<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Norce Prosjektcontroller i selskap med et viktig samfunnsoppdrag

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Har du lyst på en økonomistilling i et selskap som bidrar med forskning og innovasjon for å fremskynde det grønne skiftet og sikre gode samfunn?

NORCE søker etter Prosjektcontroller/Senior prosjektcontroller med erfaring fra tilsvarende stillinger og som kan vise til svært god økonomi- og regnskapsforståelse og høy gjennomføringsevne.

NORCE består av tre forskningsdivisjoner: Energi og teknologi, Helse og samfunn og Klima og miljø. Prosjektcontroller/Senior prosjektcontroller vil inngå i forskningsstøtteteam med andre controllere og rådgivere som jobber mot samme forskningsdivisjon.

Stillingen inngår i Økonomidivisjonen og vil her rapportere til aktuell avdelingsleder. 

Arbeidssted for stillingen vil være Bergen eller Stavanger.

Ansvarsområde

Prosjektcontroller/Senior prosjektcontroller vil ha ansvar for økonomistyring og -oppfølging av bestemte forskningsgrupper, sentre og medfølgende prosjektportefølje.

Arbeidsoppgaver

 • yte forskningsadministrativ støtte i forskningsdivisjonen, herunder ha primæransvar for bestemt fagmiljø sine økonomioppgaver, tilpasset behovene i divisjonen
 • bistå i å utarbeide og kontrollere kalkyler i tilbud og prosjektsøknader
 • registrere, følge opp og vedlikeholde forskergruppens prosjekter i NORCE sitt ERP-system med hensyn til ordrebok, budsjett, forbruk, fakturering, rapportering, revisjoner, økonomistyring og prosjektavslutning
 • fakturere alle prosjektene i porteføljen og vedlikeholde prosjektmassen slik at avsluttede prosjekter er lukket
 • tilrettelegge økonomidata og samle informasjon til, og samhandle med, revisor i eksterne prosjektrevisjoner
 • bistå prosjektleder og forskningsleder i spørsmål om timeregistrering i prosjektene
 • bistå prosjektledere i økonomistyringen av forskningsprosjektene, veilede i bruk av ERP-system og evt. utarbeiding av interne økonomirapporter, og utarbeide eksterne økonomirapporter i forbindelse med rapportering
 • følge opp månedlig periodisering av inntekter med prosjektledere og forskningsledere
 • bidra i utviklingen og utformingen av prosjektkontrollerrollen og økonomiprosessene i selskapet
 • være pådriver for, og bistå i, kontinuerlig forbedring av prosesser, rapporteringsverktøy og arbeidsmetoder, som skal effektivisere og heve kvaliteten på arbeidet
 • fagansvar for spesialområde kan inngå i stillingen

NORCE vil være i kontinuerlig utvikling og endring. Det betyr at ansvar og oppgaver vil kunne bli endret.

Kvalifikasjoner og erfaring

 • Bachelor/Mastergrad innen økonomi med fokus på regnskap, økonomistyring eller lignende. Tilsvarende kvalifikasjoner kan også være oppnådd gjennom etter- og videreutdanning sammen med lang og relevant praksis
 • Minst 3-5 års relevant arbeidserfaring
 • NORCE har en kompleks prosjekt- og finansieringsstruktur, hvor finansieringskildene spenner fra det offentlige virkemiddelapparatet; Norges forskningsråd, Regionale forskningsfond, Innovasjon Norge mv., samt internasjonale finansieringskilder som EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, EEA & Norway grants og andre internasjonale finansieringskilder. I tillegg kommer de direkte industri- og oppdragsprosjektene. Mange prosjekter er også organisert med en samfinansering både fra det offentlige og det private. Det er en fordel om prosjektcontrolleren har kunnskap og praktisk erfaring med å jobbe operativt med denne type prosjektstrukturer.
 • NORCE benytter ERP-systemet Unit4 Business World. Erfaring med prosjektoppfølging i dette eller tilsvarende systemer er en fordel.
 • NORCE benytter xP&A-systemet Anaplan til planlegging og rapportering.
 • Svært god økonomi- og regnskapsforståelse
 • Gode ferdigheter i bruk av excel
 • Evne til å kommunisere analyser og finansiell informasjon på en lettfattelig måte skriftlig og muntlig
 • Kunne beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, som arbeidsspråk

Egenskaper

 • Analytisk, nøyaktig og tidsriktig
 • Service- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner og evner til relasjonsbygging
 • God arbeidskapasitet, evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger, samt god gjennomføringsevne
 • Omstillingsdyktig

Vi kan tilby

 • Et godt og stimulerende tverrfaglig samarbeid på tvers av fag og administrasjon i et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Slik søker du

Stillingen søkes elektronisk via Jobbnorge.no. Søknaden må inneholde følgende:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon til referanser

Søknadsfrist: Løpende

Kandidater forventes å åpent tilby all relevant informasjon om seg selv under rekrutteringsprosessen. Videre kan man forvente at bakgrunnssjekk kan bli utført på alle endelige kandidater, og kandidater vil kunne bli kontrollert mot relevante lister for å sikre overholdelse av aktuelle regler for eksportkontroll og sanksjoner. Kandidater vil bli bedt om å gi informasjon om tilknytning til høyrisikoland for en sikkerhetsvurdering.

Spørsmål om stillingen

Dersom du har spørsmål til stillingen kontakt Leder for Controlling og rapportering Cato Kolseth, , (tel. +47 Logg inn for å se kontaktinformasjon), eller seniorrådgiver HR Bente Heggedal Martinsen, ,  (tel. Logg inn for å se kontaktinformasjon).Epost: Logg inn for å se kontaktinformasjon

Logg inn for å se kontaktinformasjon
Om arbeidsgiveren

NORCE er et nyetablert forskningsselskap som består av instituttene Uni Research AS, Christian Michelsen Research AS, International Research Institute of Stavanger AS, Agderforskning AS, Teknova AS samt flere datterselskaper. Vi har solide og innovative fagmiljøer og forskningsinfrastruktur

i verdensklasse. NORCE er tilstede i flere land og har betydelige virksomheter i Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo. Hovedkontoret er lokalisert i Bergen. NORCE samler rundt 900 ansatte med en årlig omsetning på over 1 milliard kroner.

Les mer om Norce

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • JUN 30
  2024
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
3 ledige stillinger

Se flere annonser

Trives du med å jobbe tett på folk og yte service? Da kan du være aktuell for teamet vårt.Oris Dental
06.07.2024
Want to deliver the next generation of data solutions for the energy industry? Get excited when you show others how
06.07.2024 Sandnes
Om stillingenEr du opptatt av godt vannmiljø og ønsker å bidra til helhetlig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann? Har
11.08.2024 Oslo
Forsvarsbygg har en sentral rolle i å opprettholde Norges frihet og suverenitet. Vårt oppdrag er å sørge for at alt
30.06.2024 Målselv
Oris Dental Narvik søker nå etter en positiv og faglig engasjert tannpleier til et vikariat i 100% stilling. Vikariatet varer
04.07.2024 Narvik
Vil du jobbe med å skape energieffektive og bærekraftige bygg? Som landets største aktør innen byggautomasjon vil du som prosjektleder
07.07.2024 Tønsberg
Bli en del av TeamGK Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte smarte og tekniske løsninger som
19.07.2024 Stavanger
Vi i GK drives av å utvikle, bygge og drifte, smarte og tekniske løsninger som reduserer klimabelastningen fra gamle og
18.08.2024 Bergen
Vis alle 38.958 ledige stillinger

Fakta om Norce