconsult