Ledig stilling Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Seniorrådgiver (4 stillinger) ved Forsvarets logistikkorganisasjon, Divisjon for forsyning - Kjeller Forsvaret

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Divisjon for forsyning/Materiellstyring har et delansvar for forsyningsprosessen i Forsvaret og et særskilt ansvar for koordinering på tvers av funksjonsområdene innen forsyning. Dette innbefatter å planlegge, utvikle, organisere og kontrollere all forsyningsvirksomhet innen tildelte produktområder. Materiellstyring har også totalansvar for kvalitetsoppfølging av alle materiellstyringssystemer. Avdelingen er lokalisert og har personell på Lillehammer og Kjeller, samt på Haakonsvern ved Bergen.

  Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre analyser av lagerstruktur, kapitalbinding, forventet forbruk og behov innenfor Forsvarets materiellkategorier.
 • Bistå i å sikre og verifisere korrekte min/maks nivåer og riktig dimensjonering av lagerbeholdning.

 Kvalifikasjoner
 •  Du må ha minimum tre års høyere økonomisk/ingeniør utdanning med gode akademiske resultater, og minimum 3 års relevant erfaring fra varehandel, industri eller tilsvarende.
 • Du må ha inngående ERP-kompetanse og god kjennskap til Business Intelligence-systemer. Det er ønskelig at du har kjennskap til SQL. Forsvarets ERP-løsning baserer seg på SAP med enkelte tilstøtende, helt eller delvis, integrerte it-systemer.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse

 Det er ønskelig at du har mastergrad eller er utdannet siviløkonom/sivilingeniør. Spesielt vil erfaring med analyser innenfor     logistikkintensive virksomheter anses som spesielt relevant.

 I tillegg er det fordelaktig med en eller flere av følgende kvalifikasjoner/erfaringer:
 • Gode IT-kunnskaperLogistikkledelse - helst innen stort vareutvalg, spredt geografi og teknisk materiell
 • Prognostisering (forbruk, lagerbeholdning, leveranser, kapitalbinding)

 Personlige egenskaper

Relasjonsorientert og analytisk.
 • Pålitelig, systematisk og detaljfokusert.
 • Selvdrevet men også god til å løse komplekse problemstillinger i team.
 • Forretnings- og prosessforståelse.
 • Serviceinnstilt ovenfor kunder, leverandører og kollegaer.
 • Lærevillig og informasjonssøkende.Høy arbeidskapasitet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 Du vil inngå i et team av analytikere med ulik erfaring og bakgrunn. Du må regne med å reise noe.

 Vi tilbyr

En stilling med svært utfordrende arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik organisasjon og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Her er mulighet for faglig utvikling og kurs/opplæring innen fagfeltet, både internt og eksternt. Vi har fleksibel arbeidstid og mulighet for trening inntil 2 timer per uke i arbeidstiden.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være et av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver lønnstrinn 60 - 70,

(for tiden kr. 510.100 - 614.700 brutto per år).  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

 Flere opplysninger om stillingen kan du få hos underdirektør Thomas Lerøy, mobil 99 09 60 74.

 Send søknad og CV helst elektronisk. Vennligst gå inn på NAV.no eller FINN.no

 SLIK SØKER DU

Søknadsfrist: 9. november 2015

Søknad per post merkes: 01/15 og sendes:

 Forsvarets logistikkorganisasjon/Divisjon for forsyning/Personellseksjonen

 Att: Seniorkonsulent Lisann Pedersen

 Postboks 800, Postmottak

 2617 Lillehammer

 Søknader uten vedlagte kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert.

  Søknadspapirer returneres ikke.

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å    oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Link til søknadsskjema: Send søknad

Adresse: Fetveien 80-84 2027 KJELLER


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess
Flere stillinger
Vis alle 31.375 ledige stillinger
Forsvarets Logistikkorganisasjon har ansvar for å støtte Forsvarets operative virksomhet ifm nasjonale og internasjonale oppdrag. Dette omfatter blant annet utøvelse av investerings og anskaffelseprosjekter, forsyning og lagring av materiell, transporttjenester, vedlikehold av materiell samt drift av Forsvarets informasjons og komunikasjonstjenester. For nærmere informasjon om Forsvarets Logistikkorganisasjon og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no Les mer om Forsvaret

Stillingsbeskrivelse

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Divisjon for forsyning/Materiellstyring har et delansvar for forsyningsprosessen i Forsvaret og et særskilt ansvar for koordinering på tvers av funksjonsområdene innen forsyning. Dette innbefatter å planlegge, utvikle, organisere og kontrollere all forsyningsvirksomhet innen tildelte produktområder. Materiellstyring har også totalansvar for kvalitetsoppfølging av alle materiellstyringssystemer. Avdelingen er lokalisert og har personell på Lillehammer og Kjeller, samt på Haakonsvern ved Bergen.

  Arbeidsoppgaver

 • Lede og gjennomføre analyser av lagerstruktur, kapitalbinding, forventet forbruk og behov innenfor Forsvarets materiellkategorier.
 • Bistå i å sikre og verifisere korrekte min/maks nivåer og riktig dimensjonering av lagerbeholdning.

 Kvalifikasjoner
 •  Du må ha minimum tre års høyere økonomisk/ingeniør utdanning med gode akademiske resultater, og minimum 3 års relevant erfaring fra varehandel, industri eller tilsvarende.
 • Du må ha inngående ERP-kompetanse og god kjennskap til Business Intelligence-systemer. Det er ønskelig at du har kjennskap til SQL. Forsvarets ERP-løsning baserer seg på SAP med enkelte tilstøtende, helt eller delvis, integrerte it-systemer.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse

 Det er ønskelig at du har mastergrad eller er utdannet siviløkonom/sivilingeniør. Spesielt vil erfaring med analyser innenfor     logistikkintensive virksomheter anses som spesielt relevant.

 I tillegg er det fordelaktig med en eller flere av følgende kvalifikasjoner/erfaringer:
 • Gode IT-kunnskaperLogistikkledelse - helst innen stort vareutvalg, spredt geografi og teknisk materiell
 • Prognostisering (forbruk, lagerbeholdning, leveranser, kapitalbinding)

 Personlige egenskaper

Relasjonsorientert og analytisk.
 • Pålitelig, systematisk og detaljfokusert.
 • Selvdrevet men også god til å løse komplekse problemstillinger i team.
 • Forretnings- og prosessforståelse.
 • Serviceinnstilt ovenfor kunder, leverandører og kollegaer.
 • Lærevillig og informasjonssøkende.Høy arbeidskapasitet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

 Du vil inngå i et team av analytikere med ulik erfaring og bakgrunn. Du må regne med å reise noe.

 Vi tilbyr

En stilling med svært utfordrende arbeidsoppgaver i en kunnskapsrik organisasjon og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Her er mulighet for faglig utvikling og kurs/opplæring innen fagfeltet, både internt og eksternt. Vi har fleksibel arbeidstid og mulighet for trening inntil 2 timer per uke i arbeidstiden.

Det vil bli foretatt intervju av aktuelle kandidater, og resultatet av intervjuet vil være et av kriteriene ved utvelgelsesprosessen.

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver lønnstrinn 60 - 70,

(for tiden kr. 510.100 - 614.700 brutto per år).  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.

 Flere opplysninger om stillingen kan du få hos underdirektør Thomas Lerøy, mobil 99 09 60 74.

 Send søknad og CV helst elektronisk. Vennligst gå inn på NAV.no eller FINN.no

 SLIK SØKER DU

Søknadsfrist: 9. november 2015

Søknad per post merkes: 01/15 og sendes:

 Forsvarets logistikkorganisasjon/Divisjon for forsyning/Personellseksjonen

 Att: Seniorkonsulent Lisann Pedersen

 Postboks 800, Postmottak

 2617 Lillehammer

 Søknader uten vedlagte kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert.

  Søknadspapirer returneres ikke.

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Det er derfor et personalpolitisk mål å    oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Link til søknadsskjema: Send søknad

Adresse: Fetveien 80-84 2027 KJELLER


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Rekrutteringskalender

 • FEB 18
  2019
  23 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 21
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Fakta om Forsvaret