Ledig stilling

Trainee hos Sandanger Advokatfirma DA Sandanger Advokatfirma DA

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er på utkikk etter jusstudenter for engasjement som trainee for første, og etterhvert også annet, halvår 2016. 

Søkere må være viderekomne studenter, kunne vise til gode resultater fra rettsstudiet (B eller bedre i snitt), ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kommersiell legning og interesse for forretningsjus.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, god veiledning/opplæring, og konkurransedyktige betingelser. Noe sekretærarbeid må påregnes. Engasjementet kan gjerne vare over flere måneder og tilpasses studentens studiehverdag i intensitet og arbeidstid. Studenten får fri tilgang til eget kontor som også kan benyttes til arbeid med studiene, herunder skriving av masteroppgave. 

Kortfattet søknad med CV og karakterutskift sendes til post@sandco.no. Søknader mottas løpende. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

RSM Advokatfirma AS er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som både juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Vi er alltid på utkikk etter flinke folk, og er interessert i å høre fra deg som er nysgjerrig på oss. KOMPETANSE Hvem er så du? Vi håper du har levert mastergraden med gode resultater for noen år siden, og at du har særlig interesse for skatt, merverdiavgift og/eller selskapsrett. Ideelt sett har du noe erfaring fra juridiske problemstillinger i et internasjonalt perspektiv. Vi tror du får energi av å fordype deg i faglige problemstillinger og av å jobbe selvstendig. Samtidig tror vi du har gode samarbeidsevner, og trives med å jobbe i tett relasjon med kunder og kollegaer. Du bør like å skrive og være flink til å kommunisere, både på norsk og engelsk, så vel muntlig som skriftlig. Hva kan du vente av oss? Vi er et lite advokatfirma, tilknyttet et akkurat passe stort revisjons- og rådgivningsselskap som fokuserer på kjernen av norsk næringsliv; de små og mellomstore virksomhetene. Det betyr at hos oss vil du være en litt større brikke i et litt mindre spill. Vi tror på det å jobbe tett med kunder og kollegaer. Dette er en unik mulighet til å lære av de beste, samtidig som du får jobbe selvstendig og dyrke fagnerden i deg ved å jobbe bredt innen våre juridiske områder. Hvis dette høres ut som deg eller noen du kjenner, nøl ikke med å ta kontakt med oss.
14.08.2019 Oslo
Gruppen Merverdiavgift i Juridisk avdeling har det overordnede ansvaret for etatens rettsanvendelse og regelutvikling innenfor merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, inklusive internasjonale spørsmål på områdene.   Arbeidsoppgavene er særlig knyttet til rettslige avklaringer av sentrale og prinsipielle problemstillinger, fastsettelse av instrukser, utarbeidelse av høringsnotat og lov- og forskriftsforslag, løpende bistand til Finansdepartementet og oppfølgning av rettssaker av prinsipiell karakter.   Du kommer til å arbeide sammen med engasjerte og kompetente kollegaer i et tverrfaglig miljø med spennende oppgaver med stor samfunnsmessig betydning. Oppgavene er varierte og utfordrende, og du vil få god anledning til å bruke og utvikle både dine faglige og personlige egenskaper.    Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i en lederrolle, ønsker å bruke tid på lederskap og er villige til å utvikle eget lederskap. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.    Arbeidsoppgaver være ansvarlig for regelutvikling på gruppens ansvarsområder  ha fokus på etatens rettsanvendelse  avklare prinsipielle saker  ha tett dialog med Finansdepartementet og divisjonene i Skatteetaten  stor grad av samarbeid med andre i Juridisk avdeling delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning  personalansvar for ca 14 medarbeidere Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap  erfaring med faglig strategisk tenkning og god juridisk vurderingsevne  ønskelig med relevant erfaring fra og kjennskap til fagområdet du skal lede   god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   god virksomhetsforståelse, forståelse for samfunnsutviklingen og potensiale for digitalisering  ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner   evne til å skape engasjement og tilrettelegge for ulike behov har pågangsmot og gjennomføringsevne  tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde imøtekommende  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som stillingsbetegnelse Underdirektør (kode 1059), fra kr 850 000 – kr 950 000 avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
04.07.2019 Oslo
Juridisk stab i divisjon Innsats har økende arbeidsmengde og er på jakt etter flere engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi søker etter deg som er skattejurist eller skattespesialist med en særlig interesse for å finne gode løsninger på juridiske utfordringer og med en særlig interesse for sammenhengen mellom juss og systemutvikling. Vi ønsker samtidig å styrke vår fagkompetanse og ser etter deg som har særskilt interesse og bred kompetanse innenfor ett eller flere av områdene internasjonal skatterett, regnskapsjuss, skatteforvaltning, informasjonsdeling og personvern. Personlige egenskaper tillegges stor vekt. Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling, og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innenfor egen divisjon. Juridisk stab er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.   Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
16.07.2019 Oslo
Vi søker etter deg som er skattejurist med systemkompetanse. Du deltar i prosjekter, lærer deg sammenhengen i fagsystemer og kan koble juss og systemutvikling.   Har du arbeidet i større organisasjoner og er opptatt av å finne gode løsninger på juridiske utfordringer i teknologiske systemer. Vi ser for oss at du kan håndtere krav fra brukere og fagmiljøene og ved det bidrar til at juridiske spørsmål og rettsutvikling drives frem i systemutviklingsprosesser.      Juridisk stab søker en erfaren og engasjert fagperson som inspireres av utfordringer og muligheter som oppstår i møtet mellom de juridiske prosessene og informasjonsteknologi. Brenner du for å utvikle en moderne offentlig sektor i tråd med endringer i samfunnet og den teknologiskeutviklingen? Vi ser etter deg som evner å skape entusiasme og å inspirere andre.     På vegne av divisjonsdirektøren skal juridisk stab sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen. Vi skal bidra med regelverksutvikling og for øvrig ha ansvar for de juridiske oppgavene innen egen divisjon. Juridisk stab er divisjonens kontaktpunkt mot Skattedirektoratet.    Juridisk stab har også ansvar for å drive frem gode juridiske løsninger i tjenester og systemer som divisjonen har ansvaret for eller der vi ellers involveres.  Vi søker nå etter jurist med systemkompetanse som kan delta i for- og hovedprosjekter knyttet til utvikling av skatteetatens fagsystemer. Stillingen skal særlig ivareta jussen i utviklingsprosjekter.  Personlig egnethet og personlige egenskaper tillegges stor vekt  Vi ber om at vitnemål og karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.        Arbeidsoppgaver   Bidra med juridisk kompetanse inn i arbeidet med systemene, tjenestene og utviklingsprosjekter som divisjonen har ansvaret for. Lede og delta i sentrale programmer og prosjekter bidra i arbeidet med og følge opp realiseringen av strategier og målbilder samarbeide tett med divisjonens fagmiljøer Delta i juridisk stabs øvrige oppgaver hvis kapasitet, slik som rådgivning, kvalitetssikring, regelverksutviklingsarbeid, deltakelse i fagnettverk/fagteam, kompetanseutvikling og foredrag.                         Noe reisevirksomhet må påregnes.  Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap God fagkompetanse innen skatteforvaltning, skatterett og evt. merverdiavgiftsrett Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen prosjektledelse/fasilitering av prosesser Ønskelig med erfaring fra skatteetaten               Personlige egenskaper God skriftlig fremstillingsevne Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner God rolleforståelse Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Evne til å veilede andre – gjerne i større forsamlinger Initiativrik og du motiveres av komplekse problemstillinger Strukturert og beslutningsdyktig  Vi tilbyr Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå Aktive og faglige ledere og gode karrieremuligheter Tverrfaglig teamarbeid muligheten til å jobbe i en stor offentlig etat med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikkmedlemsskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger  Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 750 000 – 1 000 000 avhengig av kvalifikasjoner. Skatteetaten har seks måneders prøvetid.
16.07.2019 Oslo
Skatteetaten er i endring og ønsker å være mer i forkant. Skatteetaten skal derfor gjennom proaktiv veiledning og utvikling av digitale løsninger for publikum og næringsliv gjøre det enklere for brukerne å handle riktig. Vi skal gjennom markedspåvirkning og tidlig dialog drive holdningsskapende og forebyggende arbeid for å sikre økt etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene i samfunnet. Avdeling brukerkontakt skal gjøre etterlevelse enkelt for brukerne ved å veilede, informere og sikre tidligere avklaringer. Avdelingen har 6 seksjoner, hvorav den ene seksjonen er "forebygging". En av gruppene innenfor forebygging ligger i Oslo og har nå et spesielt fokus på merverdiavgift. Vi ønsker å styrke denne gruppen med juridisk kompetanse og kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Arbeidsoppgaver Besvare bindende og veiledende uttalelser på merverdiavgiftsområdet. Både enklere og komplekse saker. Bidra til kunnskapsdeling internt. Saksbehandling av egne saker. Bistand til øvrige saksbehandlere i komplekse saker.   Noe reisevirksomhet må påregnes. Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen eller Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. God digital kompetanse. Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. Kompetanse innen merverdiavgift, regnskapsloven, bokføringsloven og offentlig selskapsrett er en fordel. Personlige egenskaper Du har god muntlig og skriftlig formulerings- og formidlingsevne. Du er løsningsorientert og tenker helhet, både for bruker og Skatteetaten.  Du er endringsvillig, nytenkende og liker å tilegne deg ny kunnskap.  Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og bidrar til et inkluderende og godt arbeids- og fagmiljø. Du har stor arbeidskapasitet. Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljøer Kompetanseutvikling  Fleksitid og betalt overtid  Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413) eller seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 456 400 – kr 700 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.
14.08.2019 Oslo
 Juridisk stab skal på vegne av divisjonsdirektøren sikre ensartet og riktig rettsanvendelse i divisjonen, bidra med regelverksutvikling og bistå avdelingene i divisjonen i kompliserte eller prinsipielle juridiske spørsmål. Vi er divisjonenes kontaktpunkt mot Skattedirektoratet og ledes fra Trondheim. Vi har 19 ansatte fordelt på lokasjonene  Trondheim, Oslo og Mo i Rana.  Vi søker dyktige jurister som kan bidra til å styrke vår evne til å sikre en effektiv, brukerrettet og rettssikker digitalisering av innkrevingsområdet i etaten. Herunder også evnen til å bidra til en strategisk regelverksutvikling som understøtter dette.  Skatteetatens verdier er Profesjonell, Imøtekommende og Nytenkende. Vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.    Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Arbeidsoppgaver Bidra til rettssikkerhet og likebehandling innad i divisjonen og mellom divisjonene  Intern rådgivning og kvalitetssikring  Delta i nettverk og fagteam  Samhandling med eksterne samarbeidspartnere  Kompetanseutvikling og foredragsvirksomhet internt/eksternt utarbeidelse og vedlikehold av rutiner og retningslinjer Utvikling og implementering av nytt regelverk og sikre at nye systemløsninger er i tråd med gjeldende regelverk Kvalifikasjoner embetsstudie/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk  erfaring med å lage beslutningsgrunnlag til strategisk ledelse  erfaring fra offentlig sektor eller inn mot offentlig sektor erfaring med regelverksutvikling, særlig med tanke på å tilrettelegge for økt digitalisering og automatisering, er en fordel fordel med interesse i ny teknologi og utviklingstrender i samfunnet Personlige egenskaper Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner løsningsorientert høy leveranseevne og arbeidskapasitet analytisk, strategisk og evne til å tenke helhetlig  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid  trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) , fra kr 600.000 – kr 800.000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid. En del reisevirksomhet må påregnes
14.08.2019 Trondheim
Økonom/Jurist - vikariatBrukerdialog, Skatteetaten Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Brukerdialog utland seksjon 2, gruppe 1 (Egersund) og gruppe 6 (Stavanger) har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonalesegmentet knyttet til dataopplysninger mottatt fra utlandet. To av våre medarbeidere skal ha permisjon, og vi har ledig to vikariat med antatt varighet på 12 måneder. Arbeidssted vil være Stavanger eller Egersund. Vi søker etter økonomer eller jurister, fortrinnsvis med kompetanse på aksjer, finansielle instrumenter og personskatt. Nyutdannede kan også søke. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden    Søknadsfrist: 21.08.2019  Arbeidsgiver: Skatteetaten  Sted: Egersund  Stillingstittel: Økonom/Jurist - vikariat  Heltid / Deltid: Heltid  Ansettelsesform: Vikariat  Stillingsprosent: 100  Webcruiter-ID: 4109926454  Stillinger: 1     Arbeidsoppgaver Behandling av data mottatt fra utlandet ved fastsetting og kontroll for personlige skattepliktige Behandling av klager Informasjon og veiledning internt og eksternt Kvalitetssikring             Noe reisevirksomhet må påregnes   Kvalifikasjoner Du  må ha høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, primært innenfor økonomi eller rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Du må ha god digital kompetanse  Kompetanse og erfaring med aksjer, finansielle instrumenter og/eller personskatt er ønskelig Erfaring med å lage presentasjoner er en fordel               Personlige egenskaper Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Analytisk og strukturert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Utviklingsorientert og fleksibel Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som førstekonsulent (kode 1408), rådgiver (kode 1434) eller skattejurist (kode 1413), kr 420 000 til kr 550 000. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
08.08.2019 Eigersund
Økonom/Jurist - vikariatBrukerdialog, Skatteetaten Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for et korrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting og har ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling. Brukerdialog utland seksjon 2, gruppe 1 (Egersund) og gruppe 6 (Stavanger) har ansvar for kvalitet og oppfølging av personlige skattytere i det internasjonalesegmentet knyttet til dataopplysninger mottatt fra utlandet. To av våre medarbeidere skal ha permisjon, og vi har ledig to vikariat med antatt varighet på 12 måneder. Arbeidssted vil være Stavanger eller Egersund. Vi søker etter økonomer eller jurister, fortrinnsvis med kompetanse på aksjer, finansielle instrumenter og personskatt. Nyutdannede kan også søke. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden    Søknadsfrist: 21.08.2019  Arbeidsgiver: Skatteetaten  Sted: Stavanger  Stillingstittel: Økonom/jurist - vikariat  Heltid / Deltid: Heltid  Ansettelsesform: Vikariat  Stillingsprosent: 100  Webcruiter-ID: 4105125498  Stillinger: 1     Arbeidsoppgaver Behandling av data mottatt fra utlandet ved fastsetting og kontroll for personlige skattepliktige Behandling av klager Informasjon og veiledning internt og eksternt Kvalitetssikring             Noe reisevirksomhet må påregnes   Kvalifikasjoner Du  må ha høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, primært innenfor økonomi eller rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Du må ha god digital kompetanse  Kompetanse og erfaring med aksjer, finansielle instrumenter og/eller personskatt er ønskelig Erfaring med å lage presentasjoner er en fordel               Personlige egenskaper Evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig Analytisk og strukturert Selvstendig og initiativrik Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Utviklingsorientert og fleksibel Vi tilbyr Muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker Utfordrende oppgaver og store fagmiljø Kompetanseutvikling Fleksitid og betalt overtid Trening i arbeidstiden En raus personalpolitikk Medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som førstekonsulent (kode 1408), rådgiver (kode 1434) eller skattejurist (kode 1413), kr 420 000 til kr 550 000. De første seks månedene regnes som prøvetid. 
08.08.2019 Stavanger
Vis alle 23.184 ledige stillinger

Sandanger Advokatfirma DA tilbyr forretningsjuridisk rådgivning, hovedsaklig til bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om Sandanger Advokatfirma DA

Stillingsbeskrivelse

Stilling ledig

Vi er på utkikk etter jusstudenter for engasjement som trainee for første, og etterhvert også annet, halvår 2016. 

Søkere må være viderekomne studenter, kunne vise til gode resultater fra rettsstudiet (B eller bedre i snitt), ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kommersiell legning og interesse for forretningsjus.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, god veiledning/opplæring, og konkurransedyktige betingelser. Noe sekretærarbeid må påregnes. Engasjementet kan gjerne vare over flere måneder og tilpasses studentens studiehverdag i intensitet og arbeidstid. Studenten får fri tilgang til eget kontor som også kan benyttes til arbeid med studiene, herunder skriving av masteroppgave. 

Kortfattet søknad med CV og karakterutskift sendes til post@sandco.no. Søknader mottas løpende. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til Hogne Sandanger på telefon nr 93 46 45 18 eller e-post adresse post@sandco.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sandanger Advokatfirma DA