<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Seksjonssjef Transportforvaltning

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med oss mot vårt viktige samfunnsoppdrag?

Er du en leder som gir retning og inspirerer våre dyktige fagfolk, skaper et godt samarbeidsklima og er en god rollemodell som finner balansen mellom kvalitet og leveranseevne, mellom utvikling og drift og mellom arbeid og fritid - både for medarbeiderne dine og deg selv? Har du kjennskap og interesse for trafikksikkerhet, planforvaltning, vegforvaltning og skiltmyndighet? Da kan dette være stillingen for deg!

 

Er du den vi ser etter?

I denne stillingen vil du få oppfølging- og personalansvar for fjorten medarbeidere som innenfor Vestfold og Telemark har myndighetsoppgaver etter vegtrafikkloven, vegloven og plan- og bygningsloven. Dette innebærer blant annet uttalelser til arealplaner, søknad om avkjørsler og dispensasjon fra byggegrense for riksveg, vedtak etter vegtrafikkloven for riksveg og fylkesveg (arbeidsvarsling, skilt, vegoppmerking, trafikklyssignal, arrangementer, reklame, sykkelritt), - i tillegg til lokale trafikksikkerhetsoppgaver.

Enheten har også vedtaksmyndighet for trafikkregulerende skilt langs de kommunale vegene, har representant i fylkets trafikksikkerhetsutvalg både i Telemark og Vestfold, og er involvert i bypakkearbeidet Grenland og i Vestfoldbyene. Som leder for denne enheten vil du få et landsdekkende prosessansvar for uttalelser til arealplaner i Statens vegvesen. Dette innebærer ledelse av et landsdekkende prosessteam som jobber for enhetlig praksis på tvers av fem geografiske enheter i Statens vegvesen, blant annet gjennom digitale og noen  fysiske fagsamlinger. Det må regnes med noe reisevirksomhet i stillingen. 

 

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum treårig høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole innen fagområdene fysisk planlegging, arealplanlegging eller ledelse. Omfattende og relevant ledererfaring fra fagområdene kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • god innsikt i plan- og bygningsloven og kjennskap til veglov og skiltforskriftene etter vegtrafikkloven.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

 

Det er ønskelig med

 • veg- og trafikkteknologisk kunnskap, samt trafiksikkerhetskunnskap.
 • erfaring fra transportsektoren.
 • erfaring fra eller god kjennskap til offentlig forvaltning
 • ledererfaring.

Med grunnlag i ønske om jevnere kjønnsbalanse, oppfordres spesielt kvinner til å søke stillingen (likestillings- og diskrimineringsloven, 2017, §9).

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

 

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

 

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt avdelingsdirektør Roar Midtbø Jensen på tlf. 95276279 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 26
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Designer/Draughter Hull Department
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
06.07.2024
Want to deliver the next generation of data solutions for the energy industry? Get excited when you show others how
06.07.2024 Sandnes
Om stillingenEr du opptatt av godt vannmiljø og ønsker å bidra til helhetlig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann? Har
11.08.2024 Oslo
Forsvarsbygg har en sentral rolle i å opprettholde Norges frihet og suverenitet. Vårt oppdrag er å sørge for at alt
30.06.2024 Målselv
Oris Dental Narvik søker nå etter en positiv og faglig engasjert tannpleier til et vikariat i 100% stilling. Vikariatet varer
04.07.2024 Narvik
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Som landets største aktør innen byggautomasjon vil du som prosjektleder
07.07.2024 Tønsberg
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.07.2024 Stavanger
Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte, smarte og tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle og
18.08.2024 Bergen
Vis alle 38.958 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen