Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Overleger (Ref.nr: 1060405174) Akershus Universitetssykehus

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi Ref.nr: 1060405174 Det er ledig to faste overlegestillinger Nr-id.nr 700429 på den andre blir Nr.i.nr oppgitt på et senere tidspunkt og overlege vikariat Nr-id.nr 7000666 i 1 år med mulighet for forlengelse. Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi er en av landets største spesialavdelinger innen gastrokirurgi. Avdelingen har 2 sengeområder med 28 senger hver. Det er også etablert en enhet for dagpasienter. Ahus har i tillegg en 24-timers observasjonsenhet, 73 senger i pasienthotellet og senger for ferdigbehandlede pasienter i Stensby sykehus og Ski sykehus. Driften ved Ski sykehus omfatter poliklinikk og dagkirurgi. De som ansettes ved avdelingen må være villige til å delta i virksomheten ved Ski sykehus på avtalt dagbasis. Avd. har stor elektiv virksomhet innen colorektal kirurgi, anoproktoogi, gallekirurgi og herniebehandling. Helseregionen er for tiden inne i en omfattende prosess med funksjonsfordeling, og kontinuering av virksomheten i hepato-pankreatisk kirurgi er uviss. Sykehuset har etablert Bekkensenteret som et tverrfaglig forum for vaskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer og flere av avd. leger har en fremtredende rolle der. Fra 1.juli skal Ahus være ett av to sentre i Helseregion Sør-Øst HF (vel halvparten av landets befolkning), som skal drive operativ behandling av cancer ventriculi. Avdelingen har en stor dagkirurgisk, poliklinisk og endoskopisk aktivitet.

Alle søkere må søke elektronisk. Det er en målsetting å ikke øke antall helsepersonell i hovedstadsområdet, derfor oppfordrer vi OUS- ansatte til å søke Kontaktperson(er): Kst. avdelingssjef Seyoum Weyessa, tlf. 90 09 36 05, seyeoum.weyessa@ahus.no For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 1478 LØRENSKOGLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 16.593 ledige stillinger
Akershus universitetssykehus HF er en av Norges største virksomheter med 6 300 årsverk. Sykehuset har i hht. loven fire oppgaver; pasientbehandling, forskning, undervisning og utdanning. Akershus universitetssykehus HF er et av de mest pasientfokuserte og driftseffektive sykehus i Norge.

Akershus universitetssykehus HF har som personalpolitisk målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn.
Les mer om Akershus Universitetssykehus

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi Ref.nr: 1060405174 Det er ledig to faste overlegestillinger Nr-id.nr 700429 på den andre blir Nr.i.nr oppgitt på et senere tidspunkt og overlege vikariat Nr-id.nr 7000666 i 1 år med mulighet for forlengelse. Avdeling for Gastroenterologisk kirurgi er en av landets største spesialavdelinger innen gastrokirurgi. Avdelingen har 2 sengeområder med 28 senger hver. Det er også etablert en enhet for dagpasienter. Ahus har i tillegg en 24-timers observasjonsenhet, 73 senger i pasienthotellet og senger for ferdigbehandlede pasienter i Stensby sykehus og Ski sykehus. Driften ved Ski sykehus omfatter poliklinikk og dagkirurgi. De som ansettes ved avdelingen må være villige til å delta i virksomheten ved Ski sykehus på avtalt dagbasis. Avd. har stor elektiv virksomhet innen colorektal kirurgi, anoproktoogi, gallekirurgi og herniebehandling. Helseregionen er for tiden inne i en omfattende prosess med funksjonsfordeling, og kontinuering av virksomheten i hepato-pankreatisk kirurgi er uviss. Sykehuset har etablert Bekkensenteret som et tverrfaglig forum for vaskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer og flere av avd. leger har en fremtredende rolle der. Fra 1.juli skal Ahus være ett av to sentre i Helseregion Sør-Øst HF (vel halvparten av landets befolkning), som skal drive operativ behandling av cancer ventriculi. Avdelingen har en stor dagkirurgisk, poliklinisk og endoskopisk aktivitet.

Alle søkere må søke elektronisk. Det er en målsetting å ikke øke antall helsepersonell i hovedstadsområdet, derfor oppfordrer vi OUS- ansatte til å søke Kontaktperson(er): Kst. avdelingssjef Seyoum Weyessa, tlf. 90 09 36 05, seyeoum.weyessa@ahus.no For fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 1478 LØRENSKOGRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • OKT 22
  2017
  8 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 23
  2017
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 24
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 25
  2017
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • OKT 26
  2017
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Akershus Universitetssykehus