Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor Universitetet i Agder

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sang ved Fakultet for kunstfag

PROFESSOR/DOSENT/FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I SANG VED FAKULTET FOR KUNSTFAG


Ref 19/14

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 50 % fast stilling som professor/ dosent/ førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sang ved Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk- klassisk/musikkpedagogikk. Tiltredelse etter avtale. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har ca. 500 studenter og ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet tilbyr flere master- og bachelorgradsstudier innen kunstfag. Institutt for musikk- klassisk/musikkpedagogikk tilbyr mastergrad i utøvende musikk, bachelorgrad i utøvende musikk, faglærerutdanning i musikk, samt bachelorgrad i musikkpedagogikk. I tillegg tilbyr instituttet årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Fakultet for kunstfag består også av Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

De primære arbeidsoppgavene vil være å undervise i hovedinstrument sang på bachelor - og mastergradsnivå. Arbeid med utvikling av sangtekniske ferdigheter vil stå sentralt, og den som tilsettes vil også undervise i sangmetodikk og sang-ensemble/kammermusikk. Det forventes at den som tilsettes deltar aktivt i fakultetets forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk virksomhet. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner. Det kreves stor arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Den som tilsettes bør ha bred erfaring fra undervisning på universitets- og høgskolenivå. Søkere som er eller har vært aktiv som utøvende sanger foretrekkes. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring fra opera, musikal eller musikkteater.

Den som tilsettes bør ha erfaring med utviklingsarbeid innenfor sang, sangstemme og vokalpedagogikk. Det er også en fordel om personen har erfaring fra arbeid med forebygging av belastningsskader og anatomi for sangere og musikere.

Kriterier for ansettelse i stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fremgår av, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning og evt. en kunstnerisk presentasjon. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Det kreves at søkeren behersker engelsk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, professor kode 1013, ltr. 68-85, dosent kode 1532, ltr 68-85, førsteamanuensis kode 1011, ltr. 57-72, førstelektor kode 1198, ltr 57-72 og universitetslektor kode 1009 ltr. 50-66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger omutdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "send søknad".

Følgende dokumentasjon må sendes i tre eksemplarer til Universitetet i Agder, Personal- og organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, innen 14. mars 2014, merket med ref. 19/14
 • CV m/publikasjonsliste
 • Vitnemål (attesterte kopier)
 • Publikasjoner/dokumentasjon i form av innspilt materiale og/eller film med lyd (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 14. mars 2014

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Randi Margrethe Eidsaa, tlf. 38 14 13 82, e-post: randi.m.eidsaa@uia.no og dekan Per Kvist 38 14 15 40, e-post: per.kvist@uia.no

Sted: Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter:
Per Kvist, tlf: 47 38 14 15 40, , epost: per.kvist@uia.no Randi Eidsaa, tlf: 38 14 19 38, , epost: randi.eidsaa@uia.no

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 4604 KRISTIANSAND SLes mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 31.372 ledige stillinger
Universitetet i Agder tilbyr mer enn 150 studier og har et aktivt og ledende forskermiljø. Vi vektlegger respekt, åpenhet og evnen til å vise engasjement og stolthet over både egne og andres resultater. Våre over 1000 ansatte og omlag 10 000 studenter trives godt og har stort faglig utbytte av virksomheten på våre topp moderne og funksjonelle campuser i Kristiansand og Grimstad. Les mer om Universitetet i Agder

Stillingsbeskrivelse

Professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sang ved Fakultet for kunstfag

PROFESSOR/DOSENT/FØRSTEAMANUENSIS/FØRSTELEKTOR/UNIVERSITETSLEKTOR I SANG VED FAKULTET FOR KUNSTFAG


Ref 19/14

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 50 % fast stilling som professor/ dosent/ førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i sang ved Fakultet for kunstfag, Institutt for musikk- klassisk/musikkpedagogikk. Tiltredelse etter avtale. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har ca. 500 studenter og ca. 65 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet tilbyr flere master- og bachelorgradsstudier innen kunstfag. Institutt for musikk- klassisk/musikkpedagogikk tilbyr mastergrad i utøvende musikk, bachelorgrad i utøvende musikk, faglærerutdanning i musikk, samt bachelorgrad i musikkpedagogikk. I tillegg tilbyr instituttet årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Fakultet for kunstfag består også av Institutt for rytmisk musikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

De primære arbeidsoppgavene vil være å undervise i hovedinstrument sang på bachelor - og mastergradsnivå. Arbeid med utvikling av sangtekniske ferdigheter vil stå sentralt, og den som tilsettes vil også undervise i sangmetodikk og sang-ensemble/kammermusikk. Det forventes at den som tilsettes deltar aktivt i fakultetets forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk virksomhet. Det vil bli lagt vekt på samarbeidsevner. Det kreves stor arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Den som tilsettes bør ha bred erfaring fra undervisning på universitets- og høgskolenivå. Søkere som er eller har vært aktiv som utøvende sanger foretrekkes. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring fra opera, musikal eller musikkteater.

Den som tilsettes bør ha erfaring med utviklingsarbeid innenfor sang, sangstemme og vokalpedagogikk. Det er også en fordel om personen har erfaring fra arbeid med forebygging av belastningsskader og anatomi for sangere og musikere.

Kriterier for ansettelse i stilling som professor/dosent/førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fremgår av, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning og evt. en kunstnerisk presentasjon. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Det kreves at søkeren behersker engelsk.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Tilsetting foretas av tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, professor kode 1013, ltr. 68-85, dosent kode 1532, ltr 68-85, førsteamanuensis kode 1011, ltr. 57-72, førstelektor kode 1198, ltr 57-72 og universitetslektor kode 1009 ltr. 50-66. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger omutdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "send søknad".

Følgende dokumentasjon må sendes i tre eksemplarer til Universitetet i Agder, Personal- og organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand, innen 14. mars 2014, merket med ref. 19/14
 • CV m/publikasjonsliste
 • Vitnemål (attesterte kopier)
 • Publikasjoner/dokumentasjon i form av innspilt materiale og/eller film med lyd (inntil 15)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 14. mars 2014

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Randi Margrethe Eidsaa, tlf. 38 14 13 82, e-post: randi.m.eidsaa@uia.no og dekan Per Kvist 38 14 15 40, e-post: per.kvist@uia.no

Sted: Kristiansand

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter:
Per Kvist, tlf: 47 38 14 15 40, , epost: per.kvist@uia.no Randi Eidsaa, tlf: 38 14 19 38, , epost: randi.eidsaa@uia.no

For elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]
Adresse: 4604 KRISTIANSAND SRelaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 18
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 19
  2019
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 20
  2019
  3 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
Flere muligheter
40 ledige stillinger

Fakta om Universitetet i Agder