<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Strategisk rådgiver innen areal og bytransport

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk, i den største og mest utviklingsorienterte byregionen i landet?

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med areal- og transportpolitiske problemstillinger, i tett samarbeid med statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører. Har du i tillegg gode samarbeidsevner, er analytisk, initiativrik og god på formidling, kan dette være stillingen for deg!

Byvekstavtalen for Osloområdet er en avtale mellom staten, Oslo og Viken og de tre kommunene Lillestrøm, Bærum og Nordre Follo. Oslopakke 3 har over flere tiår bidratt til bompengefinansiering av kollektivtransport og samferdselsprosjekter i Oslo og tidligere Akershus. Oslopakke 3 er en avtale mellom Oslo og Viken og reforhandles med jevne mellomrom. Til sammen bidrar de to avtalene med 8-9 mrd. kr årlig til drift og investeringer, i perioden 2024-2027. Oslopakke 3 og byvekstavtalen har hver sine styringsgrupper. Styringsgruppene består av ansvarlige politikere fra de lokale avtalepartene, samt Vegdirektøren, Jernbanedirektøren og Statsforvalteren. Vegdirektøren leder styringsgruppene.

Begge avtalene har som mål at biltrafikken ikke skal øke. Klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv transport, sykling og gange.

Kontorsted for stillingen er Oslo.

 

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen vil du jobbe i sekretariatet for Oslopakke 3 og byvekstsamarbeidet som strategisk rådgiver innen areal og bytransport. Du vil bidra til å framskaffe kunnskapsgrunnlag og forberede saksunderlag til møter i styringsgruppene og i forbindelse med reforhandlinger av byvekstavtale og Oslopakke 3. Sekretariatet utarbeider hvert år forslag til et fireårige rullerende handlingsprogram, i samarbeid med partene.

I denne stillingen vil du være sentral i dette arbeidet. Analyser, fortolkning og kvalitetssikring av kvantitative data vil inngå som en viktig oppgave - du vil være vår nøkkelressurs for kunnskap og analyse. Du vil jevnlig bistå i rapportering i henhold til rutiner, og i å hente inn statistikk og kunnskap om mobilitetsutviklingen i Osloområdet. Det kan også være aktuelt å gjøre egne analyser av data og statistikk.

Videre vil du få ansvar med å koordinere og svare ut faglige spørsmål fra samarbeidspartene, delta i og lede faglige arbeidsgrupper og bistå i forberedelser til møter. Det kan bli noe reisevirksomhet i Oslo-området.

 

Kompetansekrav

Du må ha

  • høyere utdannelse fra universitet eller høyskole på masternivå innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring fra fagområdene kan kompensere for manglende formell utdannelse.
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.
  • minimum treårig relevant arbeidserfaring fra fagområdet.
  • erfaring med areal- og transportfaglige problemstillinger, og analyser og fortolkning av kvantitative data.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Det er ønskelig med

  • erfaring fra politiske og administrative beslutningsprosesser.
  • erfaring fra statlig, kommunal og/eller fylkeskommunal virksomhet.
  • kjennskap til trafikkberegninger.
  • erfaring med samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer.
  • kjennskap til byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3.

 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner, rolleforståelse og kommunikasjonsferdigheter i dialogen med samarbeidspartene, og i utarbeidelse av saksgrunnlag og presentasjoner. Har du evne til helhetstenking, samtidig som du kan gå ned i enkeltsaker og være operativ? Er du i tillegg selvstendig, analytisk, initiativrik, systematisk i tilnærmingen din og har gjennomføringsevne? Da kan du være den vi ser etter!

 

Vi kan tilby!

Som strategisk rådgiver innen areal og bytransport vil du være ansatt i Statens vegvesen og ta del i de ordninger som finnes der med et godt arbeidsmiljø i nye og sentrale kontorbygg som er universelt utformet. Vi har fleksitid og gode ordninger for avspasering. Det er mulighet for en time trening i arbeidstiden hver uke, eller treningsstøtte til andre aktiviteter. Her vil du også få god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse. Lønn etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk.

 

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

 

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt sekretariatsleder Alberte Marie Ruud på tlf. 92850538 for en trivelig og uforpliktende samtale.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Aktiv jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Flere muligheter
1 ledig stilling
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

BUPA Ringerike BUP seksjon, Vestre Viken
16.06.2024 Ål
I Veidekke setter vi menneskene først, og vår lidenskap handler om kundenes prosjekter. Vi søker nå etter en HMS/K-leder som
24.06.2024 Hele Norge
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.06.2024 Stavanger
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og
04.08.2024 Bergen
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Ønsker du en økonomirolle der du virkelig kan utgjøre
04.08.2024 Flere steder
Vil du også bli en del av Team GK? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte
11.08.2024 Bergen
Vil du bidra med din kompetanse til vårt automasjonsmiljø i Asker? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og
11.08.2024 Asker
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Oslo
Vis alle 42.019 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen