<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sandefjord kommune Digitalisering og utvikling HSO Synes du eHelse, digitalisering, tjenesteutvikling og velferdsteknologi er spennende felt å jobbe med? Søk spennende stilling hos oss.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om tjenestested

Kommunehelsetjenesten er i endring. Vi må tenke nytt i forhold til tjenestetildeling og oppfølging av tiltak, fokus på selvstendighet og økt grad av egenmestring gjør at vi må endre måten vi jobber på, NOU 2023:4,  

Innovasjon, effektivisering, teknologi, nye samarbeidsarenaer og digitalisering er sentralt i denne omstillingen. I helse- og velferdssektoren vil innføring av e-helseløsninger for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder og implementering av velferdsteknologi være viktige verktøy for å sikre bærekraftige tjenester også i fremtiden.

Vi jobber i team, denne stillingen vil ha hovedansvarsområde digitalisering og bruk av teknologi rettet mot brukergruppen utviklingshemming og/eller autismeforstyrrelser.

En rekke nasjonale styringsdokumenter, utredninger, tilsynsrapporter og stortingsmeldinger slår fast at denne gruppen ikke får innfridd sine rettigheter. I Sandefjord kommune jobber vi tverrfaglig innenfor dette området, aldersgruppen er fra 0-100. Temaplan for personer med utviklingshemming og-/eller autismespekterforstyrrelser, "På lik linje" (PLL), er politisk vedtatt, .  Det er mye aktiviet i seksjon Bolig, aktivitet og avlastning, det jobbes med kompetanseheving i ansattgruppen og det iversettes tiltak som skal bidra til endring og tjenesteutvikling. Det er ansatt en prosjektleder med ansvar for å følge opp og bidra til at tiltakene i planen (PLL) iverksettes. 

Vi søker etter deg med interesse for teknologi og tjenesteutvikling. Du vil samarbeide tett med kollegaer i eget team Digitalisering og utvikling, fagteam i seksjonen, prosjektleder På lik linje, men også samhandle med tjenestemottakere, ledere og kollegaer ute i tjenestene i arbeidet med temaplan "På lik linje". 

Om oss:

Team Digitalisering og utvikling (HDU) hører til i stab Helse, sosial og omsorg. Ansatte i HDU har ulik fagbakgrunn, vi er aktivt deltagende i ulike prosjekter og satsninger, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi jobber med alt fra rutiner/prosedyre til endring/tjenesteutvikling, samhandling med leverandører for videreutvikling av teknologi, e-helse, digitalisering av arbeidsprosesser og implementering av velferdsteknologiske løsninger. I tillegg ligger systemansvar for de fleste av systemene vi bruker i helse i vårt team. Team HDU er sentral for å samle initiativene i vår organisasjon og sammen med ledere og ressurspersoner jobbe ut mot praksis.

Vi har en variert og spennende arbeidsdag innenfor et tjenesteområde i rask utvikling.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100%
Stillingstype:  Fast stilling, dagtid 37,5 timers uke
Stilling ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og følge opp arbeidet med digitalisering og velferdsteknologi
 • Bidra til endring i arbeidsflyt, fra manuelle til digitale rutiner
 • Prosess og innsiktsarbeid
 • Kartlegge behov og potensiale i utførerenhetene, være pådriver i tjenesteutvikling
 • Følger opp og bidrar til iverksettelse av tiltak fra temaplanen «På lik linje». Gi støtte til ledere i endringsprosesser, samt planlegge og gjennomføre opplæring i nye og eksisterende systemer
 • Samarbeide internt og eksternt med relevante fagpersoner
 • Gi støtte og veiledning til ansatte
 • Driftsoppgaver knyttet til digitalisering og teknologiske løsninger. Følge opp interne systemer
 • Være en oversetter mellom helsepersonell og teknologier, bidra til økt forståelse i forhold til endring av arbeidsprosesser og hvordan man kan nyttiggjøre seg teknologi.
 • Følge med på teknologiske trender, nye nasjonale løsninger og bidra til at Sandefjord kommune følger den teknologiske utviklingen, tester og tar i bruk nye løsninger

 

Vi legger vekt på at du

 • Er en pådriver med evne til å motivere de rundt deg til å nå felles mål
 • Har gode samarbeidsevner og er flink til å bygge relasjoner
 • Har god evne til selvledelse og selvstendig arbeid
 • Er strukturert, arbeider systematisk og er god til å prioritere
 • Du er nysgjerring og stiller spørsmål
 • Du tar selv i bruk nye løsninger som blir tilgjengeliggjort for deg
 • Personlig egnethet vektlegges i stor grad

 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen helse- og sosialfag.
 • Andre relevante utdanninger vurderes
 • Innsikt i og erfaring fra det kommunale tjenestetilbud innen helse- og velferdsområdet
 • Digital kompetanse, god systemforståelse og liker å jobbe med teknologi
 • Erfaring fra tjenesteutvikling og endringsarbeid er en fordel
 • Liker å samhandle med andre, undervise og veilede
 • Gode skriftlige og muntlige norsk kunnskaper

 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeids- og læringsmiljø der du kan være med å påvirke morgendagens tjenester
 • Støttende kollegafellesskap
 • Kurs, konferanser og et godt fagmiljø
 • Bedriftidrettslag
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalhytter

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 8530.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse/KLP (sykepleiere)/Statens pensjonskasse (lærere).

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Om organisasjonen

Sandefjord kommune er fremoverlent og er en spennende arbeidsgiver.  

Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Link til søknadsskjema:Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Les mer om Sandefjord kommune Digitalisering og utvikling HSO

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
06.07.2024
Want to deliver the next generation of data solutions for the energy industry? Get excited when you show others how
06.07.2024 Sandnes
Om stillingenEr du opptatt av godt vannmiljø og ønsker å bidra til helhetlig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann? Har
11.08.2024 Oslo
Forsvarsbygg har en sentral rolle i å opprettholde Norges frihet og suverenitet. Vårt oppdrag er å sørge for at alt
30.06.2024 Målselv
Oris Dental Narvik søker nå etter en positiv og faglig engasjert tannpleier til et vikariat i 100% stilling. Vikariatet varer
04.07.2024 Narvik
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Som landets største aktør innen byggautomasjon vil du som prosjektleder
07.07.2024 Tønsberg
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.07.2024 Stavanger
Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte, smarte og tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle og
18.08.2024 Bergen
Vis alle 38.958 ledige stillinger

Fakta om Sandefjord kommune Digitalisering og utvikling HSO