<  
>  
Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv
Stillingsannonse

Fagarbeider - logistikkmedarbeider FLO Regional Logistikkledelse Midt

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Forsyningsseksjon Ørland med tjenestested Ørland

Arbeidsoppgaver
Fagarbeider ivaretar teknisk etterforsyning ved Bakkevedlikeholdsskvadron i 138 Luftving. Det innebærer oppfølging av driftslager Kjøretøyverksted i tillegg til understøttelse av Luftvernteknisk- og Bakkeutstyrsavdeling. Materiellmengden i 138 Luftving er voksende, noe som medfører et stort behov for kontinuerlig oppfølging av eksisterende driftslager og materiellmengde.

Kvalifikasjoner
Videregående avsluttende utdanning (13.klassetrinn) eller fagbrev.
Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.

Personlige egenskaper: Gode samarbeids- og vurderingsevner og kunne jobbe selvstendig.
Den som tilsettes må være villig til å ta eventuell nødvendig tilleggsutdanning.
Intops tjeneste må kunne påregne og innen prøvetidens utløp skal sjekk både medisinsk og fysisk for internasjonale operasjoner (INTOPS) være gjennomført og bestått.

Vi tilbyr Det tilbys en spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver, samt godt arbeidsmiljø og muligheter for videreutdanning. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Bedriftshelsetjeneste
Stillingen lønnes etter Verkstedsoverenskomsten i Forsvaret.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til seksjonssjef major Randi Rye tlf 72 51 25 34/990 94 945 eller sjef HR kontoret ved RLL M Trøndelag major Guri Aune tlf: 72 51 45 06 / 926 08 029.

SLIK SØKER DU
Søknadsfrist: 8. januar 2016
Søknaden merkes: Fagarbeider RLL M Ørland
Søknad og CV med vedlagt kopier av vitnemål og attester sendes til:
FLO Regional Logistikkledelse Midt.
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Søknader uten vedlagte kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert.
Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne

Krav til kompetanse

  • KompetanseFagbrev/svennebrev
Adresse: 2617 LILLEHAMMER


Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Se flere annonser

Stillingsbeskrivelse Stendi Seniors utrykningstjeneste i Asker og Bærum betjener nærmere 3000brukere av trygghetsalarm. Vår oppgave er å rykke ut ved
16.08.2021 Bærum
 Ønsker du en variert og spennende jobb?  Brukerstyrte personlig assistent(er) (BPA) som kan starte snarlig søkes!  Jeg er en samfunnsinteressert
21.10.2021 Trondheim
Stendi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for brukerne våre innenfor omsorgstjenester Region Øst. Omsorgstjenester består av
21.10.2021 Lier
Stendi trenger flere trygge og fleksible sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til våre team. Vi har behov for vikarer og ekstravakter. Hos
14.10.2021 Hele Vestfold og Telemark
Vi søker dyktige, engasjerte og ansvarsfulle personer, for å videreutvikle vårt fagteam og arbeidsmiljø. Du bør ha helse/sosialfaglig bakgrunn, og
20.10.2021 Bergen
Den norske virksomheten til Siemens har cirka 600 medarbeidere fordelt på 12 lokasjoner og omsetter for om lag 1,7 milliarder
24.06.2021 Hele Vestfold og Telemark
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
I NCC er vi dristige nok til å tro at vi kan forandre verden til det bedre. En jobb hos
09.07.2021 Råde
Vis alle 29.313 ledige stillinger
Forsvarets Logistikkorganisasjon
Regional Logistikkledelse Midt

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Regional Logistikkledelse Midt Norge (RLL M) består av ca 150 ansatte på ulike tjenestesteder i Midt Norge fra Setnesmoen ved Åndalsnes i sør til Drevjamoen ved Mosjøen i Nord. Avdelingens ledelse er etablert på Ørlandet Hovedflystasjon like ved Brekstad. Avdelingens hovedoppgaver er å yte logistiske støtte til driften av Ørland Hovedflystasjon, Heimevernets virksomhet innenfor HVs region 3 (HV 11, HV 12, HV 14 og SHV) i tillegg til Luftkrigsskolen og Cyberforsvaret Trøndelag. RLL M forvalter Vertslandsstøttebataljon (VBN, en av FLOs operative kapasiteter). RLL M har i tillegg underlagt MEB seksjonen som ivaretar Norges forpliktelser i det bilaterale MCPP-N programmet med USA.
Les mer om FLO Regional Logistikkledelse Midt

Stillingsbeskrivelse

Forsyningsseksjon Ørland med tjenestested Ørland

Arbeidsoppgaver
Fagarbeider ivaretar teknisk etterforsyning ved Bakkevedlikeholdsskvadron i 138 Luftving. Det innebærer oppfølging av driftslager Kjøretøyverksted i tillegg til understøttelse av Luftvernteknisk- og Bakkeutstyrsavdeling. Materiellmengden i 138 Luftving er voksende, noe som medfører et stort behov for kontinuerlig oppfølging av eksisterende driftslager og materiellmengde.

Kvalifikasjoner
Videregående avsluttende utdanning (13.klassetrinn) eller fagbrev.
Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.

Personlige egenskaper: Gode samarbeids- og vurderingsevner og kunne jobbe selvstendig.
Den som tilsettes må være villig til å ta eventuell nødvendig tilleggsutdanning.
Intops tjeneste må kunne påregne og innen prøvetidens utløp skal sjekk både medisinsk og fysisk for internasjonale operasjoner (INTOPS) være gjennomført og bestått.

Vi tilbyr Det tilbys en spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver, samt godt arbeidsmiljø og muligheter for videreutdanning. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Bedriftshelsetjeneste
Stillingen lønnes etter Verkstedsoverenskomsten i Forsvaret.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved henvendelse til seksjonssjef major Randi Rye tlf 72 51 25 34/990 94 945 eller sjef HR kontoret ved RLL M Trøndelag major Guri Aune tlf: 72 51 45 06 / 926 08 029.

SLIK SØKER DU
Søknadsfrist: 8. januar 2016
Søknaden merkes: Fagarbeider RLL M Ørland
Søknad og CV med vedlagt kopier av vitnemål og attester sendes til:
FLO Regional Logistikkledelse Midt.
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer

Søknader uten vedlagte kopier av vitnemål og attester vil ikke bli vurdert.
Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne

Krav til kompetanse

  • KompetanseFagbrev/svennebrev
Adresse: 2617 LILLEHAMMER


Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Se stillingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på stillingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om FLO Regional Logistikkledelse Midt