<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Hydro Prosessingeniør Støperi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å gjøre en reell forskjell? I over hundre år har våre ansatte vært drivkraften bak å løse noen av verdens viktigste problemer – og vi håper du vil bli med å løse utfordringene i det neste århundret. Du bidrar til å påvirke vårt felles formål om å drive industriene våre og verden inn i en grønnere fremtid enten du jobber ved ett av våre resirkuleringsanlegg eller sikrer effektive prosesser for fornybar energi. 

Hydro Aluminium Metal er en ledende leverandør av pressbolter, valseblokker, støpelegeringer, tråd og høyrenhetsaluminium med et globalt produksjonsnettverk med rundt 5000 ansatte. Vi har anlegg for produksjon av primærmetall i Europa, Canada, Australia, Brasil og Qatar, og gjenvinningsanlegg i Europa og USA. To tredjedeler av vår produksjon av primæraluminium er basert på fornybar energi.

 

Om jobben og teamet 

Ønsker du å være en del av et offensivt, kompetent og godt arbeidsmiljø? Hydro Sunndal søker prosessingeniør til støperiet. 

Hydro Sunndal er Europas største og mest moderne anlegg for produksjon av primæraluminium og har omfattende kompetanse innen støperivirksomhet. Vi er langt fremme innen forskning og utvikling, og har fokus på nye og bærekraftige produkter og løsninger for våre kunder. På støperiene produseres legert pressbolt og støpelegering. Ti ovner satt opp mot to støpesenter for pressbolt og tre støpelinjer for støpelegering leverer ferdiglegerte produkter til pressverk og bilindustri i store deler av Europa.  

Støperiet på Sunndal er Hydros største støperi og består av ti ovner, fem støpe- og tre bearbeidingslinjer. Det har en solid (markeds)posisjon og et godt omdømme, og satser offensivt for å videreutvikle dette. Støperiet tar stadig i bruk mer avansert teknologi og større grad av automatisering. Støpeovner og støpelinjer oppgraderes for å levere enda bedre kvalitet og øke kapabilitet til å produsere nye og avanserte produkter. Samtidig er det høy fokus på drift, vedlikehold og forbedringer på eksisterende støpelinjer.

Vi har en ledig stilling som prosessingeniør i støperiet.

Vi søker en systematisk og resultatorientert person som samarbeider godt med andre. Du er tydelig og med gode kommunikasjonsevner og lederegenskaper.

Som prosessingeniør i støperiet vil du ha overordnet ansvar for å utvikle produksjonsprosesser og kvalitetssystemer i enheten.

Hovedoppgavene vil være å sikre et høyt fokus på HMS, kvalitet, økonomi og produksjon. Dette innebærer bl.a: 

 • Være prosesseier for de kritiske prosessene i støperiet
 • Motivere og utvikle ansatte ved å være en synlig leder og god rollemodell
 • Sikre et høyt fokus HMS og etterlevelse av standarder
 • Påse at produktleveransene er i henhold til gjeldende spesifikasjoner
 • Drive forbedringsarbeid via kritiske prosessgrupper
 • Etablere og følge opp kunde- og leverandøravtaler
 • Utvikling og anvendelse av presisjonskultur
 • Utvikle enheten gjennom deltagelse i stabsfunksjon
 • Initiere og følge opp FOU-aktiviteter

Stillingen innebærer et stort ansvar og gir gode muligheter for egen utvikling. Prosessingeniør rapporterer til Prosess- og kvalitetsleder Støperi og Logistikk.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdannelse, sivilingeniør eller tilsvarende.
 • Erfaring fra prosessindustri, fortrinnsvis aluminiumsindustri.
 • Erfaring og kunnskap om LEAN-prinsipper og verktøy.
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

 

Annen informasjon 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrerte deler av Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi har vårt virke i. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. Ansettelsen fordrer også helsegodkjenning av vår bedriftshelsetjeneste.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post. Vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.

Hydro verdsetter ulike ferdigheter og synspunkter blant medarbeiderne. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kvalifiserte søkere blir vurdert uavhengig av rase, religion, nasjonal opprinnelse, etnisitet, alder, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet eller -uttrykk, beskyttet veteranstatus eller funksjonshemming. Vi streber etter å gi rettferdige muligheter for alle til å bidra og lykkes med oss.

Søknadsfrist: 02.06.2024

 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder:
Raymond Luneng
E-post: Raymond.Luneng@hydro.com
Mobil: (Norway +47) 94278215

Rekrutterer
Magnus Hallerud Christensen
Magnus.Hallerud.Christensen@hydro.com
+47 47849693

Om arbeidsgiveren

Vi er et globalt selskap som består av ambisiøse og dyktige medarbeidere som utfordrer og belønner hverandre. Som vår kollega får du muligheter til og ansvar for å utvikle dine ferdigheter. Vi setter klare forventninger som oppmuntrer til kontinuerlig prestasjonsforbedring, innovasjon og en sterk konkurranseevne.     

I Hydro ser vi etter personer som er ivrige etter å lære og arbeide sammen for å nå felles mål. Det er viktig for oss at nyansatte følger Hydros etiske retningslinjer og etterlever våre kjerneverdier som er Omtanke, Mot og Samarbeid. Hvis du velger å arbeide hos oss, kommer vi til å gjøre vårt beste for å oppfylle dine behov. Er du klar for utfordringen?

Hvem vi er

Med virksomhet over hele verden dekker vi hele verdikjeden for aluminium. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, i alt fra å utvinne råmaterialer til å utvikle bærekraftige aluminiumløsninger for fremtiden.

Vi er et fullt integrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte i 40 land på alle kontinenter. Vi er til stede i alle markedssegmenter for aluminium, med salgs- og handelsaktiviteter i hele verdikjeden, der vi betjener flere enn 30 000 kunder.

Vårt mål er å skape et mer bærekraftig samfunn ved å utvikle naturressurser til produkter og løsninger på innovative og effektive måter.

Bli kjent med livet i Hydro, og skap din karriere med oss. 
Vår viktigste ressurs er vår samlede hjernekraft. Den beste løsningen for å skape innovasjon og utvikle smarte aluminiumløsninger for fremtiden, er å la eksperter møtes og arbeide sammen. Vårt mål er at vi skal bringe frem det beste i hverandre og skape varige verdier gjennom samarbeid og partnerskap. 

Vi er globale, men finnes sannsynligvis nær deg 
Hydro er et stort industriselskap. Vi tilbyr et bredt spekter av stillinger på våre mange anlegg og produksjonsenheter i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Europa. Du kan også skape deg en karriere innen IT, forretningsutvikling, salg, regnskap, økonomi, juss, HR, markedsføring og kommunikasjon på våre salgskontorer og vårt hovedkontor i Oslo. I Hydro blir du en del av en større historie. En historie formet av deg. 

Som en av oss får du mulighet til å arbeide med et sterkt team av dyktige kolleger, som alltid samarbeider for å utfylle, støtte og utvikle hverandre. Vi tilbyr utviklingsmuligheter, konkurransedyktige lønninger, helsetjenester og velferdspakker.  

Vi er en løsningsorientert organisasjon som setter kunden først, og verdsetter høyt at folk har evne til å utvikle seg, endre seg, tilpasse seg og levere. 

En historie om kreativitet, velstand og respekt 
Innovativ og bærekraftig bearbeiding av naturressurser er kjernen i Hydro. Det hele begynte i 1905 med den første vellykkede bruken av vannkraft til å trekke ut nitrogen fra luften. Produksjon av mineralsk gjødsel ville sikre nok mat for den voksende befolkningen. I dag utvinner og foredler vi våre egne råmaterialer, produserer vår egen fornybare energi, produserer primæraluminium basert på vår egen teknologi og utvikler avanserte og bærekraftige aluminiumløsninger. Vi gjenvinner også mer og mer for å bringe så mye som mulig av det uendelig gjenvinnbare metallet aluminium tilbake i kretsløpet.  

Vår historie har alltid handlet om å produsere nyttige produkter som verden trenger, om menneskelig kreativitet og driftighet for å temme det som naturen har å tilby, om evnen til å se muligheter og forstå begrensninger. Vår historie er preget av en vital kraft av mennesker som bryr seg om hverandre og verden rundt dem. 

Den viktige balansen mellom arbeid og fritid 
Vi kompromisser aldri med sikkerheten til våre ansatte. Vi mener også at det er svært viktig å ha et godt liv utenom arbeidet. For å gjøre det mulig å kombinere en vellykket karriere med en sunn livsstil tilbyr vi en rekke fordeler for våre ansatte. Det gjør vi f.eks. ved å gi mulighet til fleksible arbeidsmåter. Dessuten tilbyr vi flere rekreasjonsmuligheter og sosiale aktiviteter for at våre medarbeidere skal føle seg energiske, inspirerte og tilfredse. 

Hvorfor Hydro?

Med oss er du en del av en større historie. En historie formet av deg. Hvis du søker internasjonale muligheter og profesjonell utvikling og ønsker å være en del av et vennlig og inkluderende team, bør du vurdere å søke på en stilling hos oss.

Hydro er et selskap med global rekkevidde – og lokal tilstedeværelse. Vi er involvert i aktiviteter i mer enn 40 land, på alle kontinenter. Det gjør at vi kan tilby deg mange spennende muligheter og karriereveier innenfor de ulike forretningsområdene, fagfeltene og lokasjonene. Som en del av vårt verdifulle, globale Hydro-nettverk kan du opprettholde en kontinuerlig læringskurve. 

Globale muligheter 
Det finnes få selskaper som kan sammenlignes med Hydro, selv i en internasjonal kontekst. Vi arbeider i hele verdikjeden for aluminium, fremtidens metall. Som en del av vårt team får du spennende muligheter til læring og utvikling. Hvis du er interessert i førstehåndskunnskap om hvordan det er å arbeide i et stort, vellykket selskap med en stolt historie og en lovende fremtid, bør du vurdere å bli en del av Hydro-familien! 

En karriere i Hydro er en spennende mulighet for deg til å arbeide i utlandet i kortere eller lengre perioder. Vi har en betydelig internasjonal tilstedeværelse i mer enn 40 land rundt om i verden, og vi er alltid på jakt etter folk med en global innstilling og evne til å utveksle ideer over landegrensene. 

Vi er med andre ord avhengige av å ha medarbeidere med ulike bakgrunner, kompetanser og tenkemåter for å kunne forme vår historie som et innovativt og bærekraftig selskap.

Les mer om Hydro

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 14
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 16
  2024
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 17
  2024
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG – SISTE FRIST
 • JUN 19
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 80%
Positiv til nye utfordringer
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Flere muligheter
16 ledige stillinger
Traineeprogram
Internship / Praktikanter
Lærlinger

Se flere annonser

BUPA Ringerike BUP seksjon, Vestre Viken
16.06.2024 Ål
I Veidekke setter vi menneskene først, og vår lidenskap handler om kundenes prosjekter. Vi søker nå etter en HMS/K-leder som
24.06.2024 Hele Norge
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.06.2024 Stavanger
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Vi i GK drives av å utvikle, bygge, og
04.08.2024 Bergen
Vil du være med på reisen mot en mer bærekraftig byggenæring? Ønsker du en økonomirolle der du virkelig kan utgjøre
04.08.2024 Flere steder
Vil du også bli en del av Team GK? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte
11.08.2024 Bergen
Vil du bidra med din kompetanse til vårt automasjonsmiljø i Asker? Vi i GK drives av å utvikle, bygge og
11.08.2024 Asker
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Oslo
Vis alle 42.019 ledige stillinger

Fakta om Hydro