<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Seksjonssjef ved Forsvarets sikkerhetsavdeling Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Stillingsbeskrivelse

Jobbnorge ID: 117087

Ved kontor for Personellsikkerhet i Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er det ledig en fast stilling som seksjonssjef.

FSA kan tilby et utfordrende, hektisk og godt arbeidsmiljø, som krever engasjerte, selvstendige og samarbeidsvillige medarbeidere og ledere. Som følge av å være landets største klareringsmyndighet behandler FSA ca 20 000 klareringsanmodninger hvert år. Dette stiller store krav til nøyaktighet, presisjon, integritet og evne til systematisk arbeid, da hver avgjørelse klareringsmyndigheten fatter er av stor betydning for den som søkes sikkerhetsklarert.

Arbeidsoppgaver:

Lede den nyopprettede Seksjon for kontroll, som har ansvar for blant annet klagesaksbehandling, besvarelse av henvendelser fra EOS-utvalget og kvalitetskontroll innen fagfeltet personellsikkerhetstjeneste iht. Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste. Sikkerhetsklarering innebærer vurdering av pålitelighet, lojalitet og sunn dømmekraft hos de som skal sikkerhetsklareres.

Vurderingen baserer seg på analyse av innhentede opplysninger, gjennomførte sikkerhetssamtaler og gjeldende lover og regler. Seksjon for kontroll skal besørge at de dokumenter som utstedes i forbindelse med saksbehandlingen av klareringssaker holder et høyt kvalitativt nivå. Veiledning av sikkerhetsansvarlige i Forsvaret innenfor fagfeltet personellsikkerhet er en annen sentral oppgave.

Seksjonssjef kontroll skal også bidra med fagkompetanse innen personellsikkerhet ved inspeksjoner, undervisning, prosjektarbeid, møter og lignende. Seksjonssjefen forventes også å drive noe saksbehandling av enkelt saker.

Kvalifikasjoner:

  • Master innen rettsvitenskap,
  • Min. 2 års ledererfaring med personalansvar
  • Min. 5 års erfaring fra arbeid som jurist.
  • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for CTS før tiltredelse.

Det er ønskeligmed kunnskap om Forsvarets organisasjon og personellsikkerhet og erfaring fra offentlig forvaltning.

Alle tilsatte ved KPS skal inneha kurs for saksbehandlere ved klareringsmyndigheter, kurs i samtale- og intervjuteknikk samt Grunnkurs forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret. Dette kan tas etter tiltredelse.

Personlige egenskaper

Integritet, vurderingsevne, god helhetsforståelse og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det kreves også stor arbeidskapasitet, gode lederegenskaper og evne til å arbeide både selvstendig og i team. God ordenssans og helhetsoversikt er nødvendig for å lykkes i jobben.

Personen som ansettes vil styrkedisponeres i FSA. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig.

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Det vil bli gitt nødvendig intern opplæring innen personellsikkerhet. Interessante og krevende arbeidsoppgaver, samt fleksibel arbeidstid. På Akershus festning har vi et eget treningssenter og du vil ha mulighet for å trene inntil 2 timer i arbeidstiden i uken.

Stillingen avlønnes innenfor Statens lønnsregulativ som seksjonssjef sko 1211 ltr 68-72
(kr 590 300 - kr 639 500 brutto per år). Ved særskilte kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det vi bli gjennomført intervju som vil vektlegges tungt ved avdelingens innstilling.

Nærmere opplysninger om stillingens innhold kan du få ved henvendelse til
kontorsjef Per Ringstad, telf 23 09 76 68 evt mi 0510 7668.SLIK SØKER DU
Søknadsfrist: 23 sep 2015
Søknaden merkes: FSA 05-15

Søknad (på norsk) med påført stillingens referansenummer, vedlagt CV med kopier av vitnemål og attester sendes via elektronisk søknadsskjema på:www.jobbnorge.no

For at søkerlistene skal bli komplette og korrekte, må alle felt i søknadsskjema fylles ut.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitiskmål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Se annonsen og søk på stillingenwww.jobbnorge.noAdresse: 0301 OSLO

Web: http://www.forsvaret.no

Om arbeidsgiveren
FSA holder oversikt over det sikkerhetsmessige risikobildet som omgir Forsvaret, samt norsk militær aktivitet både hjemme og ute. Avdelingen er sentral klareringsmyndighet for personell i Forsvaret og utøver militær kontraetterretning. FSA er Forsvarssjefens og underlagte sjefers rådgiver innen sikkerhetstjeneste. Avdelingen representerer forsvarssjefen i samarbeidet med Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet i sikkerhetssaker. Forsvarets sikkerhetsavdeling representerer også forsvarssjefen i nasjonale og internasjonale samarbeidsorganer innen sikkerhetstjeneste. For ytterligere informasjon om Forsvarets sikkerhetsavdeling og Forsvaret generelt, sewww.forsvaret.no.

Les mer om Forsvaret

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere muligheter
1 ledig stilling
Lærlinger

Se flere annonser

Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
08.08.2022 Bodø
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak?
08.08.2022 Tromsø
Vil du være med å bygge Norges største private helseforetak? Aleris Majorstuen består av en kirurgisk avdeling og et medisinsk
05.08.2022 Oslo
JR søker flere dyktige medarbeidere til kommende prosjekter. Vi søker etter personer som: Fokuserer på sikkerhet Er kvalitetsbevisste Har pågangsmot
03.04.2020 Hele Norge
Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste
24.06.2022 Oslo
Vi kan vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. Våre ansatte trives på jobb og er våre viktigste
24.06.2022 Oslo
Automation, Robotics and Cybernetics are important for safe control, monitoring of facilities, and for efficient operations and production in Equinor.
01.08.2022 Flere steder
Would you like to kickstart your career in a place where you can impact society, for good?
04.08.2022 Flere steder
Vis alle 29.933 ledige stillinger

Bli kjent med oss

Fakta om Forsvaret