<  
>  
Ledig stilling

Åpen søknad – Sannheten Norge AS Sannheten Norge AS

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Les mer om stillingen, fakta og søknadsprosess

Viser 8 relaterte

Ønsker du å være med å bidra over hele landet og bidra til utvikling innen arkitektonisk utforming, organisasjonsutvikling, pedagogisk utvikling og strukturelle planer? Vi søker deg med solid kunnskap om offentlig forvaltning og interesse for utvikling og planlegging av fremtidsrettede formålsbygg, og som har lyst til å være med å utvikle våre tjenester.  Som leder for denne avdelingen i Norconsult vil du få bl.a. kunne få følgende roller og oppgaver:  Være rådgiver og prosessleder i prosjekter som omhandler undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg, andre offentlige bygg, strukturutredninger, pedagogisk utvikling, fysisk læringsmiljø i skolebygg og barnehager m.m. Skape gode utviklingsløp for planlegging, utvikling og utredning i rehabilitering og nybygg av formålsbygg Bidra til en god dialog med brukere, eiere og andre parter i prosjekter Lede, organisere og administrere avdelingens virksomhet, kombinert med å jobbe i oppdrag Være en del av kontorets ledergruppe og bidra til kontorets samlede utvikling og drift Skrive, utrede, analysere og lede prosjekter Du har kompetanse og kvalifikasjoner på et eller flere av disse områdene: Arkitektur, pedagogikk, helse- og omsorg Ledelse innen offentlig forvaltning, bygg og eiendom, opplæringssektoren eller helse- og omsorg Samfunnsøkonomi og tverrfaglig kommuneplanlegging Gjerne tilleggsutdanning innen organisasjonsutvikling eller ledelse For oss er det viktig at du: Er utviklingsorientert, er glad i å lede prosesser, har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, er strukturert og ryddig, har god arbeidskapasitet og skaper engasjement Er faglig dyktig, liker å arbeide selvstendig og ta ansvar, er god og tydelig bidragsyter i tverrfaglige team. Er markeds- og kundeorientert, utadvent og en god relasjonsbygger. Er positiv, løsnings- og resultatorientert  Trives med tidvis reisevirksomhet Hos oss får du: Lede et landsledende fagmiljø innen planlegging av fysisk læringsmiljø Inkluderende, faglig dyktige og engasjerte kollegaer   Tverrfaglig arbeid, teamarbeid og kunnskapsdeling Et innovativt fagmiljø med internasjonal oppmerksomhet Interne lederutviklingsarena samt tilbud om coaching Gode utviklingsmuligheter Konkurransedyktige betingelser   Bli en del av en sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi En hyggelig arbeidsplass i utvikling og vekst i flotte lokaler i Bergen sentrum Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m. Eierskap i Norconsult ved tilbud om kjøp av aksjer Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.
16.09.2020 Bergen
Energy Components (EC) from TietoEVRY, is the worlds’ leading hydrocarbon accounting (HCA) software suite for production management in oil and gas. In close cooperation with our customers, we have developed a unique portfolio of integrated IT solutions that supports the whole supply chain for upstream companies within production, transport, sale and revenue. Energy Components is the globally chosen solution by several of the world leading operations.     The Continuous service manager is responsible for the operative management of the assigned customers/markets to make sure that the agreed services within the boundaries of the Service description and according to agreed SLAs are delivered. CSM is responsible for contract fulfillment.   In TietoEVRY Oil and gas, we seek a high performing Lead CSM to work in our professional Continuous Services Leadership team.   The Lead CSM will have a dual role. As Lead CSM you will be executing the role as CSM in selected deliveries. In addition, you will be responsible for the Continuous Service Framework and oversee that the framework is understood and implemented globally.     Responsibilities: Global responsibility for the follow-up of our Continuous Service globally and oversee that the framework is implemented according to guidelines Global responsibility for the follow-up of our Continuous Service deliveries Responsible for contract fulfilment, profitability, quality and customer satisfaction of assigned services  KPI monitoring and reporting, acting upon the needs Report Service Metrics/Progress to internal and external stakeholders Mentor team members to perform at expected level  Support sales by generating sales signals and participating in bid preparation Contribute to unit and organizations growth Focus and responsibility for continuously improving the service   Competence: University degree Minimum 5 years relevant experience Should have experience of team management Proficiency with Service Management tools and quality processes Able to effectively manage customer expectations and align team goals to them Experience in working with international clients is a plus Excellent English and Norwegian oral and written communication skills Require limited supervision and direction; drive results and set priorities independently Demonstrated ability to write and present effective materials, including presentations, status reporting, technical diagrams and flowcharts   We believe that are a self-starter, resourceful, motivated and take initiative.  With your interest in working in fast paced, global business environment you have the capability to build strong relations with internal stakeholders. You are analytical and passionate about providing the best service for our customers at the right price with the right quality. Working hours: Normal business working hours, but as TietoEVRY Oil and Gas has a global customer base and employees, some meetings will be outside normal working hours. Travel might be required (post COVID).     We offer:  We will offer you a challenging position with great opportunities for professional growth. With us you will have the opportunity to directly influence your career development. If you have a good idea, people will listen to you. What's more, we offer you a job that fits you. At TietoEVRY, we promote a healthy work-life balance and a friendly, caring atmosphere. We believe that trust fosters freedom and creativity.    You will become a part of the TietoEVRY Oil and Gas head office in Stavanger, Norway You will work with national customers and large global enterprises A challenging inter-disciplinary environment – we cover the entire value chain in our deliveries Close to decisions and an opportunity to influence your day to day work Become a part of an informal and friendly environment that provides ample opportunities for flexibility, influence and freedom with responsibility Professional development Competitive terms and conditions including insurance- and pension schemes Cabins available for employees to rent in Norway and Europe Energy Components (EC) from TietoEVRY https://www.youtube.com/watch?v=WaKq0tYLkE8 We look forward to receiving your CV with certificates and application as soon as possible.  
16.09.2020 Stavanger
Porteføljestyring – Metodikkutvikling – Kompetansebygging GK i Norge er i en spennende fase med implementering av ny konsernstrategi, G-Kraft, og med ny ledelse. Selskapet skal ta en tydelig klimaposisjon gjennom økt satsning på teknologi og innovasjon. Direktør PMO er en nyopprettet stilling som skal lede oppbygging og utvikling av et sentralt Project Management Office for GK i Norge. Hovedmålet er å styrke gjennomføringsevne og lønnsomhet på entreprise-siden – riktige prosjekter gjennomført på rett måte. Leder av PMO vil ha ansvar for portefølje- og prosjekteierstyring for de største prosjektene i tillegg til utvikling og implementering av selskapets prosjektmetodikk. Rett kandidat vil bli sentral i å meisle ut retning og utviklingsplaner for området. Vi ser etter en strategisk og forretningsorientert leder med bred erfaring fra større prosjektvirksomheter, primært innen bygg og anlegg eller relaterte bransjer. Du er en handlekraftig og tydelig leder og trives med endring og utvikling, kompleksitet og det å finne løsninger i tett samarbeid med dine medarbeidere og samarbeidspartnere. Du kommuniserer godt på skandinavisk og engelsk, har høyere utdanning og et engasjement for bærekraftig utvikling. For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101, eller Rune Hope, tlf. 450 75 000. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest via www.visindi.no.
16.09.2020 Norge
Motiveres du av å bidra til utvikling i offentlig sektor? Tolletaten er i spennende utvikling, og ferdigstiller en fullstendig omorganisering fra 1. oktober 2020. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.   Kompetanseseksjonen har koordinerings- og forvaltningsansvar for tollfaglig utdanning, samt fagansvar for strategisk kompetansestyring, kompetanseutvikling og lederutvikling i etaten. Enheten skal bidra i langtidsplanprosessen innenfor alle ovennevnte områder. Vi søker deg som er fremoverlent, nytenkende og har erfaring innen utvikling av digitale læringsprosesser. Sammen med kompetanseseksjonen vil du være med og utvikle, administrere og gjennomføre aktiviteter knyttet til opplæring og kompetansehevende tiltak. Du er derfor oppdatert på pedagogisk metodikk og kan omsette komplekse fagområder til opplæringstiltak som skal understøtte Tolletatens kompetansebehov. Gjennom arbeidet som rådgiver i kompetanseseksjonen får du innsikt i mange spennende områder og en arbeidshverdag preget av samarbeid på tvers av divisjoner og fagområder.   Sentrale arbeidsoppgaver: forvaltningsansvar for etatens Learning Management System (LMS) koordinerende ansvar for Office365 i HR-avdelingen produksjon av digitale læringsmoduler utvikle, administrere og gjennomføre opplæringstiltak for ledere og medarbeidere. andre oppgaver i HR-avdelingen kan være aktuelle avhengig av behov og kompetanse.   Kvalifikasjonskrav:  mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis pedagogikk med fokus på læring i arbeidslivet eller pedagogikk og IKT erfaring fra etablering og forvaltning av Learning Management Systems (LMS) erfaring med kompetanseutvikling i en større og sammensatt virksomhet erfaring med produksjon av digitale og fysiske læringstiltak erfaring med prosjektarbeid erfaring fra innføring av nye tekniske verktøy kjennskap til offentlig forvaltning Det er nødvendig at du:  har en utviklingsorientert tilnærming og at du liker å ta initiativ til å finne løsninger og svar på faglige spørsmål jobber strukturert, selvstendig og er opptatt av kvalitet i dine leveranser har god organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner har høy serviceinnstilling og evne til å bygge relasjoner til øvrige avdelinger, divisjoner og brukere evner å tenke strategisk og arbeide praktisk   Vi tilbyr:  godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer   gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat  stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver kr 500 000,- - 650 000,- avhengig av kvalifikasjoner. For svært godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse  fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstiden  arbeidssted i nyoppussede lokaler sentralt i Oslo sentrum    Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Kompetanseseksjonen er underlagt HR-avdelingen, som er en del av administrasjonsdivisjonen som er ansvarlig for etatens prosesser knyttet til økonomi og rapportering, HR, strategi og plan, bedriftshelsetjeneste samt anskaffelser og fellestjenester.  HR skal legge til rette for tolldirektørens utøvelse av arbeidsgiverrollen, herunder ivareta medbestemmelse etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen på virksomhetsnivå. Avdelingen skal sikre enhetlig praksis, bidra til langtidsplanprosessen innenfor HR-området samt utvikle og forvalte standarder for prosesser og kvalitet på sentrale leveranser for HR i hele etaten og legge til rette for digital HR.   Inkludering og mangfold I tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.  Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.  For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør HR Hilde Simenstad på tlf 90 54 27 06. For mer informasjon om å jobbe i tolletaten, se toll.no/jobb  Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. 
10.09.2020 Oslo
Stendi søker miljøterapeuter til våre barnevernsavdelinger i Alta - er DU vår nye kollega? Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø, der både tøffe tak, godt arbeidsmiljø og faglige utviklingsmuligheter er en del av arbeidshverdagen?. Vi søker deg som har et brennende engasjement for mennesker og er ikke redd for å stå i vanskelige situasjoner. Du gleder deg over "de små tingene" og er flink til å skape en relasjon med våre beboere! Du vil jobbe med ulike beboere, noe som krever at du er fleksibel, åpen, ærlig, imøtekommende, nysgjerrig, tillitsbyggende og omsorgsfull. Du må videre være arbeidsvillig og faglig engasjert, og kunne jobbe selvstendig så vel som i team. Du må ha god fysisk og psykisk helse. Vi har to stillinger tilgjengelig: - Fast ansatt, medlever- Engasjement, et år medlever Kvalifikasjoner 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning; barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, pedagog med relevant videreutdanning dvs. videreutdanning i spesialpedagogikk/sosialpedagogikk/famile,- nettverksterapi/kognitiv miljøterapi (60 stp). Eller sykepleier med videreutdanning i psykiatri/familie, - nettverksterapi/kognitiv miljøterapi Ruskompetanse og traumekompetanse en fordel. Erfaring i arbeid med mennesker, institusjonsarbeid er en fordel Personlig egnethet vil bli vektlagt Førerkort kl. B er et krav Kreativ person med fokus på aktivitets- og ferdighetstrening Som miljøterapeut hos Stendi deltar du i et team som arbeider målrettet for å bedre beboers livssituasjon, skape utviklingsmuligheter og istandsette beboer til å mestre en selvstendig positiv tilværelse. Arbeidstid: Du vil inngå i en medleverturnus som innebærer 3 døgn arbeid – 7 døgn fri – 4 døgn arbeid – 7 døgn fri. Du jobber og bor på arbeidsstedet de døgnene du er på arbeid. Det er krav til politiattest for å jobbe hos oss. Menn oppfordres til å søke. Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte institusjonsleder Anette Pettersen, e-post: anette.pettersen@stendi.no
17.09.2019 Alta
Tolletaten er ein etat i spennande utvikling og med mange igangverande endrings- og utviklingsprosessar. Etaten er i ferd med å ferdigstille ein omfattande omorganiseringsprosess. Den nye organiseringa skal mellom anna bidra til meir effektiv ressursutnytting, likebehandling og auka fagleg og teknologisk utviklingskraft. Analyseavdelinga består av to seksjonar, éin i Bergen og éin i Oslo.Seksjonen i Bergen skal sikre divisjonen sitt fagansvar for informasjonsinnhenting og bidra til eit målretta førebyggjande arbeid innanfor vareførselsområdet. I samarbeid med brukardialogavdelinga skal seksjonen ha kontakt med andre myndigheiter og relevante aktørar i næringslivet for å kartleggje og samordne kunnskap om behov og tiltak i den førebyggjande verksemda. Som seksjonsleiar vil du ha eit heilskapleg ansvar for å leie eininga i Bergen administrativt og fagleg. Seksjonen disponerer om lag åtte årsverk. Du rapporterer til avdelingsdirektøren i analyseavdelinga og inngår i leiargruppa i avdelinga.   Sentrale arbeidsoppgåver: utvikle innhenting og bearbeiding av informasjon som metode i førebyggjande kontekst bidra i arbeidet med brukarundersøkingar, både når det gjeld utarbeiding, resultatanalyse og forslag til tiltak bruke etterretningsbaserte metodar for å bidra til at andre einingar i divisjonen har eit kunnskapsbasert grunnlag for rettleiing og førebyggjande arbeid  ha fag-, personal- og resultatansvar Undervisnings- og foredragsoppgåver inngår i stillinga, og du må rekne med at det blir litt reising.   Kvalifikasjonskrav: bachelorgrad innanfor det relevante fagområdet. Bestått fordjupingsnivå på kompetansesenteret til tolletaten og svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad. relevant leiarerfaring. Det er ein fordel om dette er innanfor fagområdet.   Det er ønskjeleg med: erfaring frå arbeid med budsjett- og resultatansvar gode samarbeidsevner erfaring frå utviklings- og digitaliseringsarbeid   Leiarplakaten til Tolletaten kommuniserer leiingsprinsipp som er retningsgivande for leiarane våre. Som leiar i tolletaten er det nødvendig at du løftar blikket, er rollemodell og bidreg til verdiskapande samfunnsvern ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Vidare er det viktig at du har høg integritet og evne til å skape eit godt arbeidsmiljø i tillegg til å vere mål-, resultat- og utviklingsorientert.   Vi tilbyr: eit godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar gode høve til utvikling i ein viktig samfunnsetat lønn som seksjonssjef, kr 750 000–850 000. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast. gode pensjons-, forsikrings- og låneordningar i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstidsordning og trening i arbeidstida arbeidsstad sentralt i Bergen   Vareførselsdivisjonen skal leggje til rette for korrekt og effektiv inn- og utførsel av varer for næringslivet og privatpersonar. Divisjonen skal jobbe både med førebygging og kontroll for å sikre optimal etterleving. Vareførselsdivisjonen består av ein utviklingsstab, ein styringsstab og fem avdelingar: analyse-, brukardialog-, oppfølgings-, klassifiserings- og regelavdelinga. Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar. Du må kunne sikkerheitsklarerast for «hemmeleg» og levere uttømmande politiattest ved tilbod om tilsetjing.              Inkluderande arbeidsliv og mangfald I tolletaten er vi opptekne av mangfald. Vi jobbar for eit inkluderande arbeidsliv og oppfordrar kvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.  Vi bidreg i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringa sitt mål om at 5 prosent av faste nytilsetjingar i staten skal vere personar med funksjonsnedsetjing og kandidatar som av ulike årsaker ikkje kan dokumentere ein samanhengande yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, prøver vi å oppfylle dette så langt det lèt seg gjere. Vi gjer merksam på at opplysningar om funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hol i CV-en kan bli brukte til statistikkformål. Nærmare informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte divisjonsdirektør Ivar Sletten på tlf. 900 16 295. For meir info om å jobbe i Tolletaten, sjå toll.no/jobb.
17.09.2020 Bergen
Brukerdialog, Skatteetaten Vil du bli en del av Skatteetaten førstelinjetjeneste? Vi søker etter leder til en gruppe i avdeling Brukerkontakt i Lillestrøm. Brukerkontakt er en av fire avdelinger i divisjon Brukerdialog og haransvar for å gjøre etterlevelse enkelt ved å veilede, informere og sikre tidlig avklaring til brukerne. Vi veileder over skranke, telefon, kontaktskjema, chat, chatbot, Facebook, skatteetaten.no mm. Avdelingen har også ansvar for ID-kontroll og saksbehandling på avklarte områder. Gruppen vi søker ny leder til har kontorsted i Lillestrøm, og er en av 9 grupper i seksjonen. Vi er en stor etat hvor våre ledere må evne å tenke helhetlig og trives med å samarbeide på tvers av ulike fagmiljø. Ledere i Skatteetaten motiveres av å være i lederrollen, og ønsker å utvikle eget lederskap. For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd Arbeidsoppgaver Utvikle et godt fag- og arbeidsmiljø basert på medarbeiderinvolvering Delta aktivt i organisering og videreutvikling av gruppen og seksjonens oppgaver med sikte på effektiv oppgaveløsning.   Personalansvar for en gruppe på 19 medarbeidere Stor grad av samspill med de andre gruppene i seksjonen. Resultat og fagansvar for oppgavene i gruppen.  Kvalifikasjoner Du må ha høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Du må ha relevant kunnskap om fagområdet du skal lede Du må ha god forståelse for brukernes behov Du bør ha god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensialet digitaliseringen gir  Det er en fordel om du har relevant ledererfaring  Personlige egenskaper Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Du evner å se helheten og sette den inn i relevant kontekst for egen gruppe Du er endringsorientert og tilpasningsdyktig Du evner å skape engasjement Du ser dine medarbeidere og lykkes i å utvikle dem Du er en tydelig leder med pågangsmot og gjennomføringsevne Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger. Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 630.000 – kr 760.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.
17.09.2020 Lillestrøm
Brukerdialog, Skatteetaten Vi søker etter deg som har evne til å motivere andre, som er handlekraftig og har godt humør. Har du i tillegg evne til å tenke strategisk og helhetlig, og er opptatt av utvikling gjennom økt digitalisering og automatisering - da kan du være rett person til å lede Brukerdialogs nye produktutviklingsgruppe. Den nye produktutviklingsgruppen er en av 3 grupper i avdeling Forbedring. Avdelingen har ansvar for oppgaver som skal støtte divisjonens utvikling gjennom analyse, metodikk og tjenestestyring/produktledelse. Gruppen leder arbeidet med forretningsutvikling innenfor kjerneområdene skatt og avgift og bistår divisjonens ledelse med å drive endringsagendaen gjennom økt digitalisering og automatisering. Gruppen følger opp at den maskinelle produksjonen har nødvendig kvalitet og leverer innen leveranseplanen, og eier dialogen mot divisjon IT knyttet til divisjonens produkter/tjenester. Gruppen er divisjonens kompetanseenhet på prosess og metoder for forretningsutvikling, KF/lean og prosessmodellering i etatens kvalitetssystem. Vi søker nå etter leder til nyopprettet stilling som underdirektør Produktutvikling med arbeidssted Oslo. Den nye gruppen består av ca 18 godt erfarne medarbeidere. Medarbeiderne har arbeidssted hovedsaklig i Oslo. Din nærmeste leder er avdelingsdirektøren og du vil være en del av avdelingens ledergruppe. I ledergruppen får du god mulighet til å bidra til strategisk utvikling både for avdelingen og divisjonen. I etaten får du jobbe sammen med noen av de beste på fagfeltet ditt. Du får også samarbeide med kollegaer fra andre fagområder og du får mulighet til å utvikle deg. Lederne våre ønsker å bruke tid på ledelse og å utvikle seg som leder. Skatteetatens verdier er profesjonell, imøtekommende og nytenkende. Vi ønsker at du identifiserer deg med verdiene våre.   For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Førstegangsintervjuer kan derfor bli gjennomført på video.  Arbeidsoppgaver ansvar for å utvikle overordnede planer for utviklingen av produktene og prosessene lede den kortsiktige og langsiktige produkt- og prosessutviklingen ansvar for implementering av regelverksendringer ivareta Brukerdialogs behov relatert til tjenester som eies av andre divisjoner  ansvar for dialogen mot Divisjon IT og et spesielt oppfølgingsansvar knyttet til den maskinelle produksjonen ivareta Brukerdialogs rolle i samhandlingsfora for utvikling ansvar for prosess- og metodestøtte for divisjonens utviklingsarbeid  ansvar for metode, implementering og forvaltning av prosessrammeverk i Brukerdialog ansvar for at produktspesifikke områder på skatteetaten.no er oppdatert lede samhandling mellom gruppene knyttet til utvikling av produktene delta aktivt i organisering og utvikling av avdelingens oppgaver, både strategisk og operativt personalansvar for ca 18 medarbeidere  Kvalifikasjoner høyere utdanning med mastergrad. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT. Utdanning på bachelornivå og flere års relevant erfaring med gode resultater fra tilsvarende arbeid kan kompensere for manglende mastergrad. minimum 2 års ledererfaring erfaring fra kunnskapsmiljøer er en fordel kunnskap innen skatte- og avgiftsområdet er en fordel erfaring med utviklingsarbeid gjennom økt digitalisering og automatisering er ønskelig  gode digitale ferdigheter/kompetanse Vi ber om at du i søknaden spesielt redegjør for din erfaring iht punktene over. Personlige egenskaper analytisk anlagt strategisk blikk og helhetsforståelse løsningsorientert og handlekraftig evne til å motivere og oppnå resultater gjennom andre høy arbeidskapasitet Vi tilbyr muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker utfordrende oppgaver og store fagmiljø kompetanseutvikling fleksitid og betalt overtid trening i arbeidstiden en raus personalpolitikk medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger Stillingen lønnes som underdirektør (kode 1059), fra kr 650 000 – kr 900 000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. De første seks månedene regnes som prøvetid. Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 
17.09.2020 Oslo
Vis alle 21.985 ledige stillinger
Les mer om Sannheten Norge AS

Stillingsbeskrivelse

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.

Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og stillingene vi normalt ansetter til er aktuelle for deg, kan du sende oss en åpen søknad. I søknaden ønsker vi at du inkluderer en CV og et søknadsbrev der du forteller om deg selv og hvorfor du er interessert i å jobbe hos oss.

Ved å sende oss en åpen søknad, blir du samtidig registrert i vår CV database slik at vi kan ta direkte kontakt med deg dersom det dukker opp en jobbmulighet.

Relaterte studier og skoler for denne stillingen

Se også alle studier innen:

Søknadsinformasjon

Du sender din åpne søknad digitalt via søknadssystemet til KarriereStart.no.

Søknadsfrist : Behandles fortløpende

Kontaktperson

OppdragsAnsvarlig

Lagre stillingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Fakta om Sannheten Norge AS