<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Plan- og vegforvalter

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du ta del i vårt viktige samfunnsoppdrag?

Som plan- og vegforvalter i vår seksjon får du et hovedansvar for saker i Osloområdet, men også i randsonen til Oslo I denne jobben får du være med å påvirke byutviklingen i Oslo. Vi bidrar tett i samarbeid med planmyndighetene i kommunen og andre aktører knyttet til plan- og byutviklingsprosesser i og utenfor Oslo. I Osloområdet er det stor planaktivitet og vi har hektiske og givende arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.

Vi har et sterkt, tverrfaglig miljø. Avdelingens geografiske område omfatter Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud og Innlandet. Kontorsted vil være Oslo.

Seksjonen har ansvar for medvirkning i planprosesser og uttalelser til planer etter plan- og bygningsloven, samt søknader etter vegloven. Vi er 17 engasjerte og flinke medarbeidere i seksjonen, som dekker hele forvaltningsområdet innen plan- og vegforvaltning, skilt, arbeidsvarsling, signal, luft og støy og trafikksikkerhet. Vi samarbeider godt internt for å løse sakene og vi er stort sett daglig sammen på kontoret.

 

Arbeidsoppgaver

Du vil få varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver hos oss med saksbehandling av innsendte planer fra eksterne etter plan- og bygningsloven og gjennom deltakelse i planprosesser med interne og eksterne aktører i tilknytning til transport- og byutvikling i Osloområdet.

Du vil være en viktig rådgiver for andre medarbeidere/seksjoner og ledelse ved behov, bidra i planprosesser/ gi uttalelser til plansaker i andre kommuner ved behov, delta i faglig bredt samarbeid med andre enheter i Vegvesenets organisasjon i tilknytning til planprosesser. Det må regnes med noe reise i stillingen.

 

Kompetansekrav

Du må ha

 • minimum treårig høyere utdannelse fra universitet eller høyskole innen fagområdene fysisk planlegging, landskapsarkitekt, samfunnsplanlegging eller sivilingeniør (bygningsingeniør). Arealplanlegging, trafikkplanlegging og trafikkteknikk kan også være relevant for denne stillingen. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig at du har

 • høyere utdannelse fra universitet eller høyskole på masternivå innen relevante fagområder.
 • erfaring og kunnskap om veglova og vegtrafikkloven.
 • forståelse for hva vegeierrollen og sektoransvaret innebærer.
 • erfaring som saksbehandler / rådgiver fra stat, fylkeskommune, kommune eller privat sektor.
 • erfaring og kunnskap om offentlig forvaltning særlig knyttet til plan- og bygningsloven.
 • grunnleggende kjennskap til Osloområdets lokale forhold og utfordringer der.

 

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt i mot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

 

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

 

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt seksjonssjef Ragnhild Meisfjord på 957 01 411 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
BUPA Ringerike BUP seksjon, Vestre Viken
16.06.2024 Ål
I Veidekke setter vi menneskene først, og vår lidenskap handler om kundenes prosjekter. Vi søker nå etter en HMS/K-leder som
24.06.2024 Hele Norge
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.06.2024 Stavanger
Vis alle 42.030 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen