<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Sørumsand videregående skole, Akershus fylkeskommune Lærer i elektro og datateknologi

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Til deg som ønsker å bidra til utdanningen av dyktige fagarbeidere for framtida. Sørumsand vgs har ledig 100 % fast stilling som lærer i elektro og datateknologi.

Du kan søke dersom du har fagbrev som automatiker, energimontør, elektriker, kulde- og varmepumpetekniker eller annet relevant fagbrev og to års erfaring som fagarbeider. Det er gode ordninger for å kombinere yrkesfaglærerutdanning med å jobbe som lærer på fulltid. Du kan derfor søke selv om du foreløpig ikke har startet med lærerutdanningen. Har du relevant tilleggsutdanning etter fagprøven, som teknisk fagskole eller ingeniørutdanning vil du kunne ta yrkesfaglærerutdanningen på kortere tid. 

Sørumsand vgs har tre klasser Vg1 elektro og datateknologi, to klasser Vg2 elenergi og ekom og en klasse Vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk. Du vil jobbe tett sammen med syv andre elektro og datateknologilærere, og du vil tilhøre yrkesfagsavdelingen der programfagslærere og fellesfagslærere samarbeider om elevenes læring.

Vi står foran et interessant utviklingsarbeid innen områder som:

 • samarbeid med bedrifter og bransjene om en rød tråd i opplæringen
 • tverrfaglighet mellom elektrofag og mekaniske fag (elektromekanikk/elektroautomatikk i produksjonsindustrien)
 • energiløsninger for framtiden, energiproduksjon- og lagring som en viktig del av det grønne skiftet

Kanskje har du erfaring som kan bidra til å styrke oss i dette utviklingsarbeidet?

Sørumsand vgs er en videregående skole i vekst. Skoleåret 2024-2025 får vi over 800 elever og har 130 medarbeidere. Vi har både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram, og vi har en egen avdeling for tilrettelagt opplæring. Sørumsand vgs er en skole for alle, og det er et stort spenn i elevenes bakgrunn og i deres faglige og sosiale forutsetninger og mål for opplæringen. Skolen har høye forventninger til alle elevers læring og utvikling, og vi ser muligheter og ikke begrensninger for våre elever.

Våre lærere skal være utviklingsorienterte og opptatt av å utforske og videreutvikle egen undervisnings- og vurderingspraksis, både alene og sammen med kolleger. Vi vektlegger profesjonsutvikling der egen erfaring, forskning og ny kunnskap, samt erfaringer man gjør seg sammen med kolleger gjennom utprøving og en nysgjerrig tilnærming, legger grunnlaget for kontinuerlig videreutvikling av praksis. I denne utviklingen vil du som ny lærer se vår praksis utenfra, og du kan bringe inn oppdatert kunnskap fra dine studier eller fra arbeidslivet. 

Sørumsand vgs holder til i lyse og åpne lokaler i naturskjønne omgivelser ved Glommas bredd. Skolen ligger 200 meter fra togstasjonen og reisetiden til Oslo er 25 minutter. 

Les mer om skolen vår her   

Vi ber deg legge vitnemål og attester ved søknaden i Webcruiter.

Arbeidsoppgaver

 • utdanne ungdom i tråd med kompetansebehovet i regionen
 • planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringen i samarbeid med dine kollegaer
 • bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
 • bidra til et godt læringsmiljø på skolen
 • samarbeide med bedrifter om et helhetlig opplæringsløp (YFF)

Kvalifikasjoner

 • godkjent undervisningskompetanse innen automasjon, energimontørfaget, elektrikerfaget, varmepumpe-/kuldeteknikk eller ventilasjonsteknikk, og/eller relevant fagbrev og minimum to års erfaring som fagarbeider etter avlagt fagprøve
 • godkjent pedagogisk utdanning (kan fravikes hvis utdanningen er påbegynt eller gjennomføres innen tre år etter tilsetting)
 • gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
 • beherske digitale systemer som undervisnings- og arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • liker å jobbe med ungdom
 • trives med å lage gode undervisningsopplegg sammen med kolleger
 • god formidlingsevne
 • trygg og tydelig klasseleder
 • engasjert i pedagogikk og didaktikk
 • være forsknings- og utviklingsorientert og ta dette inn i undervisningen

Vi tilbyr

 • en skole med høye ambisjoner på elevenes vegne der utvikling og kvalitet vektlegges
 • godt arbeidsmiljø
 • lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk 
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Per Kåre Grahn, Rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Øyvind Sæteren, Assisterende rektor, Logg inn for å se kontaktinformasjon

Arbeidssted

Skrivervegen 23

1920 SØRUMSAND

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus fylkeskommune

Stillingsprosent: 100%

Fast

Startdato: 01.08.2024

Søknadsfrist: 30.05.2024
Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private aktører. Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner blir til Viken fylkeskommune 1.januar 2020. Vi blir landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

Akershus fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Arbeidsplassen tilpasses ved behov. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette, jf. offentleglova § 25. For ansettelse tilknyttet skolevirksomhet vil det bli krevd politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle merknader kan føre til at tilbudet trekkes tilbake jf. forskrift til opplæringslova § 15-1.

Les mer om Sørumsand videregående skole, Akershus fylkeskommune

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kandidatmatch
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Helsesekretær
Denne teksten er anonymisert
Match 70%
Jobbsøker
Denne teksten er anonymisert
Match 70%

Se flere annonser

Er du opptatt av vei og veivedlikehold, og vil være med å holde god standard på veiene på Sunnmøre?  Til vår
23.06.2024 Hareid
Vil du bygge GKs posisjon for hele det norske markedet? Ønsker du å spille en nøkkelrolle i videreutviklingen av et
11.08.2024 Flere steder
I Bane NOR har vi ett felles mål - å sette spor vi er stolte av, som kan drive samfunnet
30.06.2024 Ringerike
Bane NOR eier og drifter nasjonal kritisk infrastruktur, som skal gjennom et av de største digitaliseringsinitiativene i Norge det neste
17.06.2024 Flere steder
Om oss I Bane NOR har vi ett felles mål – å sette spor vi er stolte av, som kan
23.06.2024 Oslo
Om oss Bli med å sikre at Norge går på skinner med drift og vedlikehold av jernbanen. Vi har det
03.07.2024 Asker
Utvikling, forvaltning og drift av logghåndteringsplattformen Splunk! Statens vegvesen har lagt ut på en meget spennende digitaliseringsreise og trenger flere
26.06.2024 Drammen
Norconsult opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av damkonstruksjoner knyttet til fornybar kraftproduksjon og vannforsyning. Vi søker etter rådgiver eller
11.08.2024 Kristiansand
Vis alle 42.144 ledige stillinger

Fakta om Sørumsand videregående skole, Akershus fylkeskommune