<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Avonova Solutions Platform and Data analytics manager

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

About Avonova

Avonova is the leading player in the Nordic region within corporate health and leadership development. With broad knowledge and great commitment, Avonova helps organizations and their employees to become more sustainable, communicate more effectively, and feel better. Health and work environment are crucial factors in creating long-term successful organizations. Our 1,300 employees in 170 locations deliver health services across the whole Nordic region every day. Our clients are found within both the public and private sectors.

Platform and Data analytics manager

Location: Larvik, Oslo or Stockholm.

Responsibilities and tasks

As the Platform and Data analytics manager your focus will be steering the development and maintenance of our service layer and critical data infrastructure and support a data-driven transformation. This includes maintaining components like our integration platform, master data storage, data warehouse and data lake or any other new component in the data platform or service layer. Your role is pivotal in enabling data accessibility, reliability, and scalability across the organization and thereby empowering strategic decision-making and enhancing operational efficiency.

As the Platform and Data analytics Manager, you will lead a team of architects and data analysts within the Norwegian and Swedish organization.

Your key responsibilities

  • Strategic Leadership: Define and execute the data strategy that aligns with the organization's objectives, including the development of key performance indicators (KPIs) for data quality, data management, and data governance.
  • Technical Leadership:  Ensure that your team provides the different IT departments and business with guiding principles and technical expertise to take right design and architecture decisions when implementing new solutions.
  • Data Governance and Quality: Implement data governance policies and practices to ensure high-quality, consistent, and reliable data across all platforms. Manage data access rights and comply with data protection regulations.
  • Collaboration and Stakeholder Engagement: Work closely with IT, business stakeholders, and external partners to define and meet data requirements, ensuring that the data analytics platform supports business objectives and user needs.
  • Innovation and Continuous Improvement: Drive the adoption of innovative data technologies and methodologies to enhance data analytics capabilities. Stay abreast of industry trends and advancements in data science, machine learning, and artificial intelligence to continuously improve the service layer and data analytics offerings.

Who are we looking for?

You are a leader who recognizes the transformative power of sound architectural decisions and robust data governance. You should have a keen understanding of how these elements contribute to meaningful business outcomes and shareholder value enhancement. Your ability to navigate the complexities of data infrastructure while fostering a culture of innovation and continuous improvement will be key to our collective success. You need to be fluent in Norwegian/Swedish and English.

Link til søknadsskjema:Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren
Avonova AS er godt etablert som Norges og Sveriges ledende leverandør av bedriftshelsetjenester. Vi tilbyr og leverer et eget utviklet system samt tjenester innen HMS-arbeid. Våre leveranser tar alltid utgangspunkt kunden, dette fordi alle bedrifter har unike utfordringer, egne behov og mål og berøres av lovverket forskjellig. Med vår målsetting om flere friske folk, skal vi sammen bidra til økt produktivitet og styrket økonomi for bedrifter; bedre helse og økt livskvalitet for individet samt reduserte helsekøer og sparte midler for samfunnet. Torp Consulting AS er en HR-bedrift som hovedsakelig jobber med rekruttering og konsulentutleie. Vi har også solid kompetanse innen lederutvikling, omstillingsprosesser og karriererådgiving. Vi fokuserer på økt verdiskapning hos våre kunder - noe vi lykkes med gjennom å tilstrebe kvalitet og fleksibilitet i våre rekrutteringsprosesser Les mer om Avonova Solutions

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • JUN 20
    2024
    2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Flere muligheter

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
Om oss Bli med å sikre at Norge går på skinner med drift og vedlikehold av jernbanen. Vi har det
03.07.2024 Asker
Utvikling, forvaltning og drift av logghåndteringsplattformen Splunk! Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere
26.06.2024 Drammen
Norconsult opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av damkonstruksjoner knyttet til fornybar kraftproduksjon og vannforsyning. Vi søker etter rådgiver eller
11.08.2024 Kristiansand
Vis alle 42.144 ledige stillinger

Fakta om Avonova Solutions