<  
>  
Stillingsannonse

Statens vegvesen Strategisk analytiker

Søknadsfrist : 22.05.2024

Stillingsbeskrivelse

Om oss og stillingen

Statens vegvesen står ovenfor store endringer og er i sterk utvikling. Målet er å gi kundene våre gode opplevelser og tjenester som skaper faktisk verdi - langs vegen, men også i andre møter med Statens vegvesen.

Vi er i ferd med å øke etatens endringstakt og omstillingsevne. Økonomi og virksomhetsstyring (ØKV) utøver den overordnede styringen av virksomheten på vegne av vegdirektøren, og ivaretar helhetlige leveranser til vegdirektøren og Samferdselsdepartementet.

Vi søker en strategisk analytiker for å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget om økonomisk utvikling og styring, og sikrer god kvalitet på styringsinformasjon og bedre analyser av måloppnåelse.

 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle analyser og god beslutningstøtte til etatsledelsen
 • Bidra til at Statens vegvesen optimaliserer ressursbruken for å levere effektivt på samfunnsoppdraget
 • Bidra til at etaten utvikler skalerbare automatiserte prosesser, analyser og beslutningsstøtte innen økonomi- og virksomhetsstyring
 • Være en pådriver for høy grad av innsikt og analyse av måloppnåelse for Virksomhetsstrategien på etatsnivå
 • Utarbeide visuelle og forståelige presentasjoner av analyser og resultater

 

Kompetansekrav

Vi søker deg som har høyere utdanning (helst mastergrad) innen økonomi. Omfattende og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Erfaring fra store og komplekse organisasjoner og god forståelse for analyse, økonomisk styring og virksomhetsstyring er viktig.

Vi vektlegger erfaring med å utvikle og implementere automatiserte prosesser for analyse og beslutningsstøtte. Du må ha kjennskap til offentlig virksomhetsstyring. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Vi vektlegger også at du har god digital kompetanse.

Hvis du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må du legge ved en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (https://hkdir.no/).

 

Hvem er du?

Som person er du strategisk og har god forretningsforståelse. Du er endringsorientert, har evne til å tenke helhetlig og se sammenhenger på tvers av organisasjonen. Gode kommunikasjonsevne og evne til å formidle komplekse problemstillinger på en enkel måte, er viktige egenskaper å ha for å lykkes i denne rollen. Du er handlekraftig og samarbeider godt med andre, er strukturert og analytisk sterk i tillegg til at du har god organisasjons- og kundeforståelse. Du bidrar også til at økonomi og virksomhetsstyring (ØKV) tester ut og benytter seg av ny teknologi.

Personlig egnethet vil vektlegges.

 

Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

 

Hos oss får du:

 • kontinuerlig videreutvikling av kompetansen din som en naturlig del av hverdagen
 • et godt arbeidsmiljø i nytt kontorbygg på Helsfyr i Oslo, som er universelt utformet
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden eller støtte til treningsaktivitet

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

 

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

 

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

 

Kontaktperson:

Er dette av interesse, eller ønsker du å vite mer? Ta kontakt med avdelingsdirektør Sigrid Tollefsen på telefon 976 88 798.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 22.05.2024.

Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Søknadsfrist : 22.05.2024

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • MAI 21
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 22
  2024
  17 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 23
  2024
  4 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 24
  2024
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 26
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • MAI 27
  2024
  6 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
Kandidatmatch
Byggdrifter
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 85%
Kommunikasjonsrådgiver (vikariat) søker ny jobb fra juli 2016
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
26 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter

Fakta om Statens vegvesen