<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Statens vegvesen Personvern rådgiver, drift og vedlikehold

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

For å nå våre ambisjoner og mål, styrker vi nå kompetansen og kapasiteten innenfor personvern og ansetter flere personvernrådgivere i Statens vegvesen.

Stillingen vil bli plassert enten i Divisjonsstab eller i en av divisjonens produksjonsstøtteavdelinger.  Dette fordi personvern i stor grad også handler om styring og sikring av etterlevelse av regelverket i hele divisjonen. 

Drift- og vedlikeholds divisjon innehar rollen som vegeier i Statens vegvesen. I 2023 forvaltet vi for om lag 18 mrd. innenfor tjenesteområdene drift, vedlikehold, utbedring og fergeforvaltning. Vår tjenesteproduksjon skjer gjennom avtaler og kontrakter med entreprenører og fergeselskaper. Det er vi som holder veien åpen og fremkommelig og får folk frem, takket være godt samspill med våre dyktige samarbeidspartnere. Som en del av dette oppdraget tar vi i bruk mye både etablert og banebrytende ny teknologi. For å kunne bruke denne teknologien best mulig i dette viktige samfunnsoppdraget trenger vi den rette kompetansen på laget for å sørge for at trafikantens personvern ivaretas underveis. Å ta vare på det vi har, er det fineste vi kan gjøre for samfunnet og klimaet | Statens vegvesen

Både stab og produksjonsstøtteavdelinger er organisert med medarbeidere over hele landet, men kontorsted for stillingen fortrinnsvis Tromsø eller Trondheim. Andre lokasjoner der Statens vegvesen har kontor kan også vurderes. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal bidra til at divisjonen etterlever personopplysningsloven og personvernforordningen. Som personvernrådgiver holder du oversikt over behandlinger i divisjonen, fører disse i etatens protokoll, samt gir råd til divisjonen knyttet til personvernlovgivningen og interne retningslinjer. 

 

Andre oppgaver er:

•    gjennomføre kurs og annen opplæring innen personvern i divisjonens enheter
•    dokumentere hvordan divisjonen etterlever personvern
•    behandle personvernavvik og vurdere personvernkonsekvenser 
•    bidra til hvordan personvern ivaretas i kontraktsoppfølging i divisjonens prosjekter

 

Kompetansekrav

Du må ha mastergrad i rettsvitenskap eller forvaltningsinformatikk. Kravet kan fravikes ved lang erfaring innen personvern.

Det er en fordel om du har erfaring innen personvernområdet, men nyutdannede med interesse for personvern oppfordres også til å søke. Relevant arbeidserfaring og/eller masteroppgave innenfor personvern vil bli tillagt vekt. Du må være løsningsorientert og kunne jobbe strukturert og selvstendig. For å lykkes i jobben er det viktig at du er god til å kommunisere, og at du samarbeider godt med andre. Du må ha god organisasjonsforståelse og evne å jobbe tverrfaglig. Du må videre ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. 

Vi ser etter deg som har bred forståelse av personvern, og som har høy faglig og personlig integritet. Du bør også ha god forståelse av teknologi.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

 

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

 

Vi tilbyr deg også disse godene:

• fleksitidsordning og fleksibel arbeidsplassordning (hjemmekontor)
• introduksjonsprogram og fadderordning
• god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
• mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
• lokale velferdsordninger og bedriftsidrettslag
• gode muligheter for faglig påfyll
• din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
• billig leie av firmahytter i hele landet

 

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

 

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Anne Grethe Olsen, mobil 992 40 757 eller Rådgiver samfunnssikkerhet og beredskap Kris Aleksander Mikkelsen mobil, 410 12 124.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

  • JUN 26
    2024
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Student
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Flere muligheter
2 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
06.07.2024
Want to deliver the next generation of data solutions for the energy industry? Get excited when you show others how
06.07.2024 Sandnes
Om stillingenEr du opptatt av godt vannmiljø og ønsker å bidra til helhetlig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann? Har
11.08.2024 Oslo
Forsvarsbygg har en sentral rolle i å opprettholde Norges frihet og suverenitet. Vårt oppdrag er å sørge for at alt
30.06.2024 Målselv
Oris Dental Narvik søker nå etter en positiv og faglig engasjert tannpleier til et vikariat i 100% stilling. Vikariatet varer
04.07.2024 Narvik
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Som landets største aktør innen byggautomasjon vil du som prosjektleder
07.07.2024 Tønsberg
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.07.2024 Stavanger
Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte, smarte og tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle og
18.08.2024 Bergen
Vis alle 38.958 ledige stillinger

Fakta om Statens vegvesen