Ledig stilling

Trainee hos Sandanger Advokatfirma DA Sandanger Advokatfirma DA

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er på utkikk etter jusstudenter for engasjement som trainee for første, og etterhvert også annet, halvår 2016. 

Søkere må være viderekomne studenter, kunne vise til gode resultater fra rettsstudiet (B eller bedre i snitt), ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kommersiell legning og interesse for forretningsjus.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, god veiledning/opplæring, og konkurransedyktige betingelser. Noe sekretærarbeid må påregnes. Engasjementet kan gjerne vare over flere måneder og tilpasses studentens studiehverdag i intensitet og arbeidstid. Studenten får fri tilgang til eget kontor som også kan benyttes til arbeid med studiene, herunder skriving av masteroppgave. 

Kortfattet søknad med CV og karakterutskift sendes til post@sandco.no. Søknader mottas løpende. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

KOMPETANSE Hvem er så du? Vi håper du har levert mastergraden med gode resultater for noen år siden, og at du nå har fått minst to års erfaring innen skatt og selskapsrett på samvittigheten. Vi tror du får energi av å fordype deg i faglige problemstillinger og av å jobbe selvstendig. Samtidig tror vi du trives med å jobbe i tett relasjon med kunder og kollegaer. Ideelt sett har du noe erfaring fra skatt og selskapsrettslig strukturering i et internasjonalt perspektiv. Du bør like å skrive og være flink til å kommunisere, både på norsk og engelsk, så vel muntlig som skriftlig. Hva kan du vente av oss? Vi er et lite advokatfirma, tilknyttet et akkurat passe stort revisjons- og rådgivningsselskap som fokuserer på kjernen av norsk næringsliv; de små og mellomstore virksomhetene. Det betyr at hos oss vil du være en litt større brikke i et litt mindre spill. Vi tror på det å gi tidlig ansvar, og å jobbe tett med kunder og kollegaer. Dette er en unik mulighet til å lære av de beste, samtidig som du får jobbe selvstendig og dyrke fagnerden i deg ved å jobbe bredt med skatt og selskapsrett. Hvis dette høres ut som deg eller noen du kjenner, nøl ikke med å ta kontakt med oss. Kontaktpersoner i RSM Advokatfirma: Johan K. EngelschiønPartner i RSM Advokatfirma. Tlf: + 47 90 86 42 91 Morten H. ChristophersenPartner i RSM Advokatfirma. Tlf: +47 41 93 36 50
05.06.2019
Finansdepartementet søker inntil to jurister som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver til juridisk seksjon for verdipapirhandel og finansiell rapportering i Finansmarkedsavdelingen. Stillingen(e) er vikariat(er) med mulighet for fast ansettelse. Som jurist i seksjonen for verdipapirhandel og finansiell rapportering jobber du med å utvikle regelverket for verdipapirmarkedet i Norge. Du vil jobbe med å ivareta Norges interesser ved utarbeidelsen av nytt europeisk regelverk, samt å forberede lov og forskrifter som gjennomfører EØS-relevant regelverk i norsk rett. Du vil også behandle enkeltsaker innen seksjonens ansvarsområder. Avdelingens ansvarsområde er preget av et komplekst regelverk og høyt reguleringstempo. Vi søker deg som har gode faglige kvalifikasjoner, høy faglig integritet og forståelse for samspillet mellom jus, økonomi og politikk. Du er en engasjert jurist som kan bidra til å løse de arbeidsoppgavene seksjonen til enhver tid har. En stilling i Finansmarkedsavdelingen gir mulighet for utvikling i et sterkt faglig miljø, og unik innsikt i regelverk på finansmarkedsområdet. Du har master i rettsvitenskap (eller tilsvarende) med gode resultater. Du må ha god skriftlig fremstillingsevne, gode analytiske evner og en selvstendig og målrettet arbeidsform. Du må raskt kunne sette deg inn i nye og omfattende juridiske temaer. Nyutdannede ansettes som førstekonsulent. For erfarne kandidater vil stillingstittel og lønn vurderes på bakgrunn av bl.a. kjennskap til fagområdene og relevant praksis. Høstens kandidater er også velkomne til å søke.
04.06.2019 Oslo
KOMPETANSE Hvem ser vi etter? Vi søker deg med høyere økonomisk utdanning, sterkt faglig engasjement og god analytisk forståelse. Du har minst ett årsoppgjør på samvittigheten. Videre søker vi deg med god teknologisk forståelse og kompetanse slik at du kan være med på å bidra til at RSM også i fremtiden kan være relevant for våre kunder. Du trives i dialog med kunden og demonstrerer solid forretningsforståelse. For å trives i RSM tror vi du har en utpreget stå-på-vilje, er lett å engasjere, jobber systematisk og bidrar aktivt med å gjøre deg selv og dine kollegaer gode. Du må beherske norsk skriftlig og muntlig på en god måte. Hva skal du gjøre? I et akkurat passe stort selskap får du samme faglige utfordringer som i store virksomheter, bare med akkurat passe kort vei til beslutningene. Du får jobbe i et passe stort miljø, i passe store team og med nærhet både til kunden og partneren. Hvorfor skal du begynne hos oss? Vi er akkurat passe store. Dermed blir hver enkelt person litt viktigere og litt mer synlig. Menneskene hos oss er vår viktigste ressurs, og vi legger mye energi i det å videreutvikle RSM som en attraktiv arbeidsplass. Vi tror på å ta vare på og videreutvikle våre ansatte gjennom å gi tidlig ansvar og mange muligheter, og vi tilbyr individuelle utviklingsplaner slik at den enkelte ansatte får sitte i førersetet for sin egen fremtid. Du vil derfor oppleve stor variasjon i arbeidsoppgaver, type kunder og bransjer. I 2018 og 2019 er vi også kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work. Det i seg selv kan jo ikke være et dårlig utgangspunkt? - - - Alle søknader behandles konfidensielt. Søknadsfrist snarest.
13.05.2019 Oslo, Stord, Voss
Avdeling Oppdrag i Mo i Rana er en del av divisjon Innkreving  og har ansvaret for innkreving på vegne av andre offentlige og statlige oppdragsgivere. Stillingen vil ligge i gruppe søknad og prosess som ligger i seksjon Annen Innfordring. Denne seksjonen behandler blant annet saker innen feltene lemping, bobehandling, soning, erstatning og utenlandsinnkreving. Som skattejurist vil du være en ressurs som bistår innkrevingen også inn i andre seksjoner i avdeling Oppdrag, herunder både ved frivillig innkreving og tvangsinnkreving. Gruppen vil være samhandlingspunkt på tvers av avdelinger i Skatteetaten og jobbe med tyngre og komplekse saker på tvers i avdeling Oppdrag.  Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende, og vi ønsker at du kan identifisere deg med våre verdier.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver prosessfullmektig i saker for domstolen saksbehandle klager på vedtak fattet at Regnskapsregisteret bistå ved generell juridisk rådgivning (vakthavende) bistå og delta aktivt i organisering og videreutvikling av avdelingens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning stor grad av samspill med andre avdelinger i Skatteetaten Skatteetaten er i endring – annet juridisk arbeid må påregnes  Noe reisevirksomhet må påregnes Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/ Master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne   fordel med erfaring fra juridisk arbeid, men nyutdannede er velkommen til å søke fordel med kjennskap til innkrevingsfaget  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig strukturert og selvstendig høy arbeidskapasitet og leveranseevne  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
24.05.2019 Rana
RSM er akkurat passe store. Det betyr at hver enkelt person blir litt viktigere og litt mer synlig. Menneskene hos oss er vår viktigste ressurs, og vi legger mye energi i det å videreutvikle RSM som en attraktiv arbeidsplass. RSM kjennetegnes i stor grad av lagånd og samarbeid mellom kolleger. Vi tror på det å ta vare på og videreutvikle våre ansatte gjennom å gi tidlig ansvar og varierte muligheter, og vi tilbyr individuelle utviklingsplaner slik at den enkelte får sitte i førersetet for sin egen fremtid. Du vil derfor oppleve stor variasjon i arbeidsoppgaver, type kunder og bransjer.   KOMPETANSE Vi søker deg som; har en relevant utdanning innen økonomi eller finans, har minst like gode karakterer som de fleste andre, er interessert i en karriere innen revisjon og har en utpreget stå-på-vilje, er strukturert og lærevillig, er omgjengelig og lett å samarbeide med, og behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en upåklagelig måte. Dine viktigste oppgaver vil bli å; sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov, gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper, kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer, bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse, og bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet.
31.05.2019 Oslo
RSM Norge søker nyutdannede revisorer til vårt kontor i Sandnes. Oppstart er høsten 2019. Ønsker du å bli en del av et akkurat passe stort revisjonsmiljø? Dine viktigste oppgaver vil bli å: sette deg inn i og forstå kundenes virksomhet og behov, gjennomføre finansiell revisjon av våre oppdragsgiveres regnskaper, kommunisere godt og skape begeistring sammen med kunder og kollegaer, bidra til å ta vare på og videreutvikle RSMs kultur, omdømme og kompetanse, bidra til å styrke tilliten til finansiell informasjon i markedet KOMPETANSE Vi søker deg som: fortrinnsvis studerer MRR eller siviløkonom med finansrettede fag har minst like gode karakterer som de fleste andre er interessert i en karriere innen revisjon og har en utpreget stå-på-vilje er strukturert og lærevillig er omgjengelig og lett å samarbeide med behersker det norske språket skriftlig og muntlig på en upåklagelig måte
31.05.2019 Sandnes
Skattekontoret i Moss søker skattejurist med god kompetanse i skatterett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.  Finansgruppen har ansvaret for behandlingen av banker, forsikringsselskaper og USDF (utenlandske selskaper med deltakerfastsetting) som ligger i vårt manntall. Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot selskapene i vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatte-, regnskaps-, selskaps- og finanslovgivning. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en gruppe som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   Arbeidsoppgaver veiledning, fastsetting og kontroll av skattytere med kompliserte og sammensatte skatte- og avgiftsforhold   dialog med skattepliktige og deres representanter  utarbeide risikoanalyser av konsern og selskap  bistå i utvikling av nye kontrollområder ved vurdering av skatte- og avgiftsmessige trender og tendenser, herunder risikoanalyser for bransjer  bidra med utarbeidelse av forhåndsuttalelser og vedtak  bidra til retts- og regelverksutvikling  bistå ved rettssaker   Kvalifikasjoner juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater  internasjonale grader må være godkjent av NOKUT  erfaring fra finansbransjen vil være en fordel, men nyutdannete oppfordres også til å søke  god skriftlig og muntlig engelsk fremstillingsevne  Personlige egenskaper gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  analytiske evner og evne til å identifisere skatte og avgiftsrisiko av digitaliseringen  nysgjerrig på å løse sammensatte og kompliserte problemstillinger i en bransje som er i kontinuerlig utvikling på bakgrunn av digitaliseringen og endringen i finanslovgivningen  god til å uttrykke deg skriftlig og muntlig  bidrar til å finne løsninger i faglige team  strukturert og fleksibel initiativrik og engasjert  Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger
29.05.2019 Moss
Skattekontoret i Sandvika søker erfaren seniorskattejurist med god kompetanse i skatterett/avgiftsrett som ønsker å arbeide med sammensatte, varierte og kompliserte problemstillinger. Som jurist i storbedriftsavdelingen vil du være med på å sikre staten skatte- og avgiftsinntekter fra noen av Norges største konsern.  Arbeidet omfatter blant annet fastsettings- og klagebehandling samt tett oppfølging og veiledning mot vårt manntall. Du vil jobbe i team sammensatt av jurister og økonomer, og få god og bred innsikt i skatterett, avgiftsrett og regnskap. Du vil inngå i et godt faglig og sosialt miljø i en avdeling som vektlegger kunnskapsdeling og samhandling.  Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
29.05.2019 Bærum
Vis alle 20.100 ledige stillinger

Sandanger Advokatfirma DA tilbyr forretningsjuridisk rådgivning, hovedsaklig til bedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Les mer om Sandanger Advokatfirma DA

Stillingsbeskrivelse

Stilling ledig

Vi er på utkikk etter jusstudenter for engasjement som trainee for første, og etterhvert også annet, halvår 2016. 

Søkere må være viderekomne studenter, kunne vise til gode resultater fra rettsstudiet (B eller bedre i snitt), ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, kommersiell legning og interesse for forretningsjus.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, god veiledning/opplæring, og konkurransedyktige betingelser. Noe sekretærarbeid må påregnes. Engasjementet kan gjerne vare over flere måneder og tilpasses studentens studiehverdag i intensitet og arbeidstid. Studenten får fri tilgang til eget kontor som også kan benyttes til arbeid med studiene, herunder skriving av masteroppgave. 

Kortfattet søknad med CV og karakterutskift sendes til post@sandco.no. Søknader mottas løpende. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til Hogne Sandanger på telefon nr 93 46 45 18 eller e-post adresse post@sandco.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sandanger Advokatfirma DA