Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Kjøkkensjef og førstekokk Meteorologisk institutt Meteorologi- og klimadivisjonen

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen, vintersesongen 2013 - 2014

Meteorologisk institutt søker følgende personell til de meteorologiske stasjoner i Arktis:
Stedlig leder til Bjørnøya, stasjonsleder til Hopen, radiosondeleder til Jan Mayen, radiosondeleder til Bjørnøya, driftsleder til Bjørnøya, tekniker til Bjørnøya, tekniker til Jan Mayen, 1 meteorologi­konsulent til Bjørnøya, 2 meteorologifullmektiger til Bjørnøya, 2 meteorologifullmektiger til Jan Mayen, 1 meteorologifullmektig til Hopen, 1 fagarbeider m/fagbrev til Hopen, kjøkkensjef til Bjørnøya, 1. kokk til Hopen, 1. kokk til Bjørnøya.

Avreise til stasjonene forventes å bli ultimo september 2013 til Jan Mayen og ultimo november 2013 til Bjørnøya og Hopen.

Det tilsettes på åremål med en tilsettingsperiode på ca. ? år.

For alle stillingene gjelder følgende:
 • det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting (norsk statsborgerskap og 10 års botid i Norge)
 • arbeidstiden er gjennomsnittlig 37 ? time pr. uke
 • det jobbes i skifttjeneste etter fastsatt vaktplan
 • tilfredsstillende lege- og tannlegeerklæring
 • det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper
 • det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på relevante kurs som førstehjelps- og sikkerhetskurs
 • eget telefonnummer og telefon til mulige referanser bes oppgitt
 • for nytilsatte uten relevant praksis vil det bli gitt nødvendig opplæring

Arbeidsområde:
På Bjørnøya deltar stedlig leder, radiosondeleder, tekniker, 1 meteorologikonsulent og 2 meteorologifullmektiger i en helkontinuerlig felles turnus hvor arbeidet omfatter radiosonde­tjeneste, observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Radiosondeleder fungerer som nestleder ved stasjonen.

Ved Jan Mayen meteorologiske stasjon består bemanningen av radiosondeleder, tekniker og 2 meteorologifullmektiger. Disse deltar i en felles turnus og utfører den samme tjenesten som på Bjørnøya med unntak av radiotjeneste. For tilsetting i stillingene på Jan Mayen, kreves det gyldig førerkort for personbil.

På Hopen deltar stedlig leder, meteorologifullmektig og fagarbeider i en felles turnus som omfatter observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Besetnings­medlemmene på Hopen må ta del i kjøkkenarbeid, likeså sørge for drift og ettersyn av stasjonens strømaggregater.

Kvalifikasjoner:Stedlig leder Bjørnøya og Hopen
 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag, eller yrkesfaglig studieretning innenfor relevant fagområde.
 • Gyldig GOC-sertifikat (General Operater Certificate) eller ta dette før oppreise.
 • Tidligere erfaring fra tjeneste ved en av stasjonene.
Radiosondeledere/meteorologifullmektiger Bjørnøya, Jan Mayen og Hopen
 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.
 • For stillingene som radiosondeledere, er det nødvendig med tidligere radiosondetjeneste fra Bjørnøya eller Jan Mayen.
 • Søkere til stilling som radiosondeleder på Bjørnøya må inneha GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.
Teknikere til Bjørnøya og Jan Mayen
 • Fullført teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller distriktshøgskole innenfor fagområdet elektronikk.
Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til teknikkerstillingene, vil det i stedet bli tilsatt meteorologifullmektig.Meteorologikonsulent til Bjørnøya
 • Må ha fullført internt konsulentkurs eller Bachelorgrad i meteorologi.
 • Må ha erfaring med meteorologiske observasjoner
Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til konsulentstillingen, vil det i stedet bli tilsatt en meteorologifullmektig.Fagarbeider til Hopen
 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg.
Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til fagarbeiderstillingen, vil det i stedet bli tilsett en meteorologifullmektig.Driftsleder til Bjørnøya
 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg. Båtførerbevis er ønskelig.
Driftsleder er ansvarlig for og har tilsyn med stasjonens strømaggregater, elektriske installasjoner, maritimt utstyr m.m.Kjøkkensjef til Bjørnøya og førstekokk til Hopen
 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole med fagbrev og praksis i proviantforvaltning.
Førstekokk til Bjørnøya
 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole og praksis i proviantforvaltning.

Arbeidstid og lønnsbetingelser:
Lønnsplassering i stillinger som er plassert i lønnsrammer (LR), bestemmes av tjenesteansiennitet. Alle beløp er oppgitt i bruttobeløp pr år.

1357 Stedlig leder, Bjørnøya, l.tr. 47 - 51,kr. 396.900 - kr. 423.400

1356 Stasjonsleder, Hopen, LR10, alt.16-21, l.tr. 44 - 49, kr. 379.100 - kr. 410.000

1356 Radiosondeleder, Jan Mayen, LR10, alt.16-21, l.tr. 44 - 49, kr. 379.100 - kr. 410.000

1356 Radiosondeleder, Bjørnøya, LR10, alt.16-21, l.tr. 44 - 49, kr. 379.100 - kr. 410.000

1042 Meteorologikonsulent, Bjørnøya, LR17, alt.7, l.tr 37 - 47, kr. 344.000 ? kr. 396.900

1137 Driftsleder, Bjørnøya, l.tr. 45 - 47, kr. 384.700 ? kr. 396.900

1091 Tekniker, Bjørnøya, l.tr. 37 - 39, kr. 344.000 ? kr. 353.000

1091 Tekniker, Jan Mayen, l.tr. 36 - 38, kr. 339.600 ? kr. 348.500

1354 3 meteorologifullmektiger, Bjørnøya, LR04, alt.8, l.tr. 27 - 40, kr. 305.400 - kr. 357.800

1354 2 meteorologifullmektiger, Jan Mayen, LR04, alt.7, l.tr. 26 - 39, kr. 301.700 - kr. 353.000

1354 1 meteorologifullmektig, Hopen, LR04. alt.8, l.tr. 27 - 40, kr. 305.400 - kr. 357.800

1203 1 fagarbeider m/fagbrev, Hopen, LR11 alt.7, l.tr.33 - 39, kr. 327.700 - kr. 353.000

1124 Kjøkkensjef, Bjørnøya, l.tr. 37 - 39, kr. 344.000 ? kr. 353.000

1122 1.kokk, Hopen, LR 04, alt.5, l.tr. 31- 37, kr. 320.100 - kr. 344.000

1122 1.kokk, Bjørnøya, LR04, alt.4, l.tr. 30 - 36, kr. 316.500 ? kr. 339.500
 • Det utbetales en fast godtgjørelse for ekstraarbeider som varierer fra kr. 3.466,- til kr 4.333,- brutto pr. måned avhengig av stilling.
 • Det utbetales til samtlige et Polartillegg som utgjør kr 3.533,40 brutto pr. måned.
 • Kompensasjon for skifttjeneste utbetales etter gjeldende satser. Det er fri reise til stasjonen og tilbake til hjemstedet og fri kost og losji under oppholdet.
 • Fra regulativlønna trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Av samlet lønn (inkl. skift tillegg) og det beløp fritt opphold tilsvarer, trekkes Svalbard-/Jan Mayen-skatt, f.t. 8 %, samt trygdeavgift f.t. 7,8 %.
 • Feriegodtgjørelse utbetales ved sluttoppgjøret.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Utlysning for sommersesongen 2014 vil bli foretatt i november 2013 med søknadsfrist 20.12.13.

Sted: Jan Mayen - Bjørnøya - Hopen

Tiltredelse: september (Jan Mayen), november (Bjørnøya og Hopen)

Kontakter:
seniorkonsulent Hanne Beate Bøe Simonsen, tlf: 47 77621304, førstekonsulent Jon Kolsum, tlf: 47 77 62 13 00

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 9176 BJØRNØYALes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Flere stillinger

Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
09.01.2019 Oslo
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
09.01.2019 Oslo
What You’ll Do: We need a self-motivated and curious team member to help Cisco deliver high quality software to our customers.Together with your team, you’ll be responsible for the entire deployment pipeline for the Lysaker video conferencing devices. This involves implementing, maintaining and monitoring multiple services. The services are mainly API/Web services written in Python/Ruby, and they each have their own responsibility in the pipeline. In one typical day, the pipeline runs ~20000 system level tests spread across ~1000 devices in the lab. Another part of the job is to deploy software to our customers on a regular basis. With metrics sent from the customers devices you are able to verify the deployment and potentially act on failures in the field. Who You’ll Work With: You’ll be working in a small scrum team with lots of experience in software testing and building continuous deployment pipelines for embedded software. This position will definitely make you work closely with a lot of the other scrum teams in our group. As a group we work with everything from hardware and low-level programming to user experience design. Who You Are: Experienced in software development, preferably with API/Web services Comfortable with Python and/or Ruby as programming language Good understanding of software testing and test driven development Interested in working in a DevOps environment Enjoy working in teams Solid academic record Good English verbal and written skills Why Cisco At Cisco, each person brings their unique talents to work as a team and make a difference. Yes, our technology changes the way the world works, lives, plays and learns, but our edge comes from our people. We connect everything – people, process, data and things – and we use those connections to change our world for the better. We innovate everywhere - From launching a new era of networking that adapts, learns and protects, to building Cisco Services that accelerate businesses and business results. Our technology powers entertainment, retail, healthcare, education and more – from Smart Cities to your everyday devices. We benefit everyone - We do all of this while striving for a culture that empowers every person to be the difference, at work and in our communities.   Colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool. Pop culture geek? Many of us are. Be you, with us! #WeAreCisco
25.01.2019 Bærum
What You'll Do The new Customer Experience Renewal Manager (RM) role is a highly visible, strategic position to empower key customers to continue to transform their business and meet their objectives through Cisco solutions. You will be accountable for owning and executing a portfolio of renewal contracts of Cisco products and services across an assigned customer account. RM's work with customer executives, partners and across Cisco teams to develop a holistic, deep view of customer requirements and objectives and define a strategy to drive renewals to on-time closure, as well as minimize renewals risk and financial attrition. You will bring strong knowledge of negotiation strategies and orchestrates cross-functional resources across the company and with partners to provide a unified path to secure every renewal. Key responsibilities and activities include: Drives up-sell, upgrades, price adjustments and close on-time contracts for assigned accountsIncreases sales penetration at existing accountsBuilds relationships with customers and account teams to assist in acceleration of full adoption and renewals.Partners with the account teams to preserve and improve customer contract and relationships.Engage with key decision makers to identify requirements and uncover road blocks to ensure on-time commitments.Manage client needs independently. Able to trouble shoot non-standard concernsOwns and executes renewal contracts for products and services on medium accounts with moderate complexityBuilds quotes, review contract terms, negotiation pricing, identify up-sell opportunities and handle objections.Curates use case recommendations and educates customers on relevant features and opportunities.Leads renewal opportunities or support Account Manager in overall negotiation to ensure integrity of the renewal portion of the agreement.Maintain and report an accurate rolling 120 day forecast of renewals in assigned accounts.Assist Renewals team with ad hoc requests to meet customer needCommunicate risks timely and clearlyWho You'll Work With This role resides in the Customer Experience organization, one of Cisco’s fastest growing teams that delivers profitable growth throughout the customer lifecycle with a series of selling motions to drive higher value and an optimal experience from Cisco solutions. Who You Are Articulate the customer environment, industry and Cisco footprint.Implement policies for forecasting, data quality and accuracy.Build understanding of Customer and Partners procurement processesRequired experience: Experience with CRM tools i.e. SFDCDevelop basic consultative selling skillsExecutes win-back strategies for inactive customersEducation: Bachelor degree; Master’s degree preferred.Industry certifications preferred (e.g. ITIL, PMP, COBIT, Six Sigma)Proficient in Salesforce and Microsoft Office (Outlook, Excel, Word and PowerPoint)If you are looking for hands-on involvement in shaping the future direction of Cisco and Customer Experience, we have a place for you. Why Cisco At Cisco, each person brings their unique talents to work as a team and make a difference. Yes, our technology changes the way the world works, lives, plays and learns, but our edge comes from our people. We connect everything – people, process, data and things – and we use those connections to change our world for the better.We innovate everywhere - From launching a new era of networking that adapts, learns and protects, to building Cisco Services that accelerate businesses and business results. Our technology powers entertainment, retail, healthcare, education and more – from Smart Cities to your everyday devices.We benefit everyone - We do all of this while striving for a culture that empowers every person to be the difference, at work and in our communities.Colorful hair? Don’t care. Tattoos? Show off your ink. Like polka dots? That’s cool. Pop culture geek? Many of us are. Be you, with us! #WeAreCisco
04.02.2019 Bærum
Hvem ser vi etter? Vi ser nå etter prosjektledere med lang erfaring fra konsulentbransjen, og som ønsker å skape verdier for våre kunder. Kandidatene må være faglig sterk og ha lidenskap for kontinuerlig forbedring. Vi ønsker utadvendte, tillitsskapende og inspirerende personligheter med høy integritet. Vi er på utkikk etter deg som ønsker å skape varige forbedringer hos våre kunder – og har resultater å vise til. Du har kompetanse og erfaring fra minst en av følgende sektorer: Telecom Kraft Industri og produksjon Offentlig sektor Olje og gass Du har fagkompetanse innenfor en eller flere av områdene under: Salg av konsulenttjenester Strategisk rådgiving Operativt forbedringsarbeid Digitalisering av tjenester Lean Six Sigma Omstilling og omorganisering av virksomhet Prosjektledelse Forbedring av arbeidsprosesser Du har formell kompetanse, arbeidserfaring og sertifiseringer: Utdannelse på masternivå, med gode akademiske resultater 10 - 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen Dokumenterte resultater Analytiske evner og økonomisk forståelse Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav Hva kan vi tilby deg? I Karabin får du jobbe med interessante og utviklende prosjekter på tvers av bransje og fag. Du vil utvikle deg da du arbeider med spesialister innen ulike fagfelt, med en felles lidenskap for å skape resultater. Høy innsats og godt arbeid synliggjøres og belønnes. I Karabin har vi en flat struktur, korte beslutningsveier og en norsk selskapskultur. De riktige kandidatene kan få tilbud om eierskap i selskapet. Du vil utgjøre en forskjell da du er med på å skape målbare, dokumenterte effekter for våre kunder. Vi vil at du bruker din kunnskap og dine ferdigheter i en større sammenheng. Du blir en del av et levende arbeidsmiljø hvor du bygger relasjoner profesjonelt og sosialt. Vi bygger en unik bedriftskultur, og legger stor vekt på sosialt samvær utover arbeidstid. Du får bli en del et inspirerende forbedringsmiljø som sammen utvikler Norges beste konsulentselskap.
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Trondheim
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Bergen
Arbeidsoppgaver: Bidra i forbedringsprosjekter Etablere gevinstplaner og måleparametere for Karabins kunder Bistå i implementering av etterlevelse hos kunden Rådgiver og diskusjonspartner for våre kunder rundt strategiske spørsmål Bidra til å utvikle kundeforholdet og sikre at kunden oppnår målbare effekter Kvalifikasjoner og egenskaper: Nyutdannet på masternivå, med gode akademiske resultater, eller et par års relevant arbeidserfaring God forståelse for metodikk, teknikker og beste praksis Meget høy grad av logisk sans og forståelse Utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Kundefokusert Nøyaktig og strukturert Takle en hektisk hverdag Vi tilbyr: Unik mulighet til å være med på å forme et selskap i vekst Du får jobbe med store anerkjente selskaper Du får være med på å skape synlige gevinster for våre kunder Gode betingelser og utviklingsmuligheter Hyggelige kollegaer og sosialt arbeidsmiljø Være utadvendt, inspirerende og tillitsskapende Høy integritet
26.02.2019 Stavanger
Vis alle 19.134 ledige stillinger
Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø. Les mer om Meteorologisk institutt Meteorologi- og klimadivisjonen

Stillingsbeskrivelse

Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen, vintersesongen 2013 - 2014

Meteorologisk institutt søker følgende personell til de meteorologiske stasjoner i Arktis:
Stedlig leder til Bjørnøya, stasjonsleder til Hopen, radiosondeleder til Jan Mayen, radiosondeleder til Bjørnøya, driftsleder til Bjørnøya, tekniker til Bjørnøya, tekniker til Jan Mayen, 1 meteorologi­konsulent til Bjørnøya, 2 meteorologifullmektiger til Bjørnøya, 2 meteorologifullmektiger til Jan Mayen, 1 meteorologifullmektig til Hopen, 1 fagarbeider m/fagbrev til Hopen, kjøkkensjef til Bjørnøya, 1. kokk til Hopen, 1. kokk til Bjørnøya.

Avreise til stasjonene forventes å bli ultimo september 2013 til Jan Mayen og ultimo november 2013 til Bjørnøya og Hopen.

Det tilsettes på åremål med en tilsettingsperiode på ca. ? år.

For alle stillingene gjelder følgende:
 • det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting (norsk statsborgerskap og 10 års botid i Norge)
 • arbeidstiden er gjennomsnittlig 37 ? time pr. uke
 • det jobbes i skifttjeneste etter fastsatt vaktplan
 • tilfredsstillende lege- og tannlegeerklæring
 • det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper
 • det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på relevante kurs som førstehjelps- og sikkerhetskurs
 • eget telefonnummer og telefon til mulige referanser bes oppgitt
 • for nytilsatte uten relevant praksis vil det bli gitt nødvendig opplæring

Arbeidsområde:
På Bjørnøya deltar stedlig leder, radiosondeleder, tekniker, 1 meteorologikonsulent og 2 meteorologifullmektiger i en helkontinuerlig felles turnus hvor arbeidet omfatter radiosonde­tjeneste, observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Radiosondeleder fungerer som nestleder ved stasjonen.

Ved Jan Mayen meteorologiske stasjon består bemanningen av radiosondeleder, tekniker og 2 meteorologifullmektiger. Disse deltar i en felles turnus og utfører den samme tjenesten som på Bjørnøya med unntak av radiotjeneste. For tilsetting i stillingene på Jan Mayen, kreves det gyldig førerkort for personbil.

På Hopen deltar stedlig leder, meteorologifullmektig og fagarbeider i en felles turnus som omfatter observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Besetnings­medlemmene på Hopen må ta del i kjøkkenarbeid, likeså sørge for drift og ettersyn av stasjonens strømaggregater.

Kvalifikasjoner:Stedlig leder Bjørnøya og Hopen
 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag, eller yrkesfaglig studieretning innenfor relevant fagområde.
 • Gyldig GOC-sertifikat (General Operater Certificate) eller ta dette før oppreise.
 • Tidligere erfaring fra tjeneste ved en av stasjonene.
Radiosondeledere/meteorologifullmektiger Bjørnøya, Jan Mayen og Hopen
 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.
 • For stillingene som radiosondeledere, er det nødvendig med tidligere radiosondetjeneste fra Bjørnøya eller Jan Mayen.
 • Søkere til stilling som radiosondeleder på Bjørnøya må inneha GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.
Teknikere til Bjørnøya og Jan Mayen
 • Fullført teknisk fagskole, ingeniørhøgskole eller distriktshøgskole innenfor fagområdet elektronikk.
Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til teknikkerstillingene, vil det i stedet bli tilsatt meteorologifullmektig.Meteorologikonsulent til Bjørnøya
 • Må ha fullført internt konsulentkurs eller Bachelorgrad i meteorologi.
 • Må ha erfaring med meteorologiske observasjoner
Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til konsulentstillingen, vil det i stedet bli tilsatt en meteorologifullmektig.Fagarbeider til Hopen
 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg.
Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til fagarbeiderstillingen, vil det i stedet bli tilsett en meteorologifullmektig.Driftsleder til Bjørnøya
 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg. Båtførerbevis er ønskelig.
Driftsleder er ansvarlig for og har tilsyn med stasjonens strømaggregater, elektriske installasjoner, maritimt utstyr m.m.Kjøkkensjef til Bjørnøya og førstekokk til Hopen
 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole med fagbrev og praksis i proviantforvaltning.
Førstekokk til Bjørnøya
 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole og praksis i proviantforvaltning.

Arbeidstid og lønnsbetingelser:
Lønnsplassering i stillinger som er plassert i lønnsrammer (LR), bestemmes av tjenesteansiennitet. Alle beløp er oppgitt i bruttobeløp pr år.

1357 Stedlig leder, Bjørnøya, l.tr. 47 - 51,kr. 396.900 - kr. 423.400

1356 Stasjonsleder, Hopen, LR10, alt.16-21, l.tr. 44 - 49, kr. 379.100 - kr. 410.000

1356 Radiosondeleder, Jan Mayen, LR10, alt.16-21, l.tr. 44 - 49, kr. 379.100 - kr. 410.000

1356 Radiosondeleder, Bjørnøya, LR10, alt.16-21, l.tr. 44 - 49, kr. 379.100 - kr. 410.000

1042 Meteorologikonsulent, Bjørnøya, LR17, alt.7, l.tr 37 - 47, kr. 344.000 ? kr. 396.900

1137 Driftsleder, Bjørnøya, l.tr. 45 - 47, kr. 384.700 ? kr. 396.900

1091 Tekniker, Bjørnøya, l.tr. 37 - 39, kr. 344.000 ? kr. 353.000

1091 Tekniker, Jan Mayen, l.tr. 36 - 38, kr. 339.600 ? kr. 348.500

1354 3 meteorologifullmektiger, Bjørnøya, LR04, alt.8, l.tr. 27 - 40, kr. 305.400 - kr. 357.800

1354 2 meteorologifullmektiger, Jan Mayen, LR04, alt.7, l.tr. 26 - 39, kr. 301.700 - kr. 353.000

1354 1 meteorologifullmektig, Hopen, LR04. alt.8, l.tr. 27 - 40, kr. 305.400 - kr. 357.800

1203 1 fagarbeider m/fagbrev, Hopen, LR11 alt.7, l.tr.33 - 39, kr. 327.700 - kr. 353.000

1124 Kjøkkensjef, Bjørnøya, l.tr. 37 - 39, kr. 344.000 ? kr. 353.000

1122 1.kokk, Hopen, LR 04, alt.5, l.tr. 31- 37, kr. 320.100 - kr. 344.000

1122 1.kokk, Bjørnøya, LR04, alt.4, l.tr. 30 - 36, kr. 316.500 ? kr. 339.500
 • Det utbetales en fast godtgjørelse for ekstraarbeider som varierer fra kr. 3.466,- til kr 4.333,- brutto pr. måned avhengig av stilling.
 • Det utbetales til samtlige et Polartillegg som utgjør kr 3.533,40 brutto pr. måned.
 • Kompensasjon for skifttjeneste utbetales etter gjeldende satser. Det er fri reise til stasjonen og tilbake til hjemstedet og fri kost og losji under oppholdet.
 • Fra regulativlønna trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Av samlet lønn (inkl. skift tillegg) og det beløp fritt opphold tilsvarer, trekkes Svalbard-/Jan Mayen-skatt, f.t. 8 %, samt trygdeavgift f.t. 7,8 %.
 • Feriegodtgjørelse utbetales ved sluttoppgjøret.

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Utlysning for sommersesongen 2014 vil bli foretatt i november 2013 med søknadsfrist 20.12.13.

Sted: Jan Mayen - Bjørnøya - Hopen

Tiltredelse: september (Jan Mayen), november (Bjørnøya og Hopen)

Kontakter:
seniorkonsulent Hanne Beate Bøe Simonsen, tlf: 47 77621304, førstekonsulent Jon Kolsum, tlf: 47 77 62 13 00

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 9176 BJØRNØYARelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter