<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Etterretningstjenesten Er du opptatt av forebyggende sikkerhet og synes prosjekter er spennende? Se hit!

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Vi styrker nå vår organisasjon, og er på jakt etter en dyktig og engasjert sikkerhetsrådgiver til å støtte våre program- og prosjektledere innen planlegging og gjennomføring av sikkerhetsarbeid.

Har du bred erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid og god kunnskap om sikkerhetsloven? Ønsker du å dele din verdifulle kompetanse med våre prosjektledere? Da er du akkurat den personen vi er på jakt etter!

Vi kan tilby deg en spennende og variert arbeidshverdag, der du få anledning til å benytte din sikkerhetskompetanse som prosjektsikkerhetsleder på tvers av ulike programmer og prosjekter. Aktuelle prosjekter kan være innenfor EBA (eiendom, bygg og anlegg), materiell og komplekse teknologiprosjekter. Du vil få anledning til å jobbe i et sammensveiset team, med kollegaer kjennetegnet av høy kompetanse og med et sterkt engasjement for sikkerhetsfaget.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte program- og prosjektledere med ledelse og planlegging av sikkerhet i prosjekter
 •  Utarbeide dokumentasjon og planer for sikkerhetsarbeid i prosjekter
 • Utarbeide krav og rådgi i sikkerhetsgraderte anskaffelser og mot eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av verdi-, skade-, sårbarhet- og risikovurderinger
 • Personellsikkerhetsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver prioritert av avdelingen

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker: 

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Flerårig og relevant erfaring innen sikkerhetsarbeid
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Utdanning innen sikkerhetsarbeid
 • Kurs innen forebyggende sikkerhetstjeneste
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • Kjennskap til relevante norske og internasjonale sikkerhetsfaglige miljøer, sivilt og militært
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet
 • Kjennskap til Etterretningstjenestens organisasjon

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. 

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 732 300,- - 919 200,- (lønnstrinn: 73-82) i stillingen som seniorrådgiver (kode: 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. 

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Postboks 193

0614 OSLO

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Etterretningstjenesten

Stillingsprosent: 100%

Fast

Søknadsfrist: 21.05.2024
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 19
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 20
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 21
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
Om oss Bli med å sikre at Norge går på skinner med drift og vedlikehold av jernbanen. Vi har det
03.07.2024 Asker
Utvikling, forvaltning og drift av logghåndteringsplattformen Splunk! Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere
26.06.2024 Drammen
Norconsult opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av damkonstruksjoner knyttet til fornybar kraftproduksjon og vannforsyning. Vi søker etter rådgiver eller
11.08.2024 Kristiansand
Vis alle 42.146 ledige stillinger